Jag har den senaste tiden uppmärksammat några medicinska larmrapporter som jag hävdar varit beställningsarbeten från berörda industriintressen. När man bedömer vad som publiceras inom kost och hälsa, är det viktigt att ha med i beräkningen de enorma ekonomiska intressen som är involverade på detta område. De hotar att helt snedvrida all medicinsk forskning och studier av olika kostregimers betydelse för vår hälsa.

Världsmarknaden för läkemedel överstiger 1.000 miljarder USD per år och den för livsmedel överstiger 8.000 miljarder USD, samtidigt uppgår världens marknad för sjukvård till ca. 10.000 miljarder USD. Som en jämförelse kan vi notera att hela världsmarknaden för den strategiskt viktiga råoljan är 2.000 miljarder USD, alltså långt mindre än Big Food.

Allt detta vore kanske inget problem om dessa marknader fortfarande varit fragmenterade på en massa konkurrerande företag och på hundratals nationella marknader med egna regler, som de en gång var. Men nu har den snabba globaliseringen av världsekonomin, med en ökande koncentration av verksamheten till ett mindre antal globala megaföretag lett till en monopolisering av marknaden. Det har gjort stora delar av världen till en enda stor marknad. En marknad som de globala företagen inom såväl läkemedel som livsmedel dominerar.

De här företagen styrs av en liten hyperförmögen ägarelit som genom sina globala företag och banker utövar en snabbt växande ekonomisk och politisk makt. Detta innebär att de globala företagens och bankernas ägare och cheftjänstemän i stor utsträckning idag kan diktera regelverk och villkor för sina företag. Vi har sett detta tydligt i senare tiders handelsavtal såsom NAFTA, TPP, TTIP, CETA m.fl. som tydligt flyttar makt från nationella politiska organ till globala storföretag.

Dessa kretsar har med sina enorma ekonomiska resurser och sina mycket inflytelserika lobbyorganisationer kunnat dupera och korrumpera en mestadels obildad politikerkader i västvärlden. De myndigheter som är inrättade för att bevaka allmänintresset gör inte det, utan går helt i ledband från industrierna. De anställda tjänstemännen har sina karriärvägar inom samma kluster som industrins tjänstemän. Vi kan varken lita på Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket.

Marknadsdominansen och styrningen från de globala storföretagen har totalt snedvridit såväl sjukvård som kosthållning. Den välkända brittiska kardiologen dr Aseem Malhotra hävdar att vi nu upplever ett totalt sammanbrott för sjukvården. Detta tar sig uttryck i en epidemi med vilseledda läkare och vilseledda och skadade patienter. Han menar att hederliga doktorer inte längre kan praktisera hederlig läkekonst.

I april i år höll Malhotra ett anförande inför EU-parlamentet där han listade de underliggande orsakerna till sjukvårdens sammanbrott. Han pekade på hur anslagen till den medicinska forskningen ensidigt styrs för att maximera vinster istället för att maximera patientnyttan. Vården har blivit allt mer defensiv, där man inte längre försöker bota, utan mest behandlar symptom för att hålla de sjuka vid liv med hjälp av patenterade kemiska preparat i en aldrig sinande ström. En botad patient är en förlorad kund för Big Pharma. Medicinska rapporter i litteraturen och i MSM är på liknande sätt mestadels ensidigt utvalda och tillrättalagda för att tjäna de globala företagens intressen.

Utbildningen av sjukvårdspersonal sker efter ett curriculum utformat av industriintressen vilket jag berört i tidigare sammanhang. Malhotra noterar att redaktören Richard Horton för den mest ansedda medicinska tidskriften Lancet, medger att minst hälften av alla publicerade artiklar handlar om tillrättalagda och manipulerade studier som förmedlar falska slutsatser. Det finns obegränsade ekonomiska resurser för att vrida och vränga på medicinska studier för att få resultaten att passa industrins intressen.

Cochran-professorn Peter Gøtzsche har i den prisade boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet visat hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården med rent brottslig verksamhet för att prångla ut sina patenterade preparat.

Livsmedelsindustrin har i decennier finansierat manipulerad forskning för att hindra sanningen att komma fram om hälsoproblem med billigt socker, spannmål och vegetabiliska oljor. Dessa utgör basen för rader av ytterst lönsamma industriprodukter. De falska forskningsresultaten har lagts till grund för USA:s felaktiga riktlinjer från 1977 för hur människor skall äta för att inte bli sjuka. Resultatet är den pandemi av metabola sjukdomar (fetma, diabetes, hypertoni, ateroskleros, cancer, karies, inflammationer, Alzheimer m.fl.) som bröt ut omkring 1980 och som nu i snabb takt hotar hela mänskligheten med en obönhörligt ökande sjuklighet.

Redan dör ca. 40 miljoner människor i förtid varje år på grund av dessa mest livsmedelsrelaterade sjukdomar. Vad värre är, samtidigt som denna industrimat gör människor sjuka, så utarmar och förgiftar dess produktion stora delar av världens jordbruksmarker. Detta kan inom några decennier leda till svår missväxt och brist även på de hälsovådliga spannmålen och oljegrödorna. Detta är världens utan konkurrens största hållbarhetsproblem som tycks gå helt under den politiska radarn. Hållbarhetspolitiken lägger samtidigt mångmiljardbelopp på ett ickeproblem.

Jag tror alla inser det hopplösa i att försöka förändra samhället i en riktning som inte passar de globala företagsintressena. Här handlar det om alldeles för stora ekonomiska krafter. Det liknar mest en supertanker som det kan ta ett århundrade att styra om i en för oss människor hälsosam riktning.

Det vi har kvar att göra som individer för att överleva med något sånär god hälsa, är att ta ett ökat eget ansvar. Att vi har en sådan utveckling kan vi redan se, människor som förstått och skaffat sig egen kunskap väljer bort industrimaten för att gå över till dyrare men hälsosammare naturlig ekologisk mat. Många har även lärt sig hur de skall minska sitt beroende av skolmedicinens livstidsbehandling med rader av kemisk medicinska preparat. Dricker man t.ex. rödbetssaft kan man ofta sätta ut sina blodtryckssänkande piller. Eller genom