Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet lett Socialdemokraterna likt en tjur med ring i näsan från det ena meningslösa klimatbeslutet efter det andra. Det senaste som sticker ut i dagens situation är 1.050 miljoner till subvention av elcyklar. Detta beslut kommer inte att ha ens mätbara effekter på landets växthusgasutsläpp. Med motsvarande insats för att öka landets katastrofberedskap mot brand och stormskador i skogarna hade flertalet av de nuvarande bränderna kunnat släckas på ett tidigt stadium.

Nu brinner istället landets skogar upp och släpper ut enorma mängder växthusgaser, något som man onekligen kan lägga den av Miljöpartiet dominerade regeringspolitiken till last. Plötsligt framstår Sverige som en betydande växthusgaskälla. Det kommer att ta hundra år innan skogen åter tagit upp dessa gaser och då är klimatkatastrofen redan här enligt miljöpartisterna. Med dagens politiker får vi även räkna med fortsatta skogsbränder.

Det vi bevittnar är en statsmakt i fritt fall där dyrbar miljöpartistisk, centerpartistisk och feministisk plakatpolitik fått tränga undan det som är statens primära uppgifter på en rad områden. Det hela blir inte bättre av att den fientliga politiken mot Ryssland som hela det politiska etablissemanget står bakom, av prestigeskäl förhindrar landet att be om hjälp från ryssarnas långt mycket effektivare brandbekämpningsflyg. De ryska planen lastar tio gånger så mycket vatten som de små italienska plan som italienarna varit vänliga nog att låna ut till vårt disfunktionella lilla arktiska land. Att polackerna även ställer upp med en massa egna brandmän och brandbilar trots Stefan Löfvens uttalat fientliga attityd till Polens politik visar på storsinthet från deras sida.

Inkompetensen inom regeringsmakten kom tydligt till uttryck häromdagen när landets justitieminister Morgan Johansson gick ut i media och efterlyste ny lagstiftning som skulle underlätta försvarets deltagande i brandbekämpningen. Problemet var att de lagarna redan finns, men de tillämpas inte vilket högste ansvarige minister för lag och ordning inte visste. Kan statsmaktens förfall visas tydligare. Den lagliga möjligheten finns alltså, men det finns inga pengar anslagna, de går som ni vet till helt andra saker, vilket Johansson vet.

De prioriteringar som under senare tid styrt hur regeringen och den politiska adelsklassen använder våra skattemedel, leder till att landet rustar ner allt sådant som egentligen är statens viktigaste uppgifter. Det som normalt håller samman ett land och dess folk undermineras på område efter område. Det är inte bara beredskapen mot bränder som är nästan obefintlig trots att vi fick en varning redan 2014 vid branden i Västmanland. Sverige saknar idag helt en beredskap på en stor geokatastrof av det slag som ger global missväxt, likt den som inträffade 1815. Sådana katastrofer inträffar på jorden med 100 till 200 års intervall, och om vi skulle drabbas har vi inga reserver att ta av för att hålla landets folk vid liv. Det hade vi under förra världskriget i min barndom, men allt sådant har politikeradeln prioriterat bort för att istället satsa våra skattepengar på annat. Jag behöver knappast räkna upp vad.

Låt mig bara nämna ett litet talande exempel, den myndighet som skall samordna beredskapen inför olika naturkatastrofer och liknande – MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har fått som chef landets garanterat mest odugliga generaldirektör och man satsar nu 10 miljoner på – hör och häpna – genusforskning. Alla övriga kommentarer är överflödiga. Fundera på vad bara dessa 10 miljoner kunnat göra för brandberedskapen.

Vid sidan av att hålla en hög beredskap för katastrofer och krig är en annan huvuduppgift för staten att se till att landets infrastruktur fungerar. Vi har under de senaste decennierna kunnat bevittna hur järnvägarna fungerar allt sämre och blir allt sårbarare. Kaos i järnvägstrafiken är idag normaltillståndet i Sverige och värst är det runt huvudstaden. Till det kan vi även lägga kaos i biltrafiken i huvudstaden där socialdemokraterna gett fritt spelrum för en miljöpartistisk plakatpolitik som är på väg att korka igen hela stan.

Inför valet i höst vill jag veta var de olika partierna står när det gäller en radikal omprioritering av landets skatteresurser så att beredskapen för missväxt, naturkatastrofer och krig kraftigt ökar och så att vi får en järnvägsinfrastruktur där man likt den schweiziska kan ställa klockan efter tågen. Att satsa mångmiljardbelopp i höghastighetståg som Miljöpartiet driver är dels vansinne ur ekonomisk synvinkel, dels meningslöst när man inte ens har förmåga att få dagens järnväg att fungera.

Vilket parti går till val på att stoppa miljonrullningen till elcyklar för att istället köpa in några brandbekämpningsplan – kanske från Ryssland?

Lars Bern