41qQitR+JOL._SX319_BO1,204,203,200_

Vi människor i den sekulära delen av västvärlden berömmer oss gärna om att vi format ett samhälle där vår politik bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men hur väl stämmer det?

Problemet är att vi inte förstått vetenskapens innersta väsen. Vetenskap om den fungerar som den skall, handlar om att; Baserat på observationer formulera en vetenskaplig hypotes för att teoretiskt förklara det vi observerat, för att sedan fortsätta med observationer för att försöka hitta något som kullkastar hypotesen. Lyckas detta måste vi formulera en ny hypotes som stämmer bättre med observationerna och sedan på nytt pröva den mot tillkommande observationer. Vetenskapen blir aldrig slutgiltig som resident Obama och andra charlataner försöker inbilla mänskligheten.

Vi spenderar tusentals miljarder på en s.k. klimatpolitik som är baserad på politiskt dikterade hypoteser som inte verifierats av observationer. När hypoteserna inte stämmer med observationerna förfalskas historiskt observerade data för att stämma med hypoteserna. Vi har fört en livsmedelspolitik som bygger på hypoteser utan stöd i faktiska observationer. Även på det området har den viktigaste hypotesen underbyggts med förfalskade observationer. Vi bedriver en sjukvård styrd av pillerindustrin som utgår från hypoteser utan god förankring i faktiska observationer. På detta sätt är det lätt att visa att vårt till synes högutvecklade samhälle på en rad livsviktiga områden saknar förankring i riktig vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har tyvärr inte tagit oss värst långt från det en gång medeltida mörker som vi brukar förfasa oss över och utvecklingen de senaste decennierna går åt helt fel håll – från upplysthet till intellektuellt mörker.

 

Livsmedels- och hälsopolitiken

Låt mig illustrera bristen på vetenskap och beprövad erfarenhet inom hälso- och livsmedelsområdet. För flera år sedan läste jag boken Nutrition and Physical Degeneration: A Comparison of Primitive and Modern Diets and Their Effects skriven av Dr. Weston Price. Den publicerades år 1938 – nästan för 80 år sedan. Den var en skrämmande väckarklocka för mig.

Price var en amerikansk tandläkare som hade slagits av de omfattande fysiska missbildningar som han observerat hos sina patienter.  Den frekventa förekomsten av karies och missbildningar av människors kranier, tillsammans med ett antal andra sjukdomar som tycktes hänga samman, väckte hans intresse. Han frågade sig givetvis om detta var normala tillstånd eller om det orsakades av något i vår moderna livsstil?

För att hitta jämförelseobjekt, reste han till många avlägsna regioner över hela världen för att studera naturfolk med en annan livsstil och människor som fortfarande var isolerade från det moderna jordbrukssamhället. Vad han fann var fantastiskt avslöjande; Han träffade på människor i enormt gott fysiskt och mentalt tillstånd. Han konstaterade att fysisk degeneration hade lite att göra med genetik, utan att den mestadels var näringsbaserad. Han fann även att det bara tog en generation för att vända en fysiskt överlägsen grupp människor till sin motsats.

Han kom i kontakt med människor som förlitade sig på sina egna lokala naturliga näringskällor. Deras livsstil hade fulländats av beprövad erfarenhet under generationer. Som tandläkare var det naturligt för Price att studera tiotusentals tänder, ansiktsformer, tandbågar hos inte bara levande personer, utan även hos uppgrävda skallar. Vad han hittade var nära perfekta tänder och en påfallande frånvaro av våra moderna sjukdomar. Hälsan var på en oklanderlig nivå. Liknande upptäckter har även arkeologer gjort när de studerat mumier och andra gamla gravfynd.

Oavsett om det var människor i Schweiz, eskimåer på Grönland eller polynesier i södra Stilla havet, som förlitat sig på sina traditionella livsmedelstillgångar i närområdet, var de i ett tillstånd av god hälsa och nära fysisk perfektion.

Price beskriver samhällen med människor med stor fysisk styrka, välbefinnande, påfallande intelligens och nästan utan brottslighet. Dessa folkgrupper var alla friska och delade en gemensam nämnare – utmärkt animalisk kost. Cancer, hjärtsjukdomar och annan metabol sjuklighet – våra moderna folksjukdomar – var nästan obefintliga. Men så snart dessa människor kom i kontakt med västerländsk modern kost, försämrades deras hälsa snabbt och dramatiskt.

