Det är uppenbart att Donald Trump har lagt in en ny växel i sitt vallöfte att göra USA stort igen. Handelskriget mot EU och Kina, kraven på NATO-länderna och mötet med Putin är alla steg i en upptrappad politik som signalerar stora förändringar.

För att förstå hur Trump ser på USA:s situation måste man först inse hur globalisterna under efterkrigstiden lagt beslag på makten i USA och omvandlat landet till det Jimmy Carter rubricerar som deras plutokrati. Efterhand har man även via EU tagit makten över nästan hela Europa. Globalismen är skapad av de stora globala företagen och bankerna, varav huvuddelen har USA som sin hemmabas. Man har genom en mycket skicklig och målmedveten lobbyverksamhet och genom finansiering av politiker lyckats skapa villkor för sin verksamhet som ger företagen, bankerna och deras hyperförmögna ägare maximala fördelar på nationernas och medelklassens bekostnad.

Globalismens öppna gränser, frihandel, fria rörlighet för människor och kapital, överstatliga organ och privatisering av offentlig verksamhet har lett till en betydande ekonomisk tillväxt mätt i BNP – ekonomisk aktivitet. Denna tillväxt har lett till att den privata sektorn i samhällsekonomin fått en allt större tyngd och många av de stora företagen har blivit större och mäktigare ekonomier än många stater. Det i sin tur har tippat över makten i västvärlden från demokratiskt valda politiska parlament till några hundra globala storföretag och deras ägare. Politikerna har samtidigt korrumperats av globalisternas pengar. Den här maktförskjutningen skildrades redan 1995 av Harvardekonomen David C. Korten i hans viktiga bok When corporations rule the world. Den är fortfarande lika aktuell, läs den! Maktförskjutningen har sedan dess accelererat.

Den exempellösa ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden har i stor utsträckning skett på bekostnad av medelklassen och nationella intressen. Man kan tydligt se att någon gång under 70-talet så börjar medelklassens andel av den växande ekonomin att avta för att till slut helt utebli. Det sociala nätet i många samhällen trasades sönder och människors trygghet gick förlorad. Möjligheten för de stora företagen att utan restriktioner kunna lägga verksamheter där arbetskraften är billigast och att själva via skatteplanering besluta var de skall redovisa sina skattepliktiga inkomster, har resulterat i en utveckling där i stort sett hela tillväxten hamnar hos de allra rikaste och deras handgångna. Dagens generation medelklassamerikaner är den första som har fått det sämre än sin föräldrageneration trots BNP-tillväxten. Det är denna situation som skapade den folkopinion i USA som bar fram Trump till hans seger i presidentvalet.

Globalisternas frontfigurer med familjerna Rothschild och Rockefeller och deras torped George Soros var helt övertygade om att de lika smärtfritt som de placerade Obama i Vita Huset skulle få sin marionett den genomkorrumperade Hillary Clinton vald. Man hade skaffat sig kontrollen över 90% av alla MSM, man hade korrumperat flertalet ideella organisationer – NGO och man hade byråkratin och säkerhetsapparaten i Washington – the Deep State i sin hand. Alla arbetade målmedvetet för Clinton i valet.

Chocken och ursinnet över Trumps valseger går inte att ta miste på. Globalisterna drog genast igång historiens kanske största propagandakampanj i av dem kontrollerad MSM för att försöka stoppa Trump och få honom avsatt. Vi ser över hela västvärlden hur globalisternas medier pumpar ut hatpropaganda mot Trump, svenska globalistmedia som SVT, SR, SvD, DN m.fl. har nästan bara hatmaterial och falska nyheter om Trump och vi får inte höra ett pip om hans politiks mycket stora framgångar. Jag brukar ibland gå in på Schibstedts nyhetswebb OMNI och där finns dagligen hatartiklar mot Trump och aldrig en stavelse om de underverk han åstadkommit hittills i amerikansk ekonomi.

