Tack alla läsare och debattörer!

Nu är det en månad sedan som den här bloggen uppstod i sin nya form på WorldPress. Jag kan glädja mig åt inte mindre än 170.000 besök på bloggen under månaden som gått. Tillsammans med de 30.000 som besökt den gamla bloggen för att titta på tidigare artiklar blir det 200.000 på en månad. Detta visar på en stor uppskattning av den debatt och opinionsbildning som jag bedriver här.

Dalarö den 18 feb 2016

Lars Bern