imgres
Från vännen professor Lennart Bengtsson har jag fått följande text som jag gärna vill dela med alla läsare av bloggen:

 

Om hjärnspöket ADHD

Efter att ha läst ett antal böcker om ADHD, inte minst Richard Sauls ” ADHD Does Not Exit” (ISBN 978-0-06-226673-6)  är det min uppfattning att ”åkomman” till stor del är ett hjärnspöke och sannolikt en följd av bristen på ordning och disciplin i dagens uppfostran. Det kanske mest hilarious är rapporten att de barn som föds i december  i mycket större utsträckning drabbas av ADHD speciellt om de är födda under årets tre sista dagar (+37%)!!

Det kanske mest oroande är att dessa barn pumpas fulla med läkemedel av olika slag.  Inte minst drabbas de ”särbegåvade” som stämplas extra för att de råkar vara alldeles för  intellektuellt begåvade för att passa i ”jämlikhetens underbara värld” och plågas därför extra.

Här kommer ett bidrag från en utlandssvensk i Schweiz:

”Tycker du att jag är fullkomligt bindgalen som föreslår att utbrottet av ADHD åtminstone delvis beror på att vi inte uppfostrar barnen?”

Nej, absolut inte! Sambanden som du beskriver är uppenbara om man flyttar runt lite bland olika länder. Svenska barn och ungdomar är katastrofalt dåligt uppfostrade och då pratar jag inte om gängen i förorterna utan vit medel- och överklass, vilka är de jag främst kommer i kontakt med. Kontrasten mot Schweiz, där jag bor sen många år, är enorm.

I grunden har skolsystemet i Schweiz förändrats väldigt lite de senaste 50 åren och påminner mycket om Sverige i forntiden, Barnen sorteras hårt ganska tidigt och en majoritet går lärlingsutbildningar som de är klara med vid 16 års ålder. Endast cirka 20% går hela vägen i gymnasiet (inklusive riktig studentexamen!) och fortsätter sen på universitet. Fast då ligger nivån bokstavligen ljusår över skolorna i Sverige. I hela systemet råder lugn och ro, med stor respekt för lärare. Stökiga barn sorteras ut till specialskolor, fast de är väldigt få.

Jag har frågat mina barn och deras kompisar och ingen känner till något fall med att barn medicineras pga. ADD och ADHD. Det är möjligt att det förekommer likväl, men måste då vara väldigt ovanligt. Vidare kan det vara av intresse att notera att pojkarna klarar sig bra här akademiskt. Eftersom man har behållit matematiken på en hög nivå har de en någorlunda jämn spelplan (flickorna tenderar att vara bättre på språk) och fördelningen på högre utbildning här är kring 50-50.

Det är väl ingen hemlighet att lärarhögskolorna i Sverige under lång tid har fungerat som direkta indoktrineringsanstalter och om man ska få ordning på skolan lär det nog inte gå att komma runt att avlägsna i stort sett alla som har genomgått dessa. Det är inget annat än fantasier att tro något annat. Men det vore inte alls så svårt som det kan verka, eftersom det knappt behövs några lärare! Vad jag menar med detta mycket märkliga påstående är att det behövs få eller inga som genomgår renodlade lärarutbildningar av den typ som länge har varit dominerande i Sverige.

I Schweiz var grundskolelärare (dvs upp till årskurs 6) till nyligen en yrkesutbildning och för lärare på högre nivåer gäller att de är utbildade i sin ämnen och sen tar kortare tilläggskurser. Som jag förklarade ovan och som tydligt kan utläsas från PISA fungerar detta mycket bättre än det svenska systemet.

Så om man verkligen vill fixa skolan bör man börja med att helt stänga alla lärarhögskolor. Att ha genomgått dessa bör sen betraktas som en kraftig belastning för folk som vill jobba som lärare.

Jag kan inte mer än instämma!

Lennart Bengtsson

 

Red. kommentar: Självklart finns det även starka ekonomiska intressen bakom alla dessa bokstavsdiagnoser på barn – psykofarmaka är en av Big Pharmas snabbast växande kassakor. Lyssna på vad professor Peter Götzsche har att säga om dagens psykofarmaka: https://www.youtube.com/watch?v=DiJcSoo3C4Q

Läs även:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar/