search

Årligen presenterar Transparency International ett index över korruptionen i världen. I toppen på denna lista med minst korruption (=högst index) ligger alltid västländer och i botten hittar man utvecklingsländer företrädesvis i Afrika. I våra medier utmålas även regelmässigt Kina och Ryssland som mycket mer korrumperade än väst. Hur rättvisande är denna form av index? Vem är det som bestämmer hur man skall bedöma vad som är korruption?

Denna typ av index riskerar att allvarligt missgynna länderna utanför västvärlden och samtidigt ge våra länder en mer gynnsam behandling i olika politiska sammanhang och inom världshandeln. Det grundlägger även fördomar mot lägre utvecklade länder. Väldigt mycket talar för att vi i de utvecklade västländerna har byggt in korruptionen i systemet på ett sådant sätt att den inte syns i denna typ av mätning.

Jag har tidigare pekat på de skenande kostnaderna inom det amerikanska militärindustriella komplexet som en tydlig indikation på att dessa kostnader kan dölja en omfattande korruption. Samma kretsar av hyperrika som med sina pengar styr det politiska livet är även storägare i de företag som tar hem de stora militärkontrakten. Denna risk varnade en gång president Eisenhower för. Varför är USA:s modernaste stridsflygplan flera gånger dyrare än likvärdiga eller bättre stridsflygplan från andra länder t.ex.?

Som jag berättat i tidigare krönikor har jag nyligen läst professor Peter Götzsches bok om den omfattande korruptionen inom läkemedelsindustrin. Det är ytterst tveksamt om full hänsyn tagits till de enorma belopp som omsätts inom denna hantering. Ta er gärna tid och lyssna på Götzsches egen redogörelse för bakgrunden. Denna korruption är på många sätt värre än det vi normalt förknippar med korruptionen i lägre utvecklade länder. Här handlar det inte bara om pengar utan även om hundratusentals dödsfall varje år som en indirekt konsekvens. Misstankar förs även regelbundet fram mot omfattande cover up från industri och korrumperade myndigheter när det gäller de utomordentligt lönsamma massvaccinationskampanjerna som sjösats allt mer på senare år. Här misstänks korruptionen sträcka sig ända in i globala myndigheter som WHO.

Livsmedelsindustrin är världens största och omsätter astronomiska belopp. Med så stora belopp som det rör sig om, är risken för korruption väldigt stor. På samma sätt som inom läkemedel finns det starka indicier på en omfattande korruption där myndigheter i de utvecklade länderna är djupt ifrågasatta. En upphetsad debatt rasar om GMO-grödor som i stor omfattning ingår i industrimaten. Även om själva GMO-grödornas farlighet kan vara överdriven ibland, så torde det dock vara ställt utom allt tvivel att de kemiska bekämpningsmedel som ingår i hanteringen utgör en mycket stor hälsorisk.

Det amerikanska företaget Monsanto har nästan monopol på de vanligaste GMO-grödorna och tillhörande bekämpningskemikalierna (läs RoundUp). Företaget backas upp av oerhört starka ekonomiska intressen som manipulerar såväl lagstiftare och myndigheter som media. I Ryssland har man med denna bakgrund i lag förbjudit GMO. Indiens premiärminister har tagit öppen strid mot Monsanto.

Det går att på detta sätt rada upp marknadsstyrda industrier i västvärlden som är starkt manipulerade med hjälp av korruption, vilket döljs bakom tillsynes normal handel och affärsverksamhet. Korruptionen underblåses givetvis av att intressena bakom New World Order är i stort sett identiska med de som har ägarkontrollen inom de stora globala industrierna. De har även kontrollen över de stora etablerade medieföretagen som därför knappast hårdbevakar den omfattande korruptionen. Så har t.ex. Götzsches mycket viktiga bok knappast fått någon uppmärksamhet i de stora tidningarna och i Public Service.

Min slutsats är att västvärldens traditionella sätt att bedöma korruptionens omfattning innehåller en omfattande bias som målar en omotiverat god bild av väst. Det är nog så att vi inom de utvecklade ekonomierna lärt oss att väva in korruptionen i vårt system så att den inte syns i denna typ av mätning, mindre utvecklade länder har ännu inte blivit så sofistikerade.

Detta sagt, tål det även att påpekas att vi i små länder som Sverige lider av en omfattande vänskapskorruption som är omöjlig att mäta.

https://www.transparency.org/whoweare/accountability/who_supports_us/1/

Jag återkommer i detta ämne.