anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

Geopolitik, Hälsa

Globslisterna vill täppa till alla möjligheter för dig som individ att styra ditt eget liv

I en debattartikel i SvD den 31 maj redovisade två GMO-forskare professor Torbjörn Fagerström och docent Jens Sundtröm hur de menar att MSM ensidigt stödjer ekojordbruket. De två artikelförfattarna har de senaste åren idogt återkommit i MSM med artiklar som vänder sig mot ekologiskt jordbruk och vad de menar dumma konsumenter som i allt större utsträckning väljer det ekologiska i matmarknaderna. Försäljningsandelen för ekoprodukter ökar stadigt vilket oroar stora globala företag på jordbruksmarknaden. Forskarnas artiklar ingår i en allt intensivare kampanj från globalismens företag, för att bromsa människors val av ekologisk mat. Vi ser en hela tiden eskalerande MSM-kampanj mot det ekologiska, snarare än motsatsen som artikelförfattarna menar.

Eftersom jag känner Fagerström väl som varande en hedersman, så tror jag inte att han medvetet springer Big Foods ärenden, men tyvärr har han som GMO-forskare fångats in och utvecklats till en av deras s.k. ”nyttiga idioter”. I likhet med Fagerström tror jag att rätt användning av GMO inom växtförädling skulle kunna vara till nytta för människor och natur. Men det är inte åt det hållet som utvecklingen går. Med Monsanto i spetsen så leder GMO-satsningar till farlig spridning av giftiga bekämpningsmedel och till livlösa och närinsfattiga jordar som blir allt mer kemikalieberoende.

Som jag i tidigare krönikor belyst är en grundläggande strävan hos globalisternas megaföretag att skaffa sig global marknadsdominans för att kunna minimera konkurrens och själva styra över priser. Marknaden för livsmedel är sannolikt världens största marknad. Den har historisk varit ytterst fragmenterad och lokal. Genom demoniseringen av animaliska fetter som började på 60-talet sattes effektivt krokben för lokal livsmedelsförsörjning. Maten måste bearbetas industriellt för att eliminera fettet och man ersatte de nyttiga fetterna med billigt socker och spannmål från stora industriella odlingar. Livsmedelsproduktionen har på så sätt kunnat centraliseras till en handfull enorma livsmedelskonglomerat.

Det som idag står i vägen för att skapa den önskade globala marknadsdominansen har varit självägande fria jordbrukare som producerar sitt eget utsäde och konsumenter som framhärdar i att välja lokalt producerad ekologisk mat.

Planen från megaföretagen och deras bakomliggande globala intressenter är att genom en massiv övergång till av storföretagen pattenterade GMO-grödor och tillhörande bekämpningsgifter, skaffa sig kontroll över allt jordbruk som bedrivs. En växande efterfrågan från oss konsumenter på ekologiska produkter har satt käppar i hjulen för Big Foods planer. Ryssland med sina enorma jordbruksarealer som ser globalisterna som sina motståndare, har även valt att profilera sitt jordbruk som fritt från giftiga kemikalier och GMO-grödor för att hindra globalisterna från att ta kontrollen. Ryssarna ser en stor potentiell världsmarknad i den växande efterfrågan på ekologisk mat.

Så idag underblåser globalisterna en intensiv propaganda riktad mot det ekologiska och mot rysk jordbrukspolitik, en kampanj som de aktuella forskarna något aningslöst lånat sig till.

Självklart är det som forskarna påpekar, att ekologiska produkter inte alltid (men oftast) är bättre och hälsosammare än de från industrijordbruket. Men det är liksom inte huvudpoängen, utan det som sker handlar i mina ögon främst om vår individuella frihet att välja hur vi vill leva och vad vi vill stoppa i oss. Vi ser idag ständiga exempel på hur de stora globala intressena driver på för att på område efter område beskära den mänskliga frihet som vi tagit för given.

Nyligen motionerade två moderata riksdagsmän om att lagstifta om obligatorisk vaccinering, ett oerhört ingrepp i människors frihet och integritet. Trots en växande ström av larmrapporter om skador och dödsfall orsakade av ett överdrivet vaccinerade, ser vi över hela världen hur människors valfrihet beskärs. Samtidigt lyfter politiker av ansvaret från industrin.

Nyligen lyckades man i USA nästan driva igenom ett beslut att tvångsbespruta en av USA:s största ekologiska farmer med växtgifter. Starka globala krafter har i decennier arbetat för att via lagstiftning omöjliggöra att marknadsföra visa medicinalväxter, i många fall har man lyckats. I USA finns lagar som inte ger en tomtägare rätt att samla in och själv använda det regnvatten som faller på tomten. Exemplen på en ständig ström av inskränkningar i människor frihet och möjlighet till ett oberoende liv, kan mångfaldigas och det dyker dagligen upp nya groteska ingrepp i vår individuelle frihet. EU är en av de värsta i detta sammanhang och man ställer sig alltid på industrins och globalisternas sida.

