images

I en krönika i dagens SvD Näringsliv går krönikören Malin Ekman till frontalangrepp mot finansmannen Mats Qvibergs förvärv av tidningen Metro. Hon skriver att journalistiken tycks aldrig förr ha varit så sårbar: Runtom i världen söker politiker och populistiska krafter underminera dess legitimitet. Då är det viktigt att fråga sig: vilka vill äga medier och varför?

SvD:s krönikör ifrågasätter Qvibergs avsikter med köpet av Metro och frågar sig vilka hans incitament är? Hon menar att journalismens trovärdighet bygger på oberoende, även från ägarintressen. Antingen är hon falsk eller så är hon mer än lovligt naiv eftersom hon inte ser elefanten i rummet.

Under efterkrigstiden har stora ekonomiska intressen som ligger bakom det globalistiska etablissemangets strävan efter inrättandet av en ny överstatlig världsordning, metodiskt lagt under sig större delen av västvärldens MSM. Det är i princip bara sex mediekoncerner som kontrollerar 90% av alla MSM i väst. Bakom denna koncentration kan man lätt skönja en ytterst medveten strävan att ta total kontroll över opinionsbildningen.  Lyssna gärna på denna biografi över globalismens grand old man David Rockefeller som nyligen gick bort. Där framgår det tydligt hur de stora mediehusen varit hårt knutna till globalisternas strävan att monopolisera opinionsbildningen och skaffa sig en egen global hegemoni. Man har nogsamt undvikit all kritisk granskaning av makthavarna bakom denna strävan. I stort sätt alla svenska MSM styrs av intressena bakom dessa makthavare och vidarebefordrar okritiskt deras propaganda. Att försöka framställa MSM som oberoende är således ren desinformation.

Globalisternas plan för hur de tänkt sig ta kontrollen över världen har kommit att avslöjas, av att det växt fram alternativa medier på nätet som är oberoende av de stora mediekoncernerna och deras ägare. Det är det fenomenet som Ekman kallar politiker och populistiska krafter som underminera MSM:s legitimitet. Det pågår idag en desperat kampanj för att misskreditera alla alternativa medier i en strävan att återupprätta MSM:s åsiktsmonopol. Ekmans krönika är ett skolexempel.

Problemet för etablissemangets kampanj mot de alternativa medierna är att deras ständiga anklagelser om FAKE NEWS slagit tillbaka på deras egna MSM och dess ytterst ensidiga propaganda till stöd för den globala agendan. Själv har jag på senare år kunnat följa SvD:s ensidiga och bitvis falska klimatpropaganda, vars syfte är att befrämja överstatlig maktutövning. Vi möter dagligen exempel på hur de fina MSM förmedlar en starkt tillrättalagd bild av verkligheten, grundad i en politiskt korrekt värdegrund.

Ekman räknar upp en rad personer inom Mats Qvibergs nätverk som han nu sätter in i Metro och hänger samtidigt på dem misstankar om ett brottsligt förflutet hämtade från rättegången om HQ Banks krasch. Detta gör hon i den uppenbara avsikten att underminera tidningens trovärdighet. Sanningen är den att ingen i HQ-rättegången befanns skyldig till brott, så att utnyttja en åklagares ogrundade misstankar mot dessa personer är ett journalistsikt övertramp. Att detta sedan publiceras i en tidning som själv berömmer sig om att vara en kvalitetstidning är talande för MSM:s ogenerade agendajournalistik som inte har något med kvalitet att göra.

Mats Qviberg har alltid varit en person som mötts av misstänksamhet inom delar av det svenska etablissemanget för att han respektlöst utmanat deras intressen. Att han nu skaffar sig en egen voice genom förvärvet av Metro skaver givetvis i många kretsar. Jag tycker det skall bli spännande att följa vad han lyckas göra av Metro. Jag välkomnar en alternativ röst till den agendajournalistik som bedrivs av SvD, DN, DI, SVT m.fl. och som på senare år förlorat allt intresse.