Följande mejl har politikern och klimatalarmisten Anders Wijkman sänt till en bekant till mig som i ett nyhetsbrev refererat till mig och den här bloggen.

”Läste med intresse Ditt senaste nyhetsbrev. Många intressanta ämnen som tas upp.
Fäste mig vid att Du refererar till Lars Bern och hans blog. Jag har känt Lars i femtio år.
Under decennier hade vi regelbunden kontakt. Lars även bad mig om att skriva förordet till en av hans böcker.
Under de senaste tio åren har vår kontakt gått i stå. Han ägnar nu sin tid åt att regelbundet attackera bl a mig och Johan Rockström för alarmism. Han påstår saker om mig som är uppenbart osanna. 
Hans tolkning av klimatforskningen är enligt ett flertal mycket kompetenta forskare fel. Framför allt när han ger intrycket av att ytterligare CO2-utsläpp inte kan få mer än marginell effekt. Att därför ge honom plattformar innebär att direkt att åsikter sprids som står i direkt konflikt med ledande klimatforskare.
Kände ett behov av att framföra detta till den nytta det kan ha….
Mvh
Anders”


Detta är ett typiskt exempel på hur PK-politiker som påstår sig vara demokrater i lönndom försöker tysta sina kritiker. Jag har av andra vänner förstått att detta inte är en enstaka händelse utan att Wijkman har för vana att gå på personer han känner och uppmana dem att inte släppa fram personer med ”fel” åsikter.

Anders Wijkman har ett märkligt förhållande till sanningen, han påstår sig ha känt mig i 50 år vilket är lögn, det rör sig snarare om 30 år. Och det är nog 40 år sedan jag överhuvudtaget hörde talas om honom. Han påstår även ständigt att öknarna växer, när den observerade sanningen är att de krymper till följd av att stigande koldioxid får det att växa bättre. Till saken hör att jag vid upprepade tillfällen ställt upp på Kungliga Vetenskapsakademins syn på klimatfrågan bl.a. här https://anthropocene.live/2016/11/30/antropocen-ii/.

Det som förargat Wijkman är att jag har fräckheten att även lyfta fram de tydliga observationer som visar att på 20 år har ingen signifikant förändring av den globala medeltemperaturen skett, varför sannolikt den nedre temperaturökningen (1 grad C) till 2100 i KVA:s prognos är den mest troliga.

Anders Wijkman är ordförande i globalisternas Romklubben som var den organisation som 1991 lanserade klimatalarmismen som ett lämpligt instrument för att skrämma in mänskligheten i en överstatlig ny världsordning – NWO.

Lars Bern