Hej alla blogläsare,

Jag kommer att skriva lite färre krönikor här på bloggen den närmaste tiden. Orsaken är att jag påbörjat arbetet med en bok som skall handla om den metabola pandemin som vår tids, utan jämförelse, största miljökatastrof. Snart visar halva jordens befolkning de första symptomen på metabol sjuklighet och dödstalen stiger. De metabola sjukdomarna har redan lett till att medellivslängden börjat bli kortare i USA, där pandemin började. Dessa sjukdomar gör att våra gamla ofta lever som multisjuka de sista tio åren av sina liv och många går in i Alzheimerdimma.

Mitt arbetsnamn på boken är ”Drömmen om att dö frisk.”

Alla ni som följt mina krönikor inom hälsoområdet är välkomna med uppslag på viktiga frågor att ta upp i boken, gärna med länkar till referenser.

Boken planeras att komma ut i höst.

Lars Bern