Smör+hjärtsjukdomimages

Bilden visar den minskande frekvensen av hjärtattacker och den samtidiga ökade smörkonsumtionen, bredvid professorn som gjort karriär på att skrämma med att smör orsakar hjärtattacker.

Etablissemanget inom kostmedicinen har börjat bli desperata över att de är på väg att helt förlora auktoritetn över allmänhetens kostvanor. En av förgrundsfigurerna inom den svenska kostmedicinen är professor Maj-Lis Hellenius som förestår KI:s av Pfizer sponsrade livsstilsmottagning. Hon gick i torsdags ut i SR P1 och påstod sig ha blivit dödshotad av personer som ogillar hennes kostråd. Jag skrev den 14 februari en krönika där jag relaterade kritik som framförts mot henne från en kollega.

Krönikan nämns av SR:s programledare i intervjun som ett exempel på hur Hellenius blivit angripen. Han läser upp följande falska citat som han påstår kommer ur krönikan: Vid sidan av KI:s Livsstilsmottagning som orsakat enorma hälsoproblem framstår Macchiarinis forskningsfusk som en struntsak. Det som verkligen står i krönikan är istället detta: När man betänker vilka enorma hälsoproblem som orsakats av myten om kolesterols och naturligt animaliskt fetts hälsovådlighet, och som Pfizers livsstilsmottagning aktivt medverkat till, framstår Macchiarinis forskningsfusk som kostat sex liv som en struntsak. En viss skillnad med andra ord. Dagens Public Desinformation Service i sin prydno.

Det är alltid något patetiskt med makthavare som inte tål kritik utan istället målar ut sig själva som offer och som förtalade. Vad Hellenius inte fattar är att hon som chef för Pfizers Livsstilsmottagning på KI är en officiell person som måste finna sig i att bli kritiskt granskad. Att Public Service och dagstidningarna inte gör sitt jobb härvidlag är tidstypiskt, de är numer bara etablissemangets propagandaorgan.

För över tio år sedan observerade allmänläkaren Annika Dahlqvist i Sundsvall att hennes diabetespatienter blev mycket friskare, gick ner i vikt och kunde minska sina mediciner, genom att inte följa de kostråd som kom från det kostmedicinska etablissemang där Maj-Lis Hellenius är ett ledande namn. Dahlqvist hade dragit den självklara slutsatsen att eftersom diabetes-2 var en farlig sjukdom som berodde på för högt blodsocker, så borde en kost som inte höjde blodsockret vara bättre än den som etablissemanget rekommenderade.

Dahlqvists intelligenta och egentligen självklara slutsats var att ändra patienternas kost genom att ta bort större delen av socker och andra kolhydrater och ersätta kaloribortfallet med naturligt fett från smör, grädde och andra feta animalier. Resultatet blev en fullständig metamorfos. Kosten LCHF var född. Dahlqvist trodde stolt att hon gjort folkhälsan en tjänst i linje med Hippokrates läkared som ju förestavar just det hon gjorde. Men hon misstog sig.

Hela det kostmedicinska etablissemanget med Maj-Lis Hellenius i spetsen kastade sig över Dahlqvist och stämplade henne som en kättare och utmålade LCHF-kosten som direkt farlig (Idag har massor med människor stått på den kosten i över tio år och bara blivit friskare). Etablissemangets trogna kolportörer i föreningen Vetenskap&Folkbildning såg till att stämpla Dahlqvist som årets förvillare och hade hon inte hunnit bli känd hade Socialstyrelsen säkert övertalats att dra in hennes läkarlegitimation. Dahlqvist har omvittnat att pressen från denna förföljelse från makthavare var nära att driva henne till självmord.

I jämförelse med det Dahlqvist som gjorde rätt fick utstå, framstår Hellenius tårar i SR P1 som närmast pinsamma. Påståendena om att anhängare av LCHF framfört dödshot är så vitt jag vet ännu inte verifierade, även om jag kan tänka mig att vissa engagerade personer, som fått sin livskvalitet kraftigt förbättrad av LCHF, kan ha förlöpt sig och använt ett mindre lämpligt språkbruk i bloggkommentarer. Det kan givetvis även röra sig om troll som är ute efter att misskreditera LCHF-rörelsen, som man numer får kalla den. Det är faktiskt ungefär en fjärdedel av svenska folket som trotsar Hellenius kostråd och tror mer på Dahlqvist. Numer får Dahlqvist stöd från allt fler läkare och medicinska forskare runt om i hela världen, så när Hellenius påstår sig agera på vetenskaplig grund så talar hon i nattmössan. Tydligen har hon inte följt den internationella vetenskapliga litteraturen under senare år, vilket är anmärkningsvärt med tanke på hennes ansvarsposition.

Hellenius hotar i radiointervjun med polisanmälning. Jag tycker hon skall lämna in en sådan, så får vi se vad hon stödjer sina allvarliga anklagelser om mordhot på? På den här bloggen som sätter vetenskap och evidens före alla starka sidointressen som styr etablissemanget, kommer jag att fortsätta att kritiskt granska makthavare som missbrukar sin ställning.