VOA_-_Edrogan_meeting_Putin_-_031212

Ju fler uppgifter om den misslyckade militärkuppen i Turkiet som framkommer, ju mer näring får olika konspirationsteorier om kuppens upprinnelse. Låt oss granska några viktiga faktorer i sammanhanget.

Erdogan kom ut med sin ursäkt till Ryssland för det nedskjutna planet i slutet av juni och det meddelades att han och Putin skulle träffas för att sortera ut relationerna mellan länderna. Min slutsats i min krönika den 29 juni var att denna omorientering med ett närmande till Ryssland ökade risken för en militärkupp mot regimen i Ankara. Erdogan är en kallhamrad och slug maktmänniska som givetvis insåg den risk han tog med sin omorientering. Han var ju medveten om att militärkuppen år 1980 varit iscensatt med hjälp av CIA. Jag konstaterade i min krönika att missnöjet med ett uteblivet NATO-stöd till Erdogans maktpolitik i regionen har tärt på relationerna till NATO/USA.

Allt mer tyder på att den iscensatta kuppen kan ha varit Erdogans sätt att förekomma de inom militären som kunde tänkas ta tillfället iakt för att med direkt eller indirekt NATO/USA-stöd störta honom. Kuppen kom dock väl snabbt efter att Erdogan annonserade omorienteringen av utrikespolitiken. Det starkaste indiciet för detta är det otroligt amatörmässiga sätt på vilket kuppen genomfördes. Möjligheten att lyckas med en kupp mot en regim med stark folklig förankring är väldigt låg, speciellt om kuppmakarna inte börjar med att gripa och tysta regimens nyckelpersoner som presidenten och premiärministern m.fl.. Kontrasten mot den egyptiska militärens störtande av president Mursi är slående.

Anklagelser från regimens folk mot USA om att ligga bakom den iscensatta kuppen kom även lite väl snabbt vilket är ett ytterligare indicium. Bl.a. slogs strömförsörjningen till NATO-basen i landet mycket snabbt av. Det är från den som flyganfallen mot IS i Syrien utgår. På den basen förvarar USA kärnvapen som skulle kunna falla i regimens händer. Basens befälhavare har gripits. Regimen utfärdade även ett generellt flygförbud som även omfattade NATO-flyget. Enligt AP har USA reagerat starkt på anklagelserna och utrikesminister Kerry har i ett uttalande deklarerat att offentliga insinuationer eller påståenden om någon USA-roll i det misslyckade kuppförsöket är fullständigt falska och skadliga för våra bilaterala relationer.

Ett ytterligare starkt indicium på att Erdogan själv ligger bakom kuppen är det omotiverat snabba ingripandet mot landets domstolsväsen som knappast varit direkt inblandade i kuppförsöket. Självklart vill Erdogan ha totalkontroll över den rättsliga uppföljningen mot kuppmakarna. Det får ju inte framkomma vilka som verkligen initierade kuppen. Slutsatsen blir att väldigt mycket talar för att regimen känt till kupplanerna och sannolikt även provocerat fram den amatörmässiga kuppen, för att kunna skjuta fram och stärka sina positioner. Det som nu sker är att Erdogan förvandlar det en gång sekulära demokratiska Turkiet till en muslimsk diktatur.  Kanske får vi se även sharialagar i landet.

Erdogan inser att det största hotet mot hans maktposition är en militär som inom NATO samarbetar dagligen med amerikansk militär. Han känner av allt att döma att han inte kan lita på dem, varför min prognos är att regimen kan komma att besluta att lämna NATO-samarbetet. Retoriken mot USA verkar tyda på något i den vägen.

Med detta perspektiv på dagens Turkiet framstår EU:s politik visavi landet som ett totalt misslyckande. Vår egen tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildts agerande i sammanhanget som drivit NATO/USA:s intressen är direkt pinsamt. Det inträffade underminerar helt NATO:s hela efterkrigsstrategi.

Världen befinner sig i en extremt farlig tid, då vi i västvärlden mer än någonsin behöver politiskt ledarskap.