Jag har tidigare menat att den ideologiska kampen i vår värld utspelas på en tvådimensionell skala mellan globalism och nationalism. Idag tror jag att vi måste tillföra en tredje dimension, nämligen individens valfrihet.

Om vi inte ser upp kommer vi snart vakna en morgon och finna att vi inte själva får bestämma vad vi skall äta och hur vi skall vårda vår hälsa. Byråkrater i Bryssel kommer att sitta och bestämma över vårt levene så att vi inte stör de globalistiska företagens strävan efter marknadsdominans.

Riksföreningen för Metabol Hälsa har bl.a. bildats mot denna bakgrund. På tisdag har vi vårt första årsmöte i Dalarö Tullhus kl 15.00. Då skall vi välja en styrelse som kan sätta igång arbetet med att hjälpa oss till ett hälsosamt liv i full frihet. Vi är redan över 400 betalande medlemmar och några hundratal ytterligare som anmält att de vill bli medlemmar.

20 reaktioner till “Globslisterna vill täppa till alla möjligheter för dig som individ att styra ditt eget liv

 1. Har sidan blivit hackad då inga kommentarer på denna artikel finns längre och dessutom har den bytt plats?

  Gilla

 2. Vi bör värna rätten till det som är livsviktigt för oss och det inkluderar den föda vi äter, den energi vi använder och vattnet vi använder. Dessa livsviktiga resurser är under ett ständigt hot från makt galna individer och entiteter som har som mål att förslava oss.

  Gilla

  1. Framförallt är det i var och ens intresse att dessa livsviktiga resurser inte hamnar i händerna på överstatliga organ som sedan anväder dessa som ett påtrycknings medel för att föra fram en agenda som inte gynnar gemene man utan endast ett fåtal som använder dessa regelverk för egen vinning.

   Gilla

  2. Nestlé driver en kampanj om att vatten skall definieras som ”livsmedel” och således endast finnas till försäljning till konsumenter genom företag, typ Nestlé!
   På nätet finns en otäck intervju av en av deras högste chefer, i detta fall en österrikisk management-personlighet.
   Man undrar om utländska storföretag kan komma hit och kräva att lämpliga sjöar skall kunna övergå i utländsk ägo och exploatering. Så har ju skett på annat håll, inom gruvnäringen till exempel, för några år sen’. Förlusterna fick vi skattebetalare i vanlig ordning stå för i detta speciella fall.

   Gilla

 3. Jordens befolkning växer så även jordbrukets produktion.
  Det ena ger det andra, men är det hållbart?
  Vill man minska produktionen genom att avsäga sig insatsprodukter och gå över till mer ekologisk odling så får det konsekvenser även på hur stor befolkning som kan födas.

  Gilla

 4. ”Demoniseringen av animaliska fetter som började på 60-talet satte effektivt krokben för lokal livsmedelsförsörjning”. Helt riktigt är fettet ”grundbulten” i den lokala livsmedelsförsörjningen och i ett hälsosamt liv. Även anledningen till att man fortsätter att från samma håll idag ge hård men tom kritik av Nina Teicholz utmärkta bok ”A Big Fat Surprise”, där hon klart visar att fetter demoniserats på helt ovetenskapliga grunder. ”Demonisering” verkar idag var synonymt med att undanröja ”hinder” som står iväg för dominans. Enligt Dr Goebbles blandas till att börja med ett verkligt missförhållande med ett påhittat, vilket direkt ger 50% sanning, en grund som sedan systematiskt byggs på med ändlösa repetitioner och nya via välfiltrerade nyhetsbyrårena som ser till att den ”vakne” läsaren får nyheterna ”bekräftade” genom att läsa mer än en tidning. Att resultatet av det samvetslösa lurendrejeriet blir ökad sjukdom passar utmärkt då man även äger mängder med läkmedel- och sjukvårdssföretag. Att man redan från 1930 lyckats forma om en orsakssökande rationell sjukvård till en ständigt svällande symptomdämpande pillerförsäljning ökade vinsterna igen, dock på bekostnad av patienthälsa. Men med hjälp av nyttiga idioter i dagspressen kan man snart sagt lösa allt med ”rätt” information, stämplad ”faktakollad”… Och om det ibland kan bli tungt att få balanserna att gå ihop finns numera professorer ”for hire”, alltså ”adjungerade”, egentligen ”prostituerade”, som därmed kan sätta sin slutstämpel på dagspressens ”faktakoll”.
  Lycka till med årsmötet i morgon! Om du behöver min röst har du den som proxy.

  Gilla

 5. Om svenska medborgare hade en aning på vilka villkor livsmedel produceras i Sverige under socialismen och i Löfvens tappning kanske medborgarna skulle börja fundera.
  Den offentliga kostnadsandelen i våra livsmedel är så otrolig invecklat konstruerad att ingen normal ekonom kan reda ut hur systemet fungerar. Det är nämligen under dessa förutsättningar socialisterna kan lova livsmedelspriser till sina ”röstsäljare” som är ”näst intill gratis”!

