images

Den dolda korruptionen – oligarkvarning

Under hela efterkrigstiden har massmedia och olika förment ideella organisationer (s.k. NGO) fått en kontinuerligt växande betydelse för opinionsbildningen och den politiska maktutövningen över hela västvärlden.  Väljarnas inflytande via demokratiska val har samtidigt urholkats allt mer.

Om man studerar olika ideella folkrörelsers historia så bars flertalet från början upp av eldsjälar som försökte skapa opinion mot företeelser som miljöförstöring, ojämlikhet, sjukdomsbekämpning, förtryck, tortyr, rasism m.fl. viktiga ändamål. Organisationernas verksamhet byggde på ideellt arbete i demokratisk anda och finansierades av många medlemmars avgifter och bidrag. En rad andra förment ideella organisationer som startats av kungahus, förmögna personer och andra eliter har ridit på de andras goodwill. För egen del har jag erfarenhet av aktivt arbete inifrån en miljöorganisation och en organisation för sjukdomsbekämpning och jag har varit betalande medlem i ett flertal.

De från början helt ideella organisationerna eller påstått ideella har med åren kommit att spela en allt mer framträdande roll inom opinionsbildningen och i politiken. Vissa organisationer har steg för steg kommit att utvecklas till någon sorts erkända representanter för folkgrupper och de har getts en ökande officiell status trots avsaknad av demokratisk legitimitet. Vi har t.ex. bevittnat detta under senare decenniers klimatpropaganda som styrts av FN genom bildandet av dess klimatkommission IPCC. Där har en rad s.k. miljöorganisationer getts ett större inflytande än flertalet nationalstater, något som bl.a. har redovisats av den kanadensiska journalisten Donna Laframboise.  Detta mönster går igen i en rad politiska sammanhang såväl nationellt som internationellt.

Journalistiska produkter uppvisar en liknande utveckling som den för NGO:s. En mångfald av tidningar avspeglade från början en ambition att bedriva en oväldig journalistisk granskning av maktutövningen och fick det smickrande tillmälet Den tredje statsmakten, vilket markerade den betydelse man tillerkände dem.

Allt hade varit frid och fröjd om inte mycket starka växande ekonomiska intressen börjat kasta sina lystna blickar över medierna, den ideella sektorn och valda politiker. De rikaste av de rika har insett att en väg till makt och inflytande är att korrumpera och på så sätt ta kontroll över dessa sektorer i samhället. Detta har blivit ett stort problem i takt med att västvärldens ekonomiska volym vuxit och vi har fått allt fler hyperförmögna oligarker med ambitionen att inte bara leva lyxliv för sina pengar, utan att även utöva makt över sina medmänniskor.

De ideella organisationerna som ständigt är korta på pengar för sin verksamhet är lättfångade byten för den som är mycket rik. Genom generösa ideella bidrag görs snabbt dessa organisationer beroende och kan sedan styras. Jag minns när jag var med i den lovande miljöorganisationen Det Naturliga Steget och bevittnade hur vi blev beroende av några av de värsta miljöbovarna Monsanto och McDonalds. Det var så lätt att hitta ursäkter för att ta emot deras generösa bidrag som underlättade vår verksamhet.

Genom att tidningar och moderna etermedia är helt beroende av annonsintäkter för att överleva, kan de som kontrollerar annonskostnaderna styra vilka som skall klara sig. De senare har man sedan själva köpt upp, vilket gjort att dagens västmedia är nästan helt kontrollerade av ett halvdussin megaföretag som styrs med järnhand av sina hyperförmögna ägare och deras agenda för maktutövning. Ett typexempel är multimiljardären (ca. 100 miljarder kr) Rupert Murdoch. Han äger FOX, My Network TV, Sky, STAR, The Sun och Twentieth Century Fox m.fl..

Under den amerikanska valrörelsen har vi fått ett otäckt exempel på denna typ av maktutövning genom presidentkandidaten Hillary Clinton som varit helt korrumperad av pengar från oligarken George Soros och från diktatoriska shejker i olika Guldstater. De s.k. etablerade medierna MSM som kontrolleras av de rikaste av de rika, bedrev under hela valrörelsen agendajournalistik och spred desinformation för att gynna sin kandidat och misskreditera Donald Trump. Genom att sprida en rad falska nyheter hoppades MSM att kunna stoppa Trump. Fristående alternativa nätmedier gjorde dock att projektet misslyckades. I upprördheten över detta försöker nu det västliga politiska etablissemanget hitta ett sätt att tysta de alternativa medierna, genom att på lösa grunder anklaga dem för att sprida falska nyheter.

