images

Det kanske viktigaste instrumentet i den angloamerikanska oligarkins globala maktutövning är deras framgångsrika strävan att genomsyra hela världen med sin immaterialrätt. Jag har tidigare berört hur det starka patentskyddet av kemiska substanser lagt grunden för deras multinationella läkemedelsbolags enorma vinster under senare decennier. Trots skenande kostnader för sjukvårdssektorn och ökande kunskaper om sjukdomar blir människor bara mer och mer sjuka p.g.a. oförmåga att omsätta kunskap och resurser i bot och prevention av sjukligheten. Immaterialrätten skyddar en korrumperad och misslyckad sjukvårdsindustri som blomstrar med hjälp av ökande sjuklighet.

Bevisligen leder inte dagens system för att skydda immateriella världen till att föra utvecklingen framåt. Förklaringen till det är enkel, systemet är inte utformat för att föra utvecklingen framåt, utan det är utformat för att passa oligarkins ekonomiska intressen och globala maktutövning. En röd tråd i senare decenniers handelsöverenskommelser som orkestrerats från USA av oligarkin är att skydda de multinationella företagen från konkurrens.

Ordningen framställs ofta som ett skydd för uppfinnare och för kreatörers upphovsrätt. Inget kan vara mer falskt. Så länge uppfinningen rör sig om en ny köksvisp eller en schlagerlåt kanske det fungerar, men försök skydda en verkligt strategiskt viktig uppfinning som hotar oligarkernas marknader, så får ni se vad som händer. Den svenska uppfinnaren Håkan Lans är ett levande bevis. Han hade patent på ett system som utnyttjar satellitnavigering (GPS) och radiokommunikation för att höja säkerheten för flygplan och fartyg. En rad multinationella storföretag stal hans idéer rakt upp och ned. När han gick till amerikansk domstol för att få sin rätt förlorade han på ren advokatyr och tvingades själv betala rättegångskostnaderna. En vanlig uppfinnare är i praktiken chanslös mot oligarkernas storföretag och deras staber av advokater.

Immaterialrätten som den nu dikteras av oligarkin är ett av de viktigaste instrumenten i den New World Order som man eftersträvar för sin globala maktutövning. Sverige och stora delar av västvärldens länder sväljer den listiga strategin som är på väg att beröva oss ytterligare ett stycke av vårt nationella självbestämmande.

Många höjde nog på ögonbrynen när Rysslands president Putin och hans säkerhetsråd deklarerade att Ryssland skulle förbjuda GMO-grödor och man skulle bli världsledande på ekologiska livsmedelsprodukter. Att den hårdföre Putin skulle gått och blivit miljöaktivist lät i mångas öron som ett skämt. Men som vanligt var det ett taktiskt mycket skickligt drag av världens kanske slugaste politiker.

Idén med GMO är nämligen som jag påpekat i andra sammanhang ett sätt för oligarkerna att skaffa sig makt över den strategiskt viktiga livsmedelsproduktionen i hela världen. Den äldsta av alla mänskliga näringar är att bruka sin egen jord i full frihet. Genom först introduktionen av patenterade bekämpningsmedel och senare genmanipulerat utsäde som lovar större och jämnare skördar har oligarkernas storföretag som Monsanto m.fl. fått jordbruket i många länder på kroken. När jordbrukarna en gång fastnat i garnet är det storföretagen som har makten. Den bonde som försöker stiga av riskerar att ruineras av immaterialrättsliga skadestånd.

Eftersom Ryssland till skillnad från Sverige och övriga EU-länder fortfarande värnar om sitt nationella självbestämmande mot Den Nya Världsordningen som drivs av oligarkerna, var ett ryskt förbud mot patenterade GMO-utsäden och bekämpningsgifter helt enkelt ett sätt att försvara Rysslands nationella självbestämmande över jordbruksmarken. Med tanke på den mycket snabbt växande marknaden för ekologisk mat, i kölvattnet att den hälsokatastrof som västs industrimat orsakat, får ryssarna på köpet en lukrativ exportprodukt – win win med andra ord. Ursinnet från globallisterna över att ännu en gång ha blivit överlistade av Putin går inte att ta miste på. Hatpropagandan i västvärlden som orkestreras från den angloamerikanska oligarkin och som köpts med hull och hår av alla etablerade svenska medieföretag, skall ses mot bl.a. denna bakgrund.

Vi måste börja inse att alla de olika handelsavtalen med sin immaterialrätt som drivs igenom med hårda amerikanska påtryckningar, i stor utsträckning har en utformning som skulle kunna liknas vid en ny form av kolonialism orkestrerad av de rikaste av de rika. Avtalen skulle rätt utformade kunna befordra tillväxt och välstånd, men då måste de skrivas så att uppfinnare som t.ex. Håkan Lans i praktiken kan få sin rätt mot de globala företagen. Som immaterialrätten fungerar idag är den allt för ofta bara den starkes rätt och den lägger snarast sordin på utvecklingen. Nya bra naturliga mediciner, uppfinningar och upptäckter som hotar oligarkernas ekonomiska intressen har små chanser att kunna bidra till utvecklingen – de blir snabbt nermalda och begravda.