320px-Guerre_14-18-Humour-L'ingordo,_trop_dur-1915

Livets grundläggande mekanismer

Basen för nästan allt levande på jorden är växtligheten. Utan växter kan inga djur existera och planeten skulle vara en död öken som den vi kan observera på grannplaneten Mars. F.ö. är detta säkert förhållandet på flertalet planeter som kretsar kring andra stjärnor i vår galax.

Växtligheten bygger på två kemiska föreningar – koldioxid (CO2) och vatten (H2O). När dessa två föreningar bringas att reagera kemiskt med varandra med hjälp av energi från solens ultravioletta strålning så bildas glukos (C6H12O6) och syre (O2) genom den s.k. fotosyntesen. Glukosen använder sedan växterna för att bygga sina cellulosastrukturer och till de kolhydrater som de lagrar i sina frukter, bär, rötter m.m.. Syret avger växten till omgivningen som en restprodukt.

Detta grundläggande samband innebär att det blir ingen växtlighet utan koldioxid och vatten. På jorden har vi utomordentligt gott om vatten men ganska begränsat med koldioxid. Den senare föreningen finns som ett spårämne i atmosfären (0,04%) och det finns löst i världshaven. Om halten av koldioxid understiger 0,01% avstannar i stort sett all fotosyntes och växterna dör. Mellan halten 0,01% till 0,03% och vid låga temperaturer är växtligheten hämmad av brist på tillräckligt med koldioxid och värme. När halten stiger som den har gjort de senaste 50 åren ökar växtligheten markant och skördarna slår årliga rekord.

Det är således tre faktorer som är viktiga för att vi skall få rik växtlighet vatten, koldioxid och värme. Alla trädgårdsmästare vet detta varför de ser till att deras växthus har en hög halt av koldioxid, värme och en fuktig miljö.

Växtligheten har skapat förutsättningen för uppkomsten av djurliv och människor. De gräsätande djuren äter växterna och omvandlar växtmaterialets sammanlänkade glukosmolekyler tillbaka till fri glukos som de sedan använder i sin metabolism genom att omvandla glukosen tillbaka till koldioxid och vatten via en kemisk reaktion som frigör behövlig energi och lämnar koldioxiden och vattnet som restprodukter som sedan växter återanvänder i ett evigt kretslopp. Glukosen används även till att bygga upp proteiner och kolesterol som är djurkroppens viktigaste byggstenar eller genom att lagra ett överskott av kolesterolet som en framtida energireserv.

Djur likt människan med en begränsad förmåga att hämta sin energi från växter och då speciellt från växternas cellulosa, har istället utvecklats till att hämta sin näring från gräsätande och andra djur. Rovdjuren är helt beroende av att fånga andra djur för att få föda medan djur som människan kan blanda animalier och lättsmälta delar av växtligheten.

Detta är kraftigt förkortat de grundläggande mekanismerna bakom livet på jorden. För den som förstår grundämnens periodiska system, finns det anledning att även förmoda att liv på andra planeter är uppbyggt på ett liknande sätt.

 

Vansinnets tidsålder

Människan har under hela sin historia gått hårt åt annat liv på jorden. Växtligheten har exploaterats hänsynslöst genom skövling av skogar och ett jordbruk präglat av monokulturer, men man har dock genom jordbruk försökt skapa ett växtliv för att göra människans existens enklare. Vi har även gått hårt åt djurstammarna på jorden i vår jakt på föda och vi har slagit ihjäl varandra. Det är inget nytt.

Under de senaste 40 åren har det dock skett en viktig och totalt aningslös förändring av människans förhållande till livet på jorden. I kampen om makten på planeten har maktmänniskor valt ut den grundläggande byggstenen koldioxid och stämplat den som det största hotet mot livet. Varenda politiker i västvärlden har de senaste decennierna skrikit sig hesa om hur farlig livets viktigaste byggsten är – för livet! Vansinnet är totalt. Detta har lett till att de företeelser i det moderna samhället som verkligen skadar livet, nästan inte får någon uppmärksamhet längre och åtgärderna uteblir. Alla resurser går åt att bekämpa livets viktigaste byggsten.

Under samma tid som livets gas stämplats som ett hot, har maktmänniskor med stora ekonomiska intressen även lyckats stämpla vår kropps viktigaste byggsten kolesterol som det största hotet mot vår hälsa. Våra hjärnor är i stort sett helt uppbyggda av detta förment farliga ämne. Vi varnas för att äta mat som innehåller kolesterol trots att vår egen kropp producerar för vårt liv nödvändigt kolesterol och trots att vi vid svält lever på kolesterol som finns lagrat i våra kropps upplagda reserver i form av kolesterol. Tänk att evolutionen har gjort vår kropp så att den producerar ämnen som är farligt för samma kropp – är den slutsatsen trovärdig?

Det som pågår i dagens vansinniga värld är ett öppet krig mot livets nödvändiga och absolut viktigaste byggstenar. Det som efter Upplysningstiden kallades vetenskap har totalt förvridits av horder av charlataner som livnär sig på att skrämma människor med livets centrala och nödvändiga byggstenar.  Detta har satt krafter i rörelse för att återföra mänskligheten till sunt förnuft, krafter som bekämpas med ett hat och en frenesi som jag tror saknar motstycke i vår historia.

Värden fick den 20 januari en ny ledare som vågar utmana detta vansinnets diktatur. Låt oss be en bön att han skall lyckas.