Nu har Trump setat i halvannat år och känner sig säkrare i sadeln. Globalisternas kampanj mot honom har kört fast och Trumps sympatisörer har gått segrande fram i primärvalen inför USA:s mellanårsval i höst. Nu går han till offensiven mot handelsavtal som globalisterna ingått på USA:s bekostnad och inför tullar på importvaror som berövat den amerikanska medelklassen deras jobb. Han gör något så ovanligt som att hålla sina vallöften. Olyckskorparna menar att detta kommer att slå tillbaka på USA:s ekonomi, men hittills har det satt miljontals medelklassamerikaner i arbete igen. Det är möjligt att politiken på sikt kommer att slå mot USA:s BNP-tillväxt, men det kanske inte får så stor betydelse, om samtidigt medelklassen får jobb. Höga BNP-siffror är främst av betydelse för företagen och bankerna. Till detta kommer att digitaliseringen av ekonomin leder till att gamla regler för fördelarna med frihandel håller på att förändras till Trumps fördel.

Trumps nästa steg var att ta itu med alla allierade stater som kommit undan finansieringen av sitt eget militära försvar genom att helt förlita sig på USA:s krigsmakt. Bl.a. hoppas ju svenska politiker att de skall slippa billigt undan med försvaret, genom sitt värdlandsavta med NATO. Den förhoppningen verkar nu vara grusad. Om vi skall kunna räkna med USA:s militära stöd måste de svenska försvarsanslagen bli fyra ggr högre, en ökning med 120 miljarder per år m.a.o..

USA:s krigsmakt har främst skapas av globalisterna för att kunna försvara storföretagens och bankernas ekonomiska intressen runt om i världen. Dess betydelse för försvaret av amerikanska folket är begränsad. Den har ju vid upprepade tillfällen använts för att anfalla stater som blivit för självständiga gentemot storföretagen och bankerna och som beslutat att själva exploatera sina naturresurser. Globalisterna och de allierade har låtit de amerikanska skattebetalarna stå för finansieringen av försvaret av deras intressen. Trump kräver nu att skattebördan för militären fördelas lika, med först 2% och sedan 4% av ländernas BNP.

Trump har speciellt lyft fram Tysklands orimliga hållning där man utmålar Ryssland som ett stort säkerhetshot samtidigt som man gör sig allt mer beroende av rysk naturgas och sedan bara lägger 1,2 % av BNP på försvaret. Han pekar även på hur globalisterna i EU drivit igenom villkor för handeln mellan EU och USA som kraftigt missgynnat USA.

Det tredje steget i Trumps offensiv är nu att tina upp relationer med Ryssland och dess president Putin. Den senar är likt Trump ett av globalisternas främsta hatobjekt. Han är utsatt för en liknande hatpropaganda i deras medier. Orsaken är att han stänger ute globalisternas företag och banker från Ryssland och dess enorma naturrikedomar.

Jag har idag sett hela presskonferensen med Trump och Putin i Helsingfors och fick mycket positiva vibbar vad gäller säkerheten i världen. Jag tycker det är oerhört viktigt av de två ledare som sitter på 90% av världens kärnvapen har en dialog med varandra under civiliserad former. Detta har dock inte satt något spår i globalisternas MSM som bara hade kritiska frågor som rörde det presidentval som de så snöpligt förlorade. Svenska medier var inget undantag, inte en stavelse om att världen idag är en tryggare plats än den var igår. Om jag vore journalist skulle jag skämmas över mitt yrke.

Det är min bestämda uppfattning att globalismens hatpropaganda mot Trump och Putin kommer att slå tillbaka. Den världsordning som man drömt om att upprätta är dödsdömd och MSM har tappat all sin legitimitet.

Trump mejslade fast sitt namn i historien som en klok statsman när han sa:

“I would rather take a political risk in pursuit of peace than to risk peace in pursuit of politics.”

Låt oss önska både Trump och Putin stor framgång i deras fredsarbete.

Lars Bern