På morgonen nådde mig det tråkiga beskedet att Sveriges mest framgångsrika entreprenör och en av mina största idoler Ingvar Kamprad gått bort i en ålder av 91 år.

Under min tid som ung företagsledare var Ingvar Kamprad en läromästare och ett stort föredöme.

Kamprads enorma framgång som entreprenör och företagsledare var byggd på tre fundament. Dels hittade han en fullständigt genial affärsidé för hur man skulle sälja möbler, vilket utgjorde kanske en tiondel av hans framgång. Dels var han smålänning och som sådan vände han på varje ettöring och rensade bort alla onödiga kostnader ur verksamheten. Men den kanske viktigaste framgångsfaktorn var en enkel princip, nämligen det han kallade genomförande. Varje gång någon ung entusiast framförde en idé till Kamprad, var alltid den första frågan och hur tänker du dig genomförandet? Den sidan hos Kamprad lärde mig väldigt mycket om företagandets grundprincip – man måste kunna genomföra sina affärsidéer annars är de värdelösa.

Politiker efterlyser jämt och ständigt fler idéer för hur man skall skapa företagande och tillväxt, men är ofta som analfabeter när det gäller hur dessa idéer skall genomföras. Kamprad var en lysande genomförare.

Jag träffade honom första gången när jag på 90-talet var engagerad som ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut. IKEA var vår viktigaste sponsor och vi hade en av Kamprads nära medarbetare i vår styrelse. Jag glömmer aldrig en miljökonferens som vi arrangerade, där vi bjudit in Kamprad för att tala om IKEA:s miljöarbete. I sitt anförande frågade sig Kamprad om det inte fanns viktigare miljöfrågor att ägna sig åt än att rädda någon enstaka art från utdöende. Jag drar mig till minnes att han sa något i stil med att kan inte pandan få dö ut i fred. Det Naturliga Stegets grundare Karl Henrik Robert blev fullständigt likblek. Pragmatikern Kamprad hade givetvis rätt, även om pandan var och är en viktig symbolfråga.

Senare korsades våra vägar via vår gemensamma vän Bertil Torekull. Det gav mig möjlighet att diskutera med honom och insupa hans klokskap. Bertil som på Kamprads uppdrag skrev boken om IKEA och om Kamprad själv, blev hans nära vän och förtrogne i många år. Boken har kommit ut i många upplagor och på en rad språk.

Svenskt företagande har med ens blivit långt fattigare. Vi är många som kommer att sakna Kamprads klokskap och bondförnuft. Vi kommer aldrig att glömma genomföraren.

Lars Bern