Det är först när moderna västerländska livsmedel, bestående till stor del av socker, vitt mjöl, sirap, polerat ris, konserver m.m., införs som en djup och snabb försämring av hälsan drabbar dessa isolerade stammar och grupper. Price observerade föräldrar med överlägsen fysik, perfekt ansiktsform och tandhälsa vars barn hade drabbats av karies, deformerade tandbågar och dålig hälsa eftersom att de gått över till våra västerländska livsmedel.

Mänsklighetens naturliga hälsa började så sakteliga försämras för 10.000 år sedan som en följd av att vi började odla spannmål. Spannmålens roll i vår föda har sedan eskalerat gradvis för att helt ta överhanden efter amerikanska politiskt styrda kostrekommendationer från år 1977. Efterhand som våra moderna livsmedel införts i många av naturfolkens hälsosamma samhällen har dessa bokstavligen kollapsat. Vad våra smittsamma sjukdomar inte åstadkom, har de införda västliga livsmedlen ställt till med.

Den gemensamma och nödvändiga nämnaren för god hälsa hos dessa folkgrupper var en kost som till stor del bestod av naturliga, mestadels animaliska livsmedel från närområdet såsom fisk, skaldjur, kött, animaliskt fett, mejerivaror, grönsaker, växter, insekter och vissa frukter. Deras dieter var så fjärran från vegetarisk kost som man kan komma. Price skriver också att många av dessa stammar och folk behärskade avancerad medicinsk, veterinär- och ingenjörskonst, något som även gick förlorat med invasionen av vår skräpmat.

Förklaringen till naturfolkens goda hälsa ligger av allt att döma i att deras kost nära liknade den typ av kost som våra tidiga förfäder levde av när vår art präglades genetiskt. Det blir tydligt att vår moderna kost har fjärmats allt mer från vad den mänskliga artens metabolism ursprungligen var anpassad för. Detta förvärras av att den moderna kosten riskerar att divergera ännu längre bort från vårt ursprung i takt med främjandet av industrijordbruk och att västlig skräpkost sprids över världen tillsammans med modenycker som veganism och politiska kampanjer för s.k. klimatsmart köttfri kost.

Det anmärkningsvärda är att vårt förment högutvecklade västerländska samhälle vände ryggen åt de vetenskapliga observationer som Price m.fl. redovisade. Istället har vår hälso- och livsmedelspolitik byggts på två pseudovetenskapliga hypoteser om; att dels animaliskt fet mat orsakar fetma och metabol sjuklighet och dels att lågt kolesterolinnehåll i blodet minskar risken för hjärt-kärlsjuklighet. Dessa hypoteser har lanserats med hjälp av forskningsfusk och av feltolkade observationer. Med de observationer som idag finns tillgängliga borde hypoteserna för länge sedan ha övergivits av vetenskapssamhället. Så är dock inte fallet ännu, även om man kan skönja sprickor i det medicinska etablissemanget numer.

Västvärldens bristande respekt för vetenskap och beprövad erfarenhet visar sig nu i den metabola pandemi med rötter i USA som drar fram över hela världen. Sedan 1980 skenar sjukligheten. Redan har över 2 miljarder människor symptom som tyder på en begynnande metabol sjuklighet. Det moderna samhället riskerar att kollapsa om inte hela hälso- och livsmedelspolitiken omorienteras snart.

 

En ny renässans

Om vi skall kunna rädda det moderna samhället och mänskligheten undan undergång, krävs en ny renässans med en ny upplysningstid, där vi på allvar försöker leva upp till ett samhälle där vetenskap och beprövad erfarenhet på allvar får styra vårt handlande. Vi måste göra rent hus med dagens politiska korrekthet på samma sätt som vi en gång frigjorde oss från religiös vidskeplighet.

Dagens västliga samhälle har på en rad områden fjärmat sig från vedertagna vetenskapliga ideal. Vetenskapen är idag korrumperad och förfalskad under trycket från starka ekonomiska och politiska krafter.