fig-andel

Ischemisk hjärt-kärlsjuklighet

I en kommentar till min senaste krönika om frukt och blodsocker blev jag uppmärksammad på en minst sagt anmärkningsvärd och åtta år gammal studie rörande den samverkande effekten av frukt och grönt och fet respektive mager kost. Jag har tidigare missat den studien som faktiskt är oerhört intressant.

Studien är utförd av MD Sara Holmberg och redovisades i Läkartidningen. Holmberg skriver att en hög andel mättat fett i kosten sedan 1950-talet har ansetts bidra till hjärt–kärlsjukdom. Allt fler studier talar nu emot detta paradigm. I en metaanalys, publicerad i American Journal of Clinical Nutrition, inkluderande 21 prospektiva epidemiologiska studier (347 747 individer) slår författarna fast att det inte finns något samband mellan intag av mättat fett och hjärt–kärlsjukdom generellt och inte heller för kranskärlssjukdom eller för stroke.

Jag har tidigare skrivit om en färsk metaanalys gjord av de svenska forskarna Björn Hammarskjöld, Uffe Ravnskov, Tore Schersten och Ralf Sundberg tillsammans med tretton andra forskare. Den studien visade att hög halt av det blodkolesterol av det som av skolmedicinen kallas det onda kolesterolet (LDL), kunde förknippas med en lägre dödlighet än låga halter av detta kolesterol, vilket går stick i stäv mot vad skolmedicinen predikat i decennier. Den falska hypotesen har sedan skolmedicinen lagt till grund för en mycket omfattande förskrivning av farliga statiner för att sänka kolesterolet.

Holmberg skrev vidare att vi har i en kohortstudie med medelålders svenska män som följts under tolv år undersökt matvanors betydelse för risken att vårdas på sjukhus eller avlida på grund av ischemisk hjärtsjukdom. Av 1 752 män som inte tidigare legat på sjukhus på grund av hjärtsjukdom utvecklade 138 män ischemisk hjärtsjukdom under uppföljningsperioden. 

Bland de män som vid baslinjen uppgett att de åt frukt och grönsaker dagligen i kombination med mycket mejerifett (smör, grädde och fet mjölk) utvecklade endast 3,1 procent ischemisk hjärtsjukdom jämfört med 13,3 procent bland dem som uppgav ett lågt mejerifettintag i kombination med frukt och grönsaker. Bland dem som inte åt frukt och grönsaker dagligen, vilket var en majoritet av männen, hade intaget av mejerifett ingen inverkan på risken att utveckla hjärtsjukdom.

Den låga risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom hos de män som åt frukt och grönsaker dagligen i kombination med mycket mejerifett var statistiskt säkerställd (oddskvot 0,39; 95 procents konfidensintervall 0,21–0,73) också efter justering för ålder, BMI, LDL, systoliskt blodtryck, fysisk aktivitet och rökning. 

Bevisen för att skolmedicinen varit på villovägar beträffande såväl fet kost som betydelsen av måttligt förhöjt blodkolesterol är mycket starka. Att Holmbergs studie inte fått mer uppmärksamhet kan i mina ögon bara förklaras av att det finns starka ekonomiska intressen inom skolmedicin och läkemedelsindustri som vill dölja dessa tydliga vetenskapliga fakta.

Det Holmbergs studie visar är att bl.a. en rad antiinflammatoriska effekter av att äta mycket frukt och grönt i kombination med ett intag av rikligt med animaliskt fett har en tydligt positiv effekt på människors hälsa. Detta är helt logiskt eftersom en sådan kost av allt att döma ligger betydligt närmare det våra friska förfäder en gång åt. Att lågfettkosten verkar öka dödligheten beror sannolikt på att de som äter den istället täcker sitt kaloribehov med mer kolhydrater.

Det moderna samhällets stora övergång till en kost rik på blodsockerhöjande socker och andra kolhydrater är den viktigaste orsaken till dagens växande metabola pandemi.

 

Riksförening mot metabola sjuklighet

Mitt upprop strax före nyår om bildande av föreningen fick ett positivt mottagande och många har anmält ett intresse av att medverka.

För att komma igång med arbetet att skapa föreningen kommer vi att ordna ett första ”konstituerande” möte i Tullhuset på Dalarö söndagen den 12 mars kl. 13.30. Jag hoppas att så många som möjligt kan ta sig ut till Dalarö den söndagen. Om ni vill vara med, sänd en anmälan till mig på mejladressen larsbern@live.se. Det finns några platser kvar.

Gynna Kostfonden för ökad kunskap om kost och hälsa.