ralf (2)björnimgresralf (1)

Igår publicerade British Medical Journal en stor metastudie utför av 16 forskare, bland dem svenskarna Uffe Ravnskov, Björn Hammarskjöld, Tore Schersten och Ralf Sundberg med titeln Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review.

Abstract Objective It is well known that total cholesterol becomes less of a risk factor or not at all for all-cause and cardiovascular (CV) mortality with increasing age, but as little is known as to whether low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), one component of total cholesterol, is associated with mortality in the elderly, we decided to investigate this issue.

Setting, participants and outcome measures We sought PubMed for cohort studies, where LDL-C had been investigated as a risk factor for all-cause and/or CV mortality in individuals ≥60 years from the general population.

Results We identified 19 cohort studies including 30 cohorts with a total of 68 094 elderly people, where all-cause mortality was recorded in 28 cohorts and CV mortality in 9 cohorts. Inverse association between all-cause mortality and LDL-C was seen in 16 cohorts (in 14 with statistical significance) representing 92% of the number of participants, where this association was recorded. In the rest, no association was found. In two cohorts, CV mortality was highest in the lowest LDL-C quartile and with statistical significance; in seven cohorts, no association was found.

Conclusions High LDL-C is inversely associated with mortality in most people over 60 years. This finding is inconsistent with the cholesterol hypothesis (ie, that cholesterol, particularly LDL-C, is inherently atherogenic). Since elderly people with high LDL-C live as long or longer than those with low LDL-C, our analysis provides reason to question the validity of the cholesterol hypothesis. Moreover, our study provides the rationale for a re-evaluation of guidelines recommending pharmacological reduction of LDL-C in the elderly as a component of cardiovascular disease prevention strategies.

Den här studien bekräftar en misstanke som länge funnits att skolsjukvårdens uppfattning om att det skulle finnas ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden i blodet och ökad cardiovaskulär dödlighet bland äldre är helt fel. Trots denna tveksamhet om blodkolesterolets farlighet har man försvarat sig med att en typ av kolesterol det s.k. LDL-kolesterolet skulle vara speciellt farligt. Det har därför kallats det ”farliga” kolesterolet inom skolmedicinen. Studien visar att det är precis tvärt om, personer med högt LDL-kolesterol lever längre än de med lågt. Några studier i metanalysen tydde t.o.m. på att cardiovaskulär dödlighet var mindre hos patienter med högt ”farligt” kolesterol.

Hundratusentals människor i vårt land behandlas med kolesterolsänkande preparat (s.k. statiner) som ger svåra biverkningar och försämrar livskvaliteten hos speciellt äldre. Nu visar denna studie även att statinerna sannolikt förkortar dessa patienters liv. Detta är en upprörande medicinsk skandal som måste innebära att Socialstyrelsen omedelbart går ut med direktiv om att avbryta all statinbehandling av personer över 60 år. Sannolikt borde statinbehandling sättas ut för samtliga patienter som får den och som inte lider av hyperkolesterolami eller som nyligen haft en infarkt.

De små positiva effekter av statiner som några studier visat på och som legat till grund för en massiv statinförskrivning har sannolikt inget samband med sänkt kolesterol, utan är nog en effekt av att statinerna även är svagt inflammationsdämpande. Det senare kan mycket billigare och biverkningsfriare åstadkommas med lite aspirin eller varför inte förskrivning av en daglig promenad.

Patienter som av skolmedicinen satts på statinbehandling och som därav fått biverkningar bör kartläggas och ges skadestånd från samhället för onödigt lidande och risken av en för tidig död.

Statiner är en av Big Pharmas storsäljare idag med hundratals miljoner människor som behandlas. Det mest sålda preparatet någonsin är Lipitor som när patentet gick ut, hade dragit in över 100 miljarder USD till denna skrupelfria industri.