Metoden att styra våra politiker är att involvera dem i oligarkernas lobbyorganisationer som Bilderbergruppen, Trilaterala Kommissionen och Romklubben. Efter att de uträttat vad oligarkerna förväntats sig, belönas de med konsultarvoden och rundhänta föredragsarvoden från globala banker och företag. Där hittar man bl.a. tre f.d. statsministrar och några f.d. finansministrar. Detta är den västliga korruptionens nya ansikte.

George Soros har utvecklats till en absolut mästare i att manipulera politiska skeenden runt om i världen. Hans pengar låg i stor utsträckning bakom statskuppen i Kiev 2014 och han har länge planerat att iscensätta en liknande kupp i Moskva. Han driver en egen globalistisk nyliberal agenda genom att bl.a. pumpa in pengar i organisationer via sin egen organisation Open Society. Metodiken är att underminera demokratiska processer och skapa social oro för att destabilisera nationalstater.

Soros verksamhet har tagit det verkliga syftet ur vänsterpolitiska strävanden och istället gjort dem till instrument för sin egen agenda och grova spekulerade i social oro. Han har med sina pengar korrumperat bl.a. Occupy-rörelsen och Black life matters. Vänsterrörelsen har med hull och hår gått i oligarkernas fälla. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva vänstern som monopolkapitalisternas främsta försvarslinje, men där är vi idag.

Soros senaste projekt är att underminera det amerikanska valresultatet. Han har finansierat försöken att få tillstånd en revolt mot valresultatet genom betalda demonstranter som bussats in till städer där hatdemonstrationer mot Trump organiserats. Han misstänks starkt som finansiären bakom Jill Steins kampanj för att räkna om rösterna i tre delstater. Han gör det genom att pumpa in 160.000 dollar per dygn så att det skall ge intryck av att vara ideella bidrag som flyter in från allmänheten.

Bakom den militanta klimataktivistgruppen 350.org hittar man Global Greengrants Fund (GGF) som är finansierad av ett antal oligarkers fonder som Soros Open Society, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Found m.fl.. GGF:s chef har rekryterats från Greenpeace. Den ägnar sig åt att pumpa in pengar i en rad förment ideella verksamheter som alla bidrar till destabilisering och social oro på nationell nivå med målet att uppnå en global maktordning. 350.orgs uttalade ändamål är att bygga verksamheter vars syfte är att uppnå överstatliga regleringar för att motverka global uppvärmning – alltså oligarkernas favorithype för att promota en globala världsordning. På liknande sätt som de amerikanska oligarkerna har den svenska miljardären Laszlo Szombatfalvy i dagarna annonserat att han satsar mångmiljonbelopp med liknande syften.

Det är nu inte bara oligarker som drömmer om en av dem själva dominerad världsordning som korrumperar ideella organisationer och styr MSM som de äger. I Sverige har staten i decennier via SIDA pumpat in bidrag i en lång rad vänsterorganisationer för att driva en politisk agenda. Utan SIDA:s pengar skulle ett stort antal sådana förment ideella organisationer få slå igen sin verksamhet inom en vecka. Svenska Naturskyddsföreningen har på liknande sätt korrumperats med skattepengar. På liknande sätt styrs Public Service av en politisk agenda genom tillsättandet av de som styr organisationen.

 

Varudeklarera alla ideella verksamheter, medier och politiker

Vad vi behöver i dagens samhälle är att de ideella organisationerna varudeklarerar sin verksamhet där de uppger tydligt varifrån de får sin finansiering och vilka som ligger bakom den. Vi behöver helt enkelt en stämpel på organisationer som vi vågar stödja att de är OLIGARKFRIA.

På liknande sätt bör man varudeklarera medier som förser oss med nyheter så att vi alltid vet vilka ägarintressen som står bakom dem. Helt oberoende medier skulle vinna på att få en sådan varudeklaration och skulle då säkert ta läsare/tittar och prenumeranter från MSM, som idag är helt bias vilket USA-valet visat med otäck tydlighet.

Våra politiker som påstår sig representera folket bör ge oss en tydlig offentlig deklaration att de inte tagit emot, tar emot eller avser att i framtiden ta emot ekonomisk eller annan ersättning från olika ekonomisk intressen. Vilka politiker vågar ge oss en sådan garanti?