800px-1maj2006soc.dem.sthlm

Jag skrev igår om hur de svenska kommunisterna (Vänsterpartiet) nu föreslår kraftigt ökade skattesubventioner till köp av Big Pharmas piller. Detta utspel är ett i raden av uttryck för det ytterst intressant fenomen som handlar om hur den samlade vänsterrörelsen (V, Mp, S m.fl.) blivit nyttiga idioter åt världens absolut rikaste och mäktigaste – den lilla klick av mänskligheten som har ägarkontrollen i nästan alla globala företag.

För att i grunden förstå den här utvecklingen måste man noga följa de rikaste av de rikas ekonomiska intressen – follow the money m.a.o.. Det finns i princip två sätt för världens storföretag som kontrolleras av den rika eliten, att öka sin försäljning och tjäna mer pengar. Det ena är att utveckla produkter och tjänster som man i konkurrens bjuder ut på världsmarknaden. Det är en krävande, riskabel och ofta tidsödande väg att gå. Den handlar om att tillfredställa människors behov och ibland även tillskapa konsumentmarknader som inte tidigare funnits.

Det andra enklare sättet är att manipulera den politiska makten så att stora summor av inkasserade skatter allokeras till verksamheter där storföretagen opererar. Det senare genererar ofta snabbt växande intäkter utan tidsödande marknadsbearbetning. Att få politiker att anslå medborgarnas skattemedel till jättesatsningar som går ner direkt i storföretagens fickor, är mycket enklare än att sälja sina produkter till miljontals kräsna konsumenter som vill ha värde för pengarna.

Några av Sveriges största privata förmögenheter byggdes en gång upp efter den senare principen. Det s.k. miljonprogrammet på sin tid, med massiva av vänstern genomdrivna skattesubventioner till bostadsbyggande, var ett exempel. Sverige fick inte som avsett lägre boendekostnader och kortare bostadsköer, men däremot blev ett dussintal byggmästare enkelt miljardärer. Denna typ av politiskt beslutade subventioner har alltid haft en tendens att hamna i de rikastes fickor.

Ett annat av oligarkins trick är destabilisering av nationalstater och underminering av deras ekonomi, så att man tvingas ta lån från oligarkernas banker. En allt större del av ländernas skatter kommer på detta sätt att gå raka vägen till bankirernas fickor, och de rika blir bara rikare.

Ett annat lysande exempel är hur en gång den moderna miljörörelsen skapades. Här samlade de rika makthavarna anti-krigsrörelsen, marxister, hippies och andra radikaler. De var representanter för den första globala revolution som oligarkernas egen Romklubb myntade. Radikalerna skrek slagord mot samma krafter som skapat dem, men vänsterns skränfockar är eller var aldrig något verkligt hot mot rikedomarna. De var bara nyttiga idioter.

Den destruktiva bilden av människan som en farsot för planeten myntades. Under en kort tid skapade den angloamerikanska oligarkin och de gamla koloniala kungahusen mängder med nya radikala organisationer med miljön på agendan. Dessa såg till att provocera det politiska etablissemanget till att allokera tusentals miljarder skattekronor till meningslösa miljöåtgärder som de globala företagen enkelt kunde sluka. Och de hyperrika blev ännu rikare och mäktigare.

Huvudlösa skattesubventioner till Big Pharmas monopolprodukter är ett ytterligare exempel. Det har fått sjukvårdskostnaderna i västvärlden att skena samtidigt som människors hälsa trots alla piller bara blir sämre. Oligarkernas marionett Obama har pliktskyldigt levererat Obamacare som garanterar nya intäkter till den etablerade sjukvården och Big Pharma. De rika blir ännu rikare. Att vänsterpolitiker som Sjöstedt inte begriper detta enkla samband är beklämmande.

Alla dessa svarta hål för våra begränsade skattemedel som skapas av förmögna makthavare, dränerar människor på deras surt förvärvade inkomster och underminerar välfärden. Om vi inte lär oss att genomskåda systemet, kommer till slut all världens rikedom att samlas hos en handfull förmögna oligarker och den humanitära stormakten kommer att göra bankrutt.

Självklart skall samhället hjälpa sjuka människor så att de kan finansiera sin sjukvård och sina mediciner utan att hamna i ekonomsikt trångmål. Men varför detta måste ske genom att betala pengarna direkt till Big Pharma är för mig ett stort frågetecken? Om man vill hjälpa den som blir sjuk, skall man givetvis låta vederbörande själv välja hur han vill utnyttja hjälpen.

Den som diagnosticeras av en legitimerad läkare med ett medicinskt problem kan t.ex. få ett personligt sjukkonto som får användas för att köpa receptbelagda mediciner, naturpreparat eller annan vård. Om man tar ut receptbelagda läkemedel fungerar det som idag, om man istället väljer att köpa naturpreparat eller underkasta sig alternativ vård som man tror mer på, får man ut ersättning mot kvitto, efter att en legitimerad läkare intygat att man uppnått den avsedda medicinska effekten. Det kan t.ex. röra sig om en infektion, en inflammation, ett högt blodtryck eller ett förhöjt blodsocker. Exemplen kan mångfaldigas. På så sätt ger man oss patienter valfrihet och man stärker de ekonomiska möjligheterna för alternativvården att kunna tillväxa och utvecklas.

Om patienten får biverkningar av vårdinsatsen eller den är verkningslös, bör givetvis vårdgivaren eller leverantören av använda preparat vara skyldiga att betala ett skadestånd till patientens sjukkonto, så att hon/han kan finansiera annan behandling. Svårare än så är det inte.

De enda som idag har valfrihet är välbärgade personer som själva kan hitta och bekosta en ofta bättre och effektivare alternativ vård. Att dagens okunniga politiska adel inte begriper detta, visar bara vilka nyttiga idioter de blivit.

 

BIAS

Ni som kommenterar ange om ni har någon bias i sammanhanget. Om någon sådan uppgift saknas och jag misstänker bias kommer jag inte att lägga ut kommentaren eller redigera den. Det går då alltid att återkomma med de uppgifter som saknas.