I onsdagens Svenska Dagblad (16/5 2018) kan vi läsa att tidningen efter några få dagars värmebölja och efter en lång, kall och extremt snörik vinter drar slutsatsen att Extremt tidiga sommarvädret kan bli oroväckande normaltillstånd. Under den långa kalla och snörika vintern kom inte ett pip från denna oseriösa tidning om att kalla och snörika vintrar hotade att bli ett normaltillstånd. Min kära hustru gjorde den lakoniska iakttagelsen när hon läste tidningens falska skrämselpropaganda att när hon var i tonåren i Jämtland hade man där en likadan värmebölja i maj och det för snart 60 år sedan. Mer historielös än den självutnämnda kvalitetstidningen SvD kan man nog inte bli.

I samma nummer av SvD får landets värsta klimatcharlatan agronomen Johan Rockström utgjuta sig över en hel sida om katastrofala klimatförändringar. Rockström är inte klimatforskare som Fake-medierna påstår. Den mannen har nu tillsammans med andra klimatcharlataner som t.ex. Al Gore och Anders Wijkman, som fö inte heller är klimatforskare, i snart två decennier predikat sina påhittade klimatlarm om att katastrofen är ett faktum inom sådär fem år. Inte ett enda av alla deras larm genom åren har besannats, den observerade utvecklingen har snarast gått åt motsatt håll. Bl.a. sa man 2006 att isen runt Nordpolen skulle vara helt borta 2013. Den är fortfarande helt normal och den växer just nu. Jordens medeltemperatur har stått praktiskt taget stilla nu i snart två decennier, även om Sveriges okunniga statsminister i den senaste partiledardebatten spred lögner om motsatsen.

Det är en ytterst sorglig situation att de ofta falska och våldsamt överdrivan klimatlarmen får ta all uppmärksamhet i debatten om hållbarhet, samtidigt som 40 miljoner människor dör varje år av ökande metabola sjukdomar orsakade av den industrimat vi äter. En mat som produceras till priset av snabbt utarmade jordar som på sikt hotar hela ekosystemet. Inte ett pip om detta enorma miljöproblem från våra okunniga och obildade politiker och deras propagandasvans av journalister.

Jag lyssnar till landets absolut mest meriterade klimatforskare professor Lennart Bengtsson som skriver i sin kommande bok om klimatforskningen att dessbättre finns idag inga tecken på att jordens klimat ändras på ett sätt som innebär några allvarliga farhågor. Jordens temperatur har förvisso ökat men ca 1°C och kommer kanske att öka ytterligare med någon grad eller två till under detta sekel. Extrema oväder har alltid funnits och har knappast blivit värre och det finns inte heller några tecken på att de skulle bli värre i en nära framtid. De ändringar som sker är obetydliga jämfört med klimatets naturliga växlingar och alla de ändringar som är följd av den stora befolkningsökningen och den ökade materiella levnadsstandarden. De problem som finns beror huvudsakligen på politisk inkompetens och på att vissa politiker fått mer makt än de kan klara av. Det vore tillrådligt att våra politiskt ansvariga och vår journalistkår lyssnade mer på honom än på klimatcharlatanerna och att man slutade ljuga för allmänheten.

Jag måste med sorg i hjärtat konstatera att den gamla före detta kvalitetstidningen SvD idag är ett simpelt propagandablad som sprider Fake News som strider mot enkelt observerbara sanningar. Klimathypen är ett påhitt av globalisterna från 1991 inför FN:s miljökonferens 1992 för att skrämma in världen i en överstatlig regim som då kallades Agenda 21 och som numera går under namnet Agenda 2030. Jag var själv inblandad så jag vet exakt vad jag pratar om. Att de etablerade MSM i Sverige fortsätter denna propaganda skall mest ses som ett desperat försök från globalisterna att rädda sin nu havererande nya världsordning. Sju av ledarna för landets riksdagspartier erkände sig skändligen till detta globalistiska bedrägeriförsök i partiledardebatten, vilket inte bådar gott för vårt lilla arktiska land.

 

Lars Bern