Från vännen Anders Thoren har jag fått denna viktiga betraktelse.

När man diskuterar invandringen till Sverige med någon hamnar man snart i emotionella diskussioner, som handlar om, hur synd det är om migranterna och att vi måste acceptera att dela med oss av vårt välstånd. Nästan samtliga politiska partier i Sverige (utom SD) är för en relativt  ohämmad invandring, kanske med kortare avbrott och temporära avbrott, för att Migrationsverket skall hinna med och integrera de nyanlända.

Denna artikel försöker att diskutera detta utan att blanda in emotioner, utan bara spegla det hela ur ett matematiskt perspektiv. Debatten om invandringen utelämnar så gott som alltid ett viktigt perspektiv, och det är tiden som begrepp. De beslut vi fattar idag har ett tidsperspektiv, som nästan alltid utelämnas i debatten. Ett tidsrelaterat perspektiv är hur kommer migrationen att utvecklas med tiden beroende på de beslut vi fattar idag.

Jag ärvde av mina föräldrar uppslagsverket ”Svensk Upplslagsbok”, som jag bläddrar lite i ibland. Bland annat har jag tittat på befolkningsmängden i de länder, från vilka många immigranter kommer från idag. T. ex. hade Nigeria  år 1931 enligt uppslagsboken 19,187,171 invånare. (Hur man nu kan vara så precis). Enligt Wikipedia har landet idag (Juli 2016) 186,053,386 invånare och år 2006 var det 140,431,790. Av befolkningen är 42% under 15 år. Vilket innebär att de om så där 10–20 år kommer att nå fertil ålder. Kom ihåg att med en årlig procentuell ökning, blir det i slutändan en exponentiell tillväxt.

Beträffande hela Afrikas och Indiens befolkning fann jag bifogade data på internet:

 

Befolkning Land
År Nigeria Indien Afrika
1970 57.4 553.9 365.6
1980 75.5 700.1 477.0
1990 97.6 873.8 631.6
2000 123.7 1053.9 814.1
2010 158.0 1224.6 1044.1
2015 178.9 1307.2 1086.2
2020 211.0 1385.2 1340.1
2025 226.3 1456.4 1504.2
2030 252.8 1590.6 1679.3
2035 280.9 1579.6 1865.9
2040 310.3 1632.5 2063.0
2045 340.3 1678.1 2267.9
2050 370.7 1715.6 2477.5

 

Här är informationskällorna:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2012_Wallchart.pdf

https://ourworldindata.org/future-world-population-growth/

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/

 

Nedanstående tabell kommer från SCB:

Befolkningsökning i procent per land, prognos (medel­alter­na­tivet) till år 2050.

2013 Land Befolkning
(miljoner)
2050 Land Befolkning
(miljoner)
1 Kina 1 386 1 Indien 1 620
2 Indien 1 252 2 Kina 1 385
3 USA 320 3 Nigeria 440
4 Indonesien 250 4 USA 401
5 Brasilien 200 5 Indonesien 321
6 Pakistan 182 6 Pakistan 271
7 Nigeria 174 7 Brasilien 231
8 Bangladesh 157 8 Bangladesh 202
9 Ryssland 143 9 Etiopien 188
10 Japan 127 10 Filippinerna 157

Ovanstående diagram kommer från FNs population Projections.

När man skärskådar ovanstående tabell och diagram och sedan applicerar lite matematik på vad immigration och integration kostar idag, så får man sig en rejäl tankeställare. Nu kommer väl sannolikt tillväxten i Afrika och Indien att avta, vilket det gör i länder där utvecklingen gått framåt. Men med tanke på åldersfördelningen i länderna dröjer det säkert minst ett par tre generationer innan detta får genomslag i befolkningssiffrorna. Dessutom är ju potentialen för ökad livslängd i dessa länder stor, vilket spär på befolkningstillväxten ytterligare.

Kanske borde vi sluta att ta pengar från vårt biståndsprogram, för att betala dagens invandring och istället använda dem till mer långsiktigt hållbara lösningar. Dagens migration till Europa är ju bara en droppe i havet, av vad som komma skall, om dessa extrapoleringar av befolkningsutvecklingen är korrekta och den nuvarande politiken bibehålls. Jag tror både Afrika och Indien kommer att få det svårt att föda denna enorma befolkningstillväxt.

Jag läste bloggen ”Ledarsidorna”, som skrivs till stor del av Johan Westerholm. Han är i mitt tycke en av de få vettiga socialdemokraterna i Sverige. Han oroar sig i artikeln för hur det svenska pensionssystemet skall klara sig med den nuvarande migrationen. Artikeln är läsvärd. Läs artikeln och räkna om siffrorna under förutsättningen att Sverige under de närmaste 30 åren tar emot alla Annie Lööfs 30 miljoner människor, som hon anser ryms i Sverige.  Eller gör, som MP vill, och öppnar gränserna för en mer eller mindre obegränsad invandring

För mig är det mycket uppenbart att Europas politiker måste tänka om. Det är inte fråga om att göra det, utan om när vi tvingas av omständigheterna. Hur mycket tål vår välfärdsstat, innan den kollapsar. Öppna gränser kan inte kombineras med en välfärdsstat under dessa förutsättningar. Jag är gammal nog för att inte nämnvärt påverkas, men hur det kommer att se ut för mina barnbarn är frågan. Argumentet att Europas befolkning kommer att minska och vi därför måste importera arbetskraft håller ju inte, eftersom antalet jobb också minskar med ökad digitalisering.

Fortsätter vi i samma hjulspår och förnekar alla problem kommer vi att stå inför många tragedier om så där 10 till 20 år, men det är ju morgondagens problem. Vi borde dock öppna våra ögon och tänka lite långsiktigt och närma oss problemen med öppna ögon, men mina förväntningar att så sker är ganska låga.

En tänkvärd presentation om migration och befolkningstillväxt finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

Se och räkna på det!

Anders Thoren