MAM-banner-site

TTIP-avtalet som jag skrev om igår handlar bl.a. om att underlätta för multinationella företag som Monsanto att kunna sälja sina GMO- och giftprodukter till jordbruket i EU. Avtalet kommer att försvåra för länderna i EU att säga nej av miljö- och hälsoskäl till produkter från företag som Monsanto. Den 21 maj anordnades världsomfattande demonstrationer, kallade March Against Monsanto, i mer än 600 städer i hela världen.

Min vän docent Göran Sjöberg deltog i demonstrationen i Göteborg och höll då ett tal på Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Jag tycker hans tal är viktigt. Även om jag på några punkter skulle uttrycka mig annorlunda återger jag hans tal här och hoppas på en livlig debatt i kommentarfältet.

Lars Bern

 

Monsanto och vetenskapen

Jag heter Göran Sjöberg och doktorerade inom materialvetenskapen på Chalmers 1980 och har sedan dess forskat inom industrin men återkom till Chalmers som docent och adjungerad professor för drygt tio år sedan.

Med andra ord har jag forskat inom naturvetenskapen i mer än 40 år och älskar denna vetenskap för att den förklarar den fysiska verkligheten vi lever i på ett sanningsenligt sätt. Under femhundra år har naturvetenskapen varit en kraft som kämpat mot de mörka bakåtsträvande och hemliga krafter som med inkvisitionen i spetsen inte har varit intresserade av att se vår materiella verklighet som den är. Jag anser att vi som här tror på framtiden med näbbar och klor måste försvara naturvetenskapen mot dagens krafter som vill mörka vår verklighet på samma sätt som för fem hundra år sedan.

Vad som gör mig så bedrövad och upprörd är att naturvetenskapen missbrukas i den giriga kapitalismens namn och där USA som vanligt går i spetsen. Detta blev jag klar på redan som forskarstudent på 70-talet då jag tillsammans med miljontals ungdomar över hela världen demonstrerade på gatorna för att protestera när vetenskapen användes för att framställa sofistikerade kemiska vapen av de mest vidriga slag och som man sedan använde mot den fattiga bondebefolkningen i Vietnam. Bönderna försvarade sig tappert mot det koloniala förtrycket och vann till slut sin frihet. Våra omfattande gatudemonstrationer här i Sverige bidrog utan tvekan också till framgången. Vår dåvarande statsminister Olof Palme deltog i en gatudemonstration i Stockholm tillsammans med Nordvietnams ambassadör mot de massiva bombningarna som då pågick mot huvudstaden Hanoi. I den fattiga delen av världen hyllades han förståeliga skäl men USA förlät honom aldrig detta och till slut blev han mördad av en okänd gärningsman.

På 60-talet stod Monsanto i spetsen för detta missbruk av naturvetenskapen då man utvecklade ett avlövningsmedel, det beryktade ”Agent Orange”, som spreds med en armada av flygplan och i enorm omfattning i Vietnam och som resulterade i ett stort mänskligt lidande, inte minst genom de fosterskador som fortfarande visar sig hos den Vietnamesiska befolkningen.

Det ruskiga är att historien nu femtio år senare upprepar sig när Monsanto nu förstör livsbetingelserna för fattiga bönder och förgiftar dem med samma typ av växtgifter som användes i Vietnam. Det ohyggliga är att detta nu sker över hela världen och i en gigantisk omfattning. Missbruket av naturvetenskapen är idag oändligt mer avancerad än den var för femtio år sedan. Girigheten och vansinnet har stegrats till oanade höjder och som guden Saturnus äter nu USA sina egna barn när hela deras befolkning långsamt men systematiskt förgiftas genom den genmanipulerade maten.

Det är ingen tillfällighet att skiljelinjen idag går kring inställningen till GMO. Åter igen ser vi missbruket av naturvetenskapen när Monsanto inte vill erkänna de allvarliga skador som deras grödor ger upphov till. Systematiskt har denna obehagliga verklighet sopats under mattan.

Det oerhörda som redan har hänt inom naturvetenskapen är att hela forskarsamhället villigt låtit sig köpas upp och spelar med i detta omoraliska spel. De få röster som berättar sanningen om hur jordbruksgifter och GMO-grödor långsamt ger upphov till skador på njurar och lever och så småningom ger cancer och andra sjukdomar utsätts för det mest infama förtal.

Det mest flagranta exemplet är kanske den skotske väletablerade och välrenommerade forskaren Putztai som efter 40 år som forskare för tio år sedan fick sparken från det forskningsinstitut där han länge arbetat. Uppsägningen skedde inom ett dygn efter att han i skotsk TV hade berättat om de krympande hjärnorna hos försöksdjuren efter att de ätit genmodifierad potatis. Med hot om åtal förbjöds han sedan att mer tala om sin forskning. Sedan drog en grym kampanj igång för att ta heder och ära av honom.

Den franske forskaren Séralini visade nyligen med sina systematiska försök med genmodifierad majs, med och utan glyfosat, hur hans försöksdjur på samma sätt som Putztais djur drabbades av inre skador och inte minst av spektakulära cancersvulster. Även Séralini utsattes för den mest infama förtalskampanj. Många forskare har dock framträtt och öppet protesterat mot de omoraliska attackerna som orkestrerades av Monsanto. Séralini vann nyligen ett mål i Frankrikes högsta domstol kring detta förtal. Det kanske inte är någon tillfällighet att det starkaste motståndet mot GMO finns just i Frankrike.

TTIP är en del av denna omänskliga agenda och måste därför med alla lagliga medel stoppas. Demonstrationerna mot TTIP i Europa, nyligen med 40 000 deltagare i Hannover och hundratusentals i Berlin för ett halvår sedan börjar nu närma sig samma nivåer som var nödvändiga på 70 – talet för att få stopp på de vansinnigheter som då pågick.

Idag är det ännu värre och det är glädjande att alltfler nu har börjat inse detta och att försäljningen av giftfri EKO-mat ökar dramatiskt är knappast någon tillfällighet. Motståndet mot GMO är massivt i Europa där 28 länder nu har förbjudit GMO och i världen i stort är de nu förbjudna i 38 länder och med Ryssland som det mest prominenta exemplet.

Beslutet att förlänga tillståndet för att få använda Roundup och glyfosat i Europa har nu skjutits på framtiden medan motståndet växer.

Att Monsanto varit på fallrepet en längre tid har varit väldigt tydligt. I Haag kommer nu en Monsatotribunal hållas i oktober då de kommer ställas till svars för sina missgärningar. Det är ingen tillfällighet att företaget nu är till försäljning.

Vi lyckades få stopp på USA:s krigiska framfart på 70-talet och vi är på god väg att få stopp på Monsantos framfart även idag.

Vetenskapen är på vår sida! Vi kommer att lyckas!

Göran Sjöberg