images

Så fort man för Kinas ekonomiska utveckling på tal dyker det alltid upp förutsägelser om ekonomisk kollaps och domedagsliknade ekonomiska kriser. Det mesta av detta är önsketänkande och subversiv propaganda från västliga källor som vill bromsa landets utveckling. Vi ser en liknande propaganda mot Kinas allierade Ryssland. Självklart kommer det att uppstå ekonomiska kriser i såväl Kina som världsekonomin. Betänk dock att domedagsscenarier aldrig slår in. Vi människor har en svaghet för att på detta sätt överdriva vår egen betydelse. Det gäller inom såväl miljön som ekonomin.

Dagens världsekonomi är för diversifierad och mångfacetterad för att drabbas av en total kollaps. Marknaden hittar alltid kreativa vägar för att tillfredställa mänskliga behov. Jag minns diskussioner som Volvo förde med öststater som saknade valuta att handla med under kommunisttiden. Då valde vi att diskutera byte av produkter istället. Det kommer alltid att finnas vägar som kreativa entreprenörer hittar.

Det land som trots allt ligger risigast till är USA som är starkt beroende av att andra länder fortsätter att relatera till deras valuta. Kina har inget intresse av att störta USA in i en valutakollaps, men man kommer långsiktigt och i små steg att ersätta dollarn i sin växande handel med andra länder. Betänk att Kina alltid tar god tid på sig när de skjuter fram sina positioner.

När dollarns reservvalutastatus gradvis vattnas ur kommer USA att få allt svårare att finansiera sitt liv på kredit. Landet har även ett annat problem som förvärrar situationen och det är den metabola hälsokrisen med en befolkning som äter ihjäl sig på ohälsosam industrimat och drogar sig till döds med syntetiska kemiska preparat. Amerikanska barn förskrivs idag psykofarmaka i en skrämmande omfattning. Redan är två tredjedelar av amerikanerna överviktiga och en tredjedel feta och värre blir det. Snart finns det ytterst få unga amerikaner som klarar av ett soldatliv och då har USA inte så många boots on the ground att sätta in.

Vi ser redan hur USA mest ingriper i världspolitiken med bomber och drönare, men det skapar bara förstörelse och hat men ingen kontroll. Irak som man hoppades göra till ett lojalt lydrike, har man redan förlorat till Iran och värre blir det. Över 5000 stupade amerikanska soldater och tiotusentals ungdomars liv förstörda till ingen nytta. USA och EU kommer inte heller att få någon kontroll över det hopplöst korrumperade Ukraina där man störtat den valda regimen. Utvecklingen där går mot en anarki som man inte kommer att kunna kontrollera. Tendensen är att produktiva unga människor överger landet och söker sig till Ryssland för utbildning och jobb.

Västvärldens misslyckanden med sina försök att skaffa sig kontroll över andra länder, står i stark kontrast till Kina. Medan vårt bombande bara förstör, har Kina en snabbt växande diaspora över hela den icke västliga världen, bestående av affärsmän, ingenjörer, arbetare m.m. som bygger upp ländernas infrastruktur och skapar ekonomisk utveckling. På så sätt skapar Kina en snabbt växande marknad för sin industri och minskar beroendet av västs marknad. Man har även världens största reserv av boots on the ground om den skulle behövas.

Det enda domedagsscenario som jag betraktar som sannolikt är att jorden åter drabbas av någon av de geologiska katastrofer som slagit ut delar av livet i historisk tid. Dessa brukar drabba planeten med några hundra års intervaller och nu var det två hundra år sedan senast. Den krisen har världen ingen beredskap mot, eftersom alla resurser läggs på ett ickeproblem med en måttlig uppvärmning p.g.a. en stigande koldioxidhalt i atmosfären. Även detta vansinne iscensatt av den västvärld som håller på att tappa sin hegemoni. Det mest sannolika är att ökad koldioxid kommer att visa sig vara mer till gagn för livet på jorden än till skada. Koldioxid är faktiskt en av de tre viktigaste och nödvändiga beståndsdelarna i allt liv. På liknande sätt har en sjuk västvärld demoniserat det livsviktiga kolesterolet i våra kroppar. Vi blir inte sjuka av högt kolesterol utan det förlänger ett friskt liv.

Min slutsats är att vi nog inte skall låta oss förledas av MSM:s propaganda till att tro att varken Kina, Indien eller Ryssland kommer att kollapsa. Vad vi i väst borde göra om vi hade någon självbevarelsedrift kvar, är att samarbeta med Kina och deras allierade i BRICS-gruppen för att skapa en bättre värld än den vi lyckats åstadkomma.