Huvudartikeln i dagens SvD har rubriken Översvämningar hotar varannan kommun och är skriven av tidningens s.k. miljöreporter Jenny Stiernstedt. Hon skriver att idag märker gemene man inte mycket av klimatförändringarna i sin vardag. Men havet stiger allt fortare och ovädren blir fler. Båda av de senare påståendena är falska. Det första påståendet är riktigt, eftersom klimatet inte har förändrats, så märker inte heller gemene man några förändringar.

Antalet oväder blir inte fler vilket tidningen själv nyligen konstaterade i en artikel som inte var skriven av Stiernstedt. Ser man till statistiken från de senaste åren är trenden snarast den motsatta, antalet oväder och orkaner minskar på jorden.

Haven stiger inte allt fortare. Jorden har haft en linjärt stigande havsnivå sedan slutet av lilla istiden i mitten av 1800-talet på 2-3 mm per år. Orsaken är givetvis att jordens medeltemperatur då började återhämta sig och ett antal glaciärer började då dra sig tillbaka. Man kan inte skönja minsta påverkan på takten i havsnivåstegringen från den stigande halten av växthusgaser under andra halvan av 1900-talet.

Med en fortsatt stegrad havsnivå i den högre 3 mm takten, kommer nivån att stiga 30 cm på hundra år, en stegring som världens kustområden lätt anpassar sig till. Det finns överhuvudtaget inget alarmerande i havsnivåns utveckling och några Söderhavsöar har inte hamnat under vatten som larmande propagandister likt Stiernstedt förutspått.

SvD:s desinformation blir speciellt upprörande i och med att man helt bortser från den naturliga landhöjning som sker i landet. Landmassan stiger med 9 mm/år i norr och 0 mm längst i söder. Det innebär att landhöjningen i Stockholm är ca. 4 mm/år, vilket orsakar problem i Gamla Stan där kajerna hamnar allt högre. För Sverige är landhöjningen faktiskt ett långt större problem än havsnivåhöjningen.

Att som SvD blåsa upp oro för stigande hav och fler oväder är helt oseriöst, speciellt med tanke på att man falskeligen utger sig för att vara en kvalitetstidning.

 

Varför publicerar SvD ständigt så här lätt avslöjade falska påståenden?

Det vi måste lära oss att inse är att västvärldens MSM numera kontrolleras av en mycket snäv krets hyperförmögna globalister. Denna maktkoncentration inom MSM har målmedvetet pågått under det senaste halvseklet. Syftet har varit att göra om MSM från en tredje granskande statsmakt till en lydig propagandaapparat för att driva igenom en ny världsordning. Målet är att flytta makten i samhället från nationalstater och demokratiska församlingar till globala marknadsdominerande företag och deras ägare samt överstatliga organisationer som domineras av dem. Dagens svenska MSM med SvD, DN och SR/SVT i spetsen är inte längre granskande utan bara propagerande. Och man använder ogenerat Fake News som i den aktuella SvD-artikeln.

Den falska klimatpropagandan som sprids har till syfte att skrämma allmänheten, så att vi blir mer öppen för att acceptera globala överstatliga maktstrukturer och går med på att släppa på våra demokratiska rättigheter och nationella självständighet.

För att få med sig den politiska adeln har globalisterna sjösatt ett omfattande korruptionsprogram. Politikerna bjuds in till globalisternas hemliga möten och får där instruktioner vilken politik de förväntas föra. När de senare har levererat väntar en rik belöning i form av obscent välbetalda uppdrag. Det senaste exemplet är Fredrik Reinfeldt som efter bl.a. sin rasering av de svenska gränserna med okontrollerad invandring, fick ett ytterst välarvoderat uppdrag av Bank of America. Förra året hade han en inkomst på 22 miljoner kronor enligt uppgifter i media.

Den politiker som tidigare ansågs vara det största hotet mot globalismens planer på en ny världsordning var Rysslands president Putin. Följaktligen har vi i flera år levt med dagliga hatartiklar riktade mot honom i bl.a. propagandabladen SvD och DN. Det intressanta är att den propagandan nu bytt fokus, efter att nationalisten Donald Trump valdes av amerikanska folket till ny president istället för globalisternas Hillary Clinton. Numera tar propagandabladen dagligen in hatpropaganda mot Trump och Putin får vara ifred. Dagens SvD var inget undantag.

Slutsatsen är solklar, ni kan inte längre lita på något i dessa propagandablad och på vad som förmedlas av SVT/SR. Att pumpa ut Fake News är helt accepterat, så länge det tjänar globalisternas agenda.