  Gillad av 2 personer

  1. Kan du bena ut ditt resonemang så att man rent logiskt kan följa kedjan då?
   Jag är nyfiken på hur det hänger ihop enligt ditt sätt att se det.

   Gilla

 6. Till och med i den lilla by Hakkas fem mil utanför Gällivare noterade vi nyss att alla ekologiska varor hade tagit slut. Någonting måste detta bero på och knappast beror det på MSM.

  Lappkok är fortfarande populärt här i byarna och då är man verkligen inte fettskrämd så propagandan har inte lyckats här. Med byborna har vi redan frossat ett antal gånger under den senaste månaden.

  Gilla

  1. Kan vi hoppas att folk har börjat tänka själva? Eko priserna skiljer inte mycket från icke eko längre iaf inte i storstäderna, undantaget vissa enstaka produkter. Smakerna på ekomat och ekoprodukter är enligt mitt tycke också mycket mer tydliga mot icke eko.

   Ha’ också ett fint och bra möte idag på svenska nationaldagen, kanske Lars har bakat 🙂

   Gilla

 7. Med tanke på dagens årsmöte borde alla se den här videosnutten av Dr Aseem Malhotro. Att veta att samma sak vi kämpar för kämpas för även i andra större sammanhang bör ge oss ytterligare inspiration att få slut på korruptionens dominans. https://www.youtube.com/watch?v=asZyG6X2Bys
  Malhotra beskriver den nuvarande ohälsan bl.a. som ”en epedemi av felinformerade patienter och läkare” och säger att han som de flesta andra läkare valde att studera evidensbaserad medicin , inte den industriinfluerade varianten som läkare idag påtvingas genom statligt(!) sponsrad utbildning!

  Gilla

 8. Raise the mindset of the humankind from mystery (fanaticism) to blame and then from blame to responsibility. Blame the engram for all atrocities and next step own responsibility for having engrams.

  Gilla

 9. Vad händer på SVT?
  Nu börjar media skylla ifrån sig, om vem som gjort sig skyldig till att mörka det negativa och hämmat debatten ang. flykting kontra mångkulturen. Främst ska nu någon få bära hundhuvudet över vems som är skyldig till att ha förolämpat medborgaren med anklagande elaka epitet och därmed hämmat hela hälsosamma debatten.

  Hundhuvudet ska bäras av den som vet med sig själv att den sålt sin själ för något mycket mer värt än den ädla sanningen! Vem du nu ä må vara.

  Gilla

 10. SVT,s dåliga tittarsiffror ligger till grund för denna debatten som kommer att vara på agendan framöver.

  Gilla

 11. Globalisterna har lyckats bra i sina satsningar att få folket att ifrågasätta allt så till den grad att vi alla går som pingviner, livrädda att ta ut svängarna och göra något fel. Stadsmissionen ville inte ha massa pengar som hade hjälpt hur många förtvivlade människor som helst för att det kom från fel politik……jepp, du hörde rätt……de blandar in politik i sin verksamhet (hade förstått bättre om det kom från en terroristorganisation).

  TIPS!
  Bättre att ställa sig utanför stadsmissionen i flera län och dela ut t. ex. matkasse eller något kul som buffélunch på restaurang, direkt till de behövande då Stadsmissionen INTE bryr sig om dem utan mer om sitt FIIINA ”passa in rykte”. För tänk, stadsmissionens chef blir inte bjuden på fest under kristallkronorna annars av etablissemanget………hemska tanke!

  Gilla

 12. Jag får väl streta emot lite, som jag brukar. Att anklaga någon att medvetet eller omedvetet gå någons ärende, tycker jag är fel, om inte vederbörande får ge svar direkt.
  Vidare till sakfrågan, så kan man faktiskt dra en parallell mellan detta med ekologisk mat och att neka vaccinering. Båda fungerar för att de flesta inte gör så.
  Med våra krav på ekologiskt odlat, så fungerar detta för att de ekologiska kan köpa gödning som framställts av slakteriavfall från de konventionella. På så vis får de in näring (grundämnen) som förbrukats i egna kretsloppet, eftersom de inte får använda s.k. konstgödning. De får mindre ogräs, eftersom grannarna bekämpar det mer effektivt.
  Men om alla odlar ekologiskt, fungerar det inte.
  Lars får gärna redogöra i annat inlägg, hur det ska gå till. Utan att minska på mängden producerat protein.
  Samma med vaccineringen, de som inte gör det (fast de ej har allergier emot äggviteämnen) åker snålskjuts på dem som gör det. Det finns så klart alltid en risk för biverkningar, men om ingen tar vaccin så blir nog skadorna större i hela befolkningen.
  Faktum är, att ekologiskt med de regler som är, skulle kräva väldigt mycket större odlade arealer. Så annan natur får inte plats. Vi är så vana vid att mat finns i affären, inte att det står en skylt att allt har ruttnat bort. Även problemet med toxiner som bildas av olika mögel och rost.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6ldryga

  Gilla

Lämna ett svar till Ruben K. Avbryt svar

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: