anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

Varudeklaration

Bloggen är garanterat fri från beroenden av ekonomiska intressen och inflytande från politiker, lobbygrupper och andra makthavare. Bloggens utgivare tar inte emot någon form av ekonomiska bidrag eller andra förmåner från utomstående intressen.

För att undvika att astroturfare smyger sig in bland kommentarerna, skall de som frekvent lämnar kommentarer till inläggen vara beredda att uppge sin identitet till moderatorn under sekretess.

Vi kommer inte fortsättningsvis att ta in kommentarer som är över 2000 tecken. De tar för lång tid att moderera.

Vi kommer inte heller att publicera kommentarer som inte handlar om ämnet i den kommenterade krönikan, artikeln eller en tidigare kommentar.

Kommentarer som innehåller hatiska tillmälen och argumenterar utifrån ras och etnicitet kommer att refuseras alternativt redigeras. Inlägg och kommentarer som på något sätt ifrågasätter nazismens och kommunismens folkmord kommer inte att tas in. Religioner behandlas som övriga andra ickereligiösa ideologier.

%d bloggare gillar detta: