anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

Lars Bern

Utbildning: Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik, disputerat i kemisk reaktionsteknik på en avhandling om matematisk modellering av hydrering av vegetabiliska oljor.

Yrkeserfarenhet: Volvo utveckling av teknik rörande alternativa drivmedel, VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB.

Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Geopolitik.

Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté.

Tidigare uppdrag: Ordf och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer. Ordf Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf Cancerfonden.

Böcker:

Uthålligt Ledarskap (Ekerlid 1993)

Strategi för Naturlig Tillväxt (Ekerlid, som blev årets Marknadsföringsbok 96)

Strategy for Sustainable Growth (utgiven tills med IVL 1998)

Humankapitalisten (Ekerlid 2002)

Svart Snö (roman Kalla Kulor 2006)

En gudomlig skapelse? (roman Fri Tanke 2008)

Homo Eco (Recito 2010)

Chill-out skriven ihop med Maggie Thauersköld (Kalla Kulor 2009).

Antropocen (Recito 2013)

Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid 2014)

Antropocen II (Recito 2015)

Den Metabola Pandemin (Recito 2018)

%d bloggare gillar detta: