imgres

(Figur från Twitter.com)

Nätet vimlar av skrämmande spekulationer om olika ljusskygga konspirerande sällskap bakom globalismens strävan efter en gränslös värld med en överstatlig makt som vill styra våra liv. Vore det så enkelt så skulle globalismens problem kunna mötas med lagar som hindrar denna typ av konspirationer. Nej, globalismen är istället en konsekvens av den globala marknadsekonomin som steg för steg lett fram till den maktförskjutning som idag allt mer kommer i konflikt med nationella demokratiska intressen.

 

Den globala företagsamheten

Fröet till dagens globalism är framväxten av snabbt växande företag och banker med verksamhet som sträcker sig över hela världen. Man kan säga att den här processen började med Rockefeller-oligarkins transnationella kontroll av oljeindustrin och Rothschild-oligarkins kontroll av det internationella bankväsendet. Dessa oligarkier och andra hyperförmögna angloamerikanska familjer som tagit efter dem, konstaterade snabbt vilka enorma förmögenheter som kunde byggas upp om man lyckades skaffa sina företag och banker global marknadsdominans. Jag skrev igår om hur Rockefellers och Carnegie under 1900-talet byggde upp en marknadsdominerande läkemedelsindustri.

Det senaste skolexemplet på det jag pekar på är Bill Gates och hans Microsoft som med sin globala dominans på kort tid skapat en förmögenhet som gjort att Gates rankas som världens mest förmögna person. Man skall dock komma ihåg att Gates sannolikt inte kan konkurrera med de andra två nämnda oligarkierna. De har bara hunnit gömma undan sitt enorma ekonomiska inflytande inom sin stora familjekrets och i sina skattebefriade stiftelser, varför de inte dyker upp i toppen av Main Stream Medias (MSM) listor över privata förmögenheter. Och eftersom de kontrollerar MSM så bryr dessa sig inte om att gräva. Vi har samma fenomen i Sverige där Wallenberg-oligarkin är helt dominerande, trots att de ledande personerna inte rankar högst på listorna över privata förmögenheter.

Det är först när man förstår bakgrunden till hur världens stora företags- och bankförmögenheter etablerats och hur deras hyperförmögna ägare tänker som man hittar själva roten till det vi idag kallar globalismen. Nyckeln till dessa företags framgångar är densamma som en gång gjorde Standard Oil till världens dominerande oljebolag, nämligen global marknadsdominans. Detta är alltså det som är målet för de multinationella företagen och bankerna, vilket jag vet av egen erfarenhet.

Ett starkt intresse hos ägarna i de dominerande företagen är alltså att minska och helst eliminera allt som står i vägen för att bygga den globala marknadsdominansen. Denna strävan säljer man in hos politikerna med vackert tal om fördelar med storskalighet som skapar ekonomisk tillväxt, medan man ligger lågt med den största fördelen av att uppnå marknadsdominans – nämligen möjligheten att strypa konkurrensen på samma sätt som en gång skapade Standard Oils enorma framgångar. Jag behöver bara nämna Microsoft för att ni skall förstå vad jag menar, deras huvudstrategi har hela tiden varit att öka sin avkastning och tillväxt genom att utnyttja sin dominerande ställning för att hindra framväxten av konkurrenter.

Trots sin dominans möter idag de globala företagen en växande konkurrens från lokala företag som på senare år passerat sina stora konkurrenter i lönsamhet. Detta gör att globalisterna trappat upp sin strävan efter att rasera nationella regelverk och nationella gränser som man menar gynnar de lokala företagen.

 

De slutna sällskapen

Det är här de slutna sällskapen och internationella lobbygrupperna kommer in. De dominerande oligarkerna med Rockefellers i spetsen har tagit initiativ till bildandet av ett antal mycket inflytelserika lobbygrupper för att skapa opinion för sina intressen. Här har vi Council on Foreign Relations, Bilderbergruppen, Trilaterala Kommissionen, Romklubben, World Economic Forum plus en rad andra, varav säkert några hemliga sällskap.

Man har även varit starkt pådrivande bakom bildandet av EU och FN-systemet med sin rad av internationella organ såsom WTO, WHO, Världsbanken, IMF, IPCC m.fl. vars syfte är att skapa enhetliga globala regelverk som underlättar de globala företagen och bankernas verksamhet. Den här verksamheten kompletteras med en lång rad transnationella handelsavtal såsom NAFTA, TTIP, TPP, CETA m.fl. som syftar till att stärka de globala företagens ställning på nationalstaternas bekostnad. Och sist men inte minst globalisterna har bildat samt infiltrerat och subventionerar en lång rad förment ideella organisationer som hjälper dem att driva den globalistiska agendan.

Globalismen har på det sätt jag beskriver vuxit sig allt starkare under efterkrigstiden. Man har lyckats med konststycket att eliminera nästan allt politiskt motstånd mot denna utveckling. Det viktigaste instrumentet i detta arbete har varit att ta kontrollen över MSM och omvandla dem till propagandaorgan för sina globala intressen. MSM:s roll som den granskande statsmakten är helt borta. Våra svenska SvD, DN, SVT, SR m.fl. papegojar varje dag globalismens budskap.

Globalisternas teknik har varit att stödja och infiltrera alla etablerade politiska partier i västvärlden. För att få vara ifred från ifrågasättande av globalismen, har man med stor skicklighet hållit den politiska höger-vänsterskalan vid liv. Därmed har man hos väljarna i nationalstaterna upprätthållit illusionen av att de i val kunnat styra över utvecklingen. Genom sin infiltration av och stöd till både vänster- och högersidan har man också lyckats med konststycket i alla västländer, att driva ihop deras politik mot mitten för att på så sätt eliminera risken för socialiseringar och starka nationella krafter.

Sverige är ett skolexempel på globalisternas enorma framgång med sin strategi. Både borgare och socialdemokrater springer som barn i huset på möten med Bilderbergruppen och avsuttna politiker från vänster till höger som försvarat globalisternas intressen belönas med feta konsultarvoden från deras banker. Båda lägren försvarar entusiastiskt EU:s och FN:s alla överstatliga projekt från klimat – till handelsavtal.

Vår höger/vänsterdemokrati har med åren tappat sitt innehåll och är idag bara en Potemkinkuliss. Den viktigaste politiska skiljelinjen går inte längre mellan höger och vänster.

 

Dess misslyckade fördelningspolitiken

Det misstag som globalisterna begått är att de inte varit uppmärksamma på hur den ekonomiska tillväxten kommit att fördelas. De har varit förblindade av sina egna snabbt växande förmögenheter och har bara delat med sig av det stigande välståndet till en liten övre medelklass av högutbildade tjänare som ser världen som sin arbetsmarknad. Den stora medelklassen, arbetarklassen och de allt fler fattiga har man lämnat i sticket. Deras välstånd har minskat och deras trygga välfärd är i snabb takt på väg att undermineras av skenande kostnader för EU-byråkrati, klimatpolitik och migration orsakad av den globalistiska politiken. En sådan utveckling har alltid i historien sått fröet till en folklig resning och ibland våldsam revolution.

Resultatet ser vi idag i framväxten av en folklig gräsrotsrörelse som motsätter sig utvecklingen och vill ta tillbaka det demokratiska nationella initiativet. Presidentvalet i USA, Brexit och raden av växande nationalistiska partier i olika länder bär sitt vittnesbörd. Rysslands val att isolera sig från de globalistiska intressena är bakgrunden till det ursinniga hat som sprids i MSM:s propaganda mot ryssarna och deras president.

Höger-vänsterskalan i politiken har rämnat vilket inte minst visades vid Decemberöverenskommelsen i Sverige. Skiljelinjen mellan globalister och nationalister blir nu den dominerande och denna positionsförskjutning blottar demokratins innehållslöshet. Allt vad tolerans med oliktänkande och hyfs i debatten är som bortblåst. Globalisternas ursinniga attacker och förföljelse av sina motståndare tar sig allt brutalare former. Både i USA och Sverige tar sig globalisterna friheten att med våld och trakasserier motsätta sig demokratiska valresultat.

 

MSM:s falska propaganda havererar

Det som idag utgör det största hotet mot globalismen är att monopoliseringen av medierna är på väg att misslyckas. Genom det öppna Internet har vanligt folk och olika intressen utanför globalismens kontroll fått voice. Deras MSM försöker förtvivlat stämpla dessa nya röster som Fake News, men vi ser hur den kampanjen slår tillbaka p.g.a. att MSM själva i åratal har dränkt oss i falsk propaganda. För egen del har jag främst uppmärksammat detta inom miljöpolitiken, där man med falska uppgifter underblåst alla larm som kan motivera överstatliga regelverk. Självklart kommer de globalistiska krafterna att försöka strypa vår yttrandefrihet, jag tror dock inte det lyckas, anden är redan ute ur flaskan.

Min dystra slutsats är att när nu den globalistiska politiken blir ifrågasatt, så framstår vårt demokratiska system som en rämnade Potemkinkuliss. Jag frågar mig oroligt om vår demokrati överlever den här utvecklingen.