images

Myten om högt blodkolesterol som en orsak till hjärt-kärlsjuklighet grundlades för hundra år sedan av ryssen Nikolai Anitchkovs experiment på kaniner. Han matade dessa gräsätare med en onaturlig kost på äggulor och fann då att de utvecklade arteriosklerotiska plack innehållande kolesterol. När han prövade samma kost på köttätande djur blev resultaten de motsatta. De fick inte arterioskleros (åderförkalkning). Trots detta kom bilden av de åderförkalkade blodkärlen från hans kaniner att sätta sin prägel på synen på kolesterol i över hundra år.

Myten om kolesterolens negativa hälsoeffekter cementerades 1953 av forskaren Ancel Keys som rapporterade att han funnit att kostintaget av fett var signifikant korrelerat till serumkolesterolnivån och incidensen av kardiovaskulär död i sex länder. Problemet med Keys rapport var bara ett det rörde sig om forskningsfusk, han hade valt ut de sex länder där det fanns en korrelation, bland tjugotvå som studerats. Det fanns ingen korrelation alls om alla länderna hade inkluderats.

Keys falska ”forskningsresultat” kom 1977 att läggas till grund för kostrekommendationer från en amerikansk regeringskommission. Det skapade underlaget för dagens globala marknad för industrimat – Big Food, vilket i sin tur blev startsignalen för den pandemi av metabol sjuklighet som nu drabbat världen. De metabola sjukdomarna är fetma, högt blodtryck, sockersjuka (diabetes), arterioskleros, cancer, Alzheimer m.fl. andra krämpor. Om denna pandemi får fortsätta kommer den att helt överbelasta sjukvården och innebära att samhället inte klarar av vården av de sjuka i en nära framtid.

Den skenande metabola sjukligheten p.g.a. den kolhydratrika industrimaten skapade i sin tur en marknad för kemiska preparat – s.k. statiner för att sänka det kolesterol som man hävdade var orsaken till sjukdomarna. Statiner utvecklade sig till Big Pharmas absolut mest lukrativa affär någonsin med hundratals miljarder i omsättning. På så sätt kom två av de absolut största globala industrimarknaderna att båda bli beroende av att upprätthålla myten om kolesterolet. Båda pumpar idag in pengar i korrupt forskning där man via kvalificerad manipulation av statistik lägger dimridåer runt kolesterolet och pillerförskrivningen. Man lägger även betydande belopp på olika aktiviteter för att muta läkare och nutritionister.

Trots att det finns massor av forskning som visar att kolesterolhypotesen är helt felaktig, hålls den fortfarande vid liv av globalisternas industriintressen. De har på olika sätt lyckats påverka många forskare till att fortsätta att manipulera forskningsresultat till stöd för hypotesen. Nyligen publicerade New York Times en artikel om hur Big Food redan på 60-talet betalade korrumperade forskare för att de skulle tona ner sambandet mellan socker och hjärt-kärlsjuklighet och istället med hjälp av den falska kolesterolhypotesen peka ut mättat fett som orsaken till sjukligheten. Redan på 20-talet fastslog Nobelpristagaren Otto Warburg det starka sambandet mellan socker och cancer.

Big Food bedriver fortfarande sitt krig mot naturligt fet mat via köpta forskare som KI:s Maj Lis Hellenius med mycket nära band till såväl Big Food som Big Pharma. Hon förestår det av läkemedelsbolaget Pfizer finansierade Livsstilscentrum på KI. I en artikel i sockerindustrins egen tidning försökte hon nyligen avleda uppmärksamheten från Big Foods socker/kolhydratrika industrimat, genom att skjuta över hela ansvaret för den metabola sjukligheten på stillasittande, vilket är en vetenskaplig ohederlighet. Jag är övertygad om att passivitet spelar in, men den verkliga boven bakom sjukligheten är dagens massproducerade och kolhydratbaserade industrimat som ger ett farligt högt blodsocker och med tiden insulinresistens. Det i sin tur förvärras om man inte rör på sig.

Två av världens absolut största globala marknader är livsmedel och läkemedel. Jag skrev nyligen om hur globala företag och banker arbetar för att bygga upp sin marknadsdominans på bl.a. dessa marknader. Big Foods globala strategi är att bygga denna dominans genom att prångla ut produkter baserade på billiga kolhydratrika råvaror och vegetabiliska oljor med hjälp av hårdlanserade varumärken. Någon sådan marknadsdominans är svårare att uppnå för naturliga råvaror och animaliska färskprodukter med sämre hållbarhet. Det finns m.a.o. ett starkt intresse hos Big Food att förorda minskat ätande av kött och andra färska animalier. De förment ideella miljöorganisationer som driver kampanjer mot köttätande går Big Foods ärenden. Som vanligt hittar vi olika ideella organisationer i rollen som den globala storindustrins nyttiga idioter.

Ett annat led i Big Foods strategi för att nå marknadsdominans är att se till att maten produceras baserat på GMO-råvaror. Genom att hårdlansera GMO grödor räknar man med att kunna få kontroll över hela jordbruksproduktionen via olika patent. Fristående bönder och matproducenter med naturliga grödor och utegående köttdjur är ett hot mot den globala marknadsdominansen. Det är alltså ingen slump att globalisterna så hårt driver på för att tvinga alla länder att acceptera GMO-produkter i de pågående förhandlingarna om s.k. frihandelsavtal (TTIP, TPP, CETA m.fl.). Det är heller ingen slump att det nationalistiska Ryssland satsar på ekologiskt GMO-fritt jordbruk. På så sätt räknar de med att kunna sätta käppar i hjulen för globalisternas planer på dominans av livsmedelsmarknaden.

Big Pharma fortsätter sin målmedvetna globala lansering av kolesterolsänkande preparat trots att en helt övertygande forskning visar att högt kolesterol förlänger människors livslängd och gör dem friskare. Det finns en enda komponent i blodets kolesterol som man behöver hålla ögonen på och det är små LDL-partiklar. Halten av dessa befrämjas främst av en socker och kolhydratrik kost. Det vanliga HDL och LDL-kolesterolet visar sig bara vara till fördel för hälsan och det befrämjas av en kost rik på naturligt fett.

Varningsrapporter om svåra biverkningar från statinerna duggar allt tätare, ändå driver man på förskrivningen allt vad man orkar från industrins sida. En vän som är läkare skrev nyligen på Facebook att den som skriver ut statiner orsakar en för tidig död hos många människor. Inom vilken som helst annan bransch skulle ett sådant agerande betraktas som rent kriminellt.

Big Pharmas strävan efter global marknadsdominans inom sjukvården leder till en målmedveten stämpling av alla alternativa och naturliga metoder för sjukvård som kvacksalveri. Läkarutbildningen har i decennier styrts av industrins ägare genom målmedveten infiltration av universitetssjukhus över hela västvärlden. Den som fått en läkarlegitimation är livrädd för att ens närma sig ett naturpreparat eller en alternativ vårdform, av rädsla att få sin leg indragen.

Resultatet är idag en läkarkår som i princip saknar all meningsfull utbildning vad gäller kost och naturpreparat för att bota och lindra sjukdomar. Många läkare jag mött är inget annat än receptskrivande drönare. Dugande läkare har alltid förkovrat sig vid sidan om skolutbildningen. Resultatet är en huvudlös överförskrivning av industrins piller med oöverskådliga biverkningar. Många gamla står på över dussintalet olika piller vars interaktion läkarna inte har en aning om. Jag talar av egen erfarenhet efter att ha ersatt hela nio receptbelagda piller med biverkningar, med ett halvdussin naturpreparat utan biverkningar. Big Pharmas piller är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Globalismens enkelspåriga oerhört stora ekonomiska intressen är idag det sannolikt största hotet mot folkhälsan i världen. Även inom kost och hälsovård måste globalismen tryckas tillbaka och ersättas av nationella lösningar som garanterar försörjningstrygghet, mångfald, lokala framställning och att mänskligheten inte lägger alla äggen i samma korg.