thumbnail_460_1000_1441749_wave-goodbye-4

Roboten på bilden kan spela fotboll – redan.

Från vännen Lars-Olof (LO) Landin har bloggen fått detta viktiga debattinlägg. LO leder kunskapsalliansen Kreaprenör för nytänkande med humanism och etik.

FRAMTIDENS INTELLIGENS
– Vi närmar oss en tid när vi talar med fler produkter än människor….. 5% av alla konsumentsajter erbjuder redan nu röststyrda gränssnitt, skriver Sara Öhrvall, rådgivare inom digitalisering, i en krönika i Dagens Industri.

Talande AI (Artificiell intelligens och röststyrning) breder ut sig. Men om verkligheten bakom forskningen vet vi ingenting. Människolik intelligens behöver mänskliga förebilder och forskningen efterapar mänsklig intelligens. Men den etiska diskussionen och kontrollen av denna forskning är fortfarande obefintlig. Det måste vi göra något åt.

“As Technology Barrels ahead – will Ethics get left in the dust?”

Medan teknikutvecklingen inom information, biologi, mikrokosmos och medvetande ångar på hamnar etiken och juridiken på efterkälken.  Ta del av Vivek Wadhwas oro att samhället omöjligen kan hänga med i den tekniska utvecklingen, när inte ens de som utvecklar tekniken har full koll vad de håller på med.

Wadhwas har utbildning i juridik från Harvard och Berkley samt i  entreprenörskap och forskning från Stanford bakom sig och är idag verksam på Singularity University i  Silicon Valley. När han är orolig för om samhället håller på att tappa greppet, borde inte då också vi vara det, när ett av EU.s  flaggskepp The Human Brain Project med mycket av sin forskning i  Sverige får 10 miljarder kronor för att kopiera våra hjärnor och på sin hemsida meddelar att etikdelen är sista fas i  projektet.

Hur ska Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER), Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU), Intsitutet för Vård och Omsorg  (IVO) eller Polisen kunna utreda om forskningen är human, etisk eller kanske rentav kriminell (= Macchiarini-skandalen på KI), när de vare sig har mandat eller resurser att utreda rapporter och anmälningar om t.ex. långt framskriden Mind Control, och när våra myndigheter inte ens begriper vad det är som anmäls.

Den enda hjälp sjukvården idag tycks kunna erbjuda människor som mår psykiskt mycket dåligt (en av våra snabbast växande diagnoser) är att söva ner oss med lugnande medel, samtidigt som forskarna meddelar att SNART är det möjligt att förändra både mentalitet och medvetande på ett fantastikst sätt. Men tills dess får vi som är oroliga för vad som görs med våra skattepengar och för vad som händer med omsorgen och med hela vår kultuir –  och framförallt alla som är direkt drabbade – VÄNTA I DIMMAN. Blir resultatet en ny mänsklighet eller kanske utplåning av densamma? Vem vet?

Men varför inte satsa en slant på mänskligheten medan du kan, när hela samhället har blivit ett BET 24/7/365 “and when we all are still members”.