Globalisternas frustration över att Trump stuckit hål på klimatbubblan är inte att ta miste på. Alla deras MSM (som utgör 90% av västs MSM) flödar åter fullständigt över av hatinslag och skrämselpropaganda riktad mot Trump. Den sakliga analysen saknas helt, här är det bara propaganda. Skrämselpropagandan om klimatet har ju varit globalisternas perfekta instrument för införandet deras tänkta överstatliga globala maktutövning. Eftersom klimatet inte alls förändrats som man påstår (och hoppats?), har denna fråga blivit något av kejsarens nya kläder.

För att Paris-avtalet skall fylla sin funktion måsta alla låtsas som om vi är på väg att haverera jodens klimat och sluta upp bakom avtalet. Parisavtalet i sig är dock bara symboliskt, eftersom det inte ställer några krav överhuvudtaget på de olika länderna, man får fritt välja att fortsätta öka sina koldioxidutsläpp. Avtalet handlar främst om lösa mål och en ordning för inrapportering av utsläpp. Det handlar även om ekonomiskt bistånd från väst till utvecklingsländerna.

USA:s symboliska beslut att vända avtalet ryggen underminerar dess trovärdighet. När globalistmediernas storm mot Trump börjar mojna kommer givetvis fler länder att följa efter och avtalet kommer bara att uppfattas som den papperstiger det redan är.

Argumentet nu som MSM med Trumpfientliga CNN i spetsen pumpar ut, är att Trump med detta beslut startar ett handelskrig. Man spekulerar vilt över hur andra länder skall komma att införa strafftariffer på amerikanska produkter baserat på hur kolberoende de är. Argumentet är givetvis fullständigt nonsens.

Verkligheten är den att USA på intet sätt har en större kolandel i sin elproduktion än en lång rad andra länder. Den faktiska utvecklingen i USA är att kolinslaget i elproduktionen minskat på senare år genom att det ersatts med billig naturgas från skiffrar. Detta har de facto sänkt landets utsläpp av koldioxid och det finns ingen anledning att tro att inte den utvecklingen fortsätter.

Om övriga västländer skulle införa koltariffer på importerade varor skulle det inte drabba främst USA utan länder som Kina (se figur), Indien, Japan, Sydafrika, Polen, Tyskland m.fl. som har långt större kolinnehåll i sin elproduktion.

I globalistpressens propaganda basunerar man dagligen ut hur den nya favoriten Kina satsar på förnyelsebar energi. Detta är rent hyckleri, eftersom Kina planerar en kraftig fortsatt utbyggnad av kolbaserad elproduktion och samtidigt hjälper en rad asiatiska länder med finansieringen av en lång rad liknade kolprojekt. Kinas satsning på förnyelsebar energi är främst motiverad av att få fram produkter och system som kan exporteras till västländer som hysteriskt försöker ställa om sin energiproduktion.

Tro inte vad som står i MSM och vad som sägs i västliga TV-kanaler i denna fråga. 90% av dem är kontrollerade av globalisterna och fungerar som deras lojala propagandakanaler. CNN:s påstående att Trumps beslut leder till handelskrig med koltariffer är ett skolexempel på Fake News.