Sverige utmärker sig, som vanligt, i internationella jämförelser i åtminstone västvärlden och antagligen gäller det jämfört med hela världen, genom att bevilja medborgarskap på ett närmast kravlöst sätt.

För den sökande räcker det med att;

Och om den sökande av olika skäl inte klarar att leva upp till minimikraven så kan undantag accepteras och medborgarskapet beviljas ändå. För detaljer läs de blå hyperlänkarna.

Totalt har cirka 1 till 2 miljoner medborgarskap delats ut sedan drygt 50 år tillbaka.  Utrikes födda med svenskt medborgarskap var drygt en miljon 2017, enligt statistik från SCB. Företeelsen har accelererat de senaste 2-3 decennierna. Det frikostiga och aningslösa utdelandet av medborgarskap innebär i grunden en utspädning av svenskens kollektiva förmögenhet. De borgerliga partierna i vårt land har mestadels stått upp för den enskilda äganderätten, inte minst Moderaterna har varit starka vapendragare för den. När det gäller det gemensamma ägandet av landet Sverige har de borgerliga och också Socialdemokraterna inte fattat vilka stora värden som de har skiftat ut.

Ett medborgarskap kan för många av de ekonomiska migranterna, som kommit till Sverige, betraktas som en hög Lottovinst. Medborgarskapet innebär ett delägande i hela den infrastruktur som vi svenskar och våra förfäder byggt upp. Infrastrukturen omfattar som exempel skolor, förskolor, universitet, socialtjänst, sjukhus, kraftverk, statlig och kommunal mark, polis, kriminalvård, domstolar, brandförsvar, statliga och kommunala myndigheter, vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, försvar, pensionssystem med mera, med mera.

Sammantaget är den kravlösa utdelningen av medborgarskap ett praktexempel på att svensk demokrati inte fungerar. Om lagstiftarna hade agerat på ett klokt och ansvarsfullt sätt så hade de inte gett bort stora delar av svenskarnas gemensamma förmögenhet. De hade åtminstone frågat svenskarna genom en folkomröstning, som i så fall borde ha erfordrat kvalificerad majoritet. Av riksdagspartierna är det såvitt jag vet endast ett parti som inte bär ansvar för den lagstiftning som medverkat till utspädningen av svenskarnas gemensamma förmögenhet.

Är det utspädningen av vår förmögenhet som påverkar både välfärd och trygghet negativt. Jag tror det finns ett samband. Den dyra immigrationen till Sverige ger undanträngningseffekter inom alla samhällssektorer och medför sämre funktion. Något som politikerna nu går till val på igen för att ordna till; vård, skola omsorg med mera. Självklart omöjligt att klara om inte grundläggande strukturella problem rättas till. En bra början vore ett i det närmaste totalstopp avseende invandringen och återvandring av de som inte har rätt att vara här. Vilket eller vilka partier är beredda ta tag i Sverige och medverka till bättre förutsättningar för landet?

Per-Gunnar Larsson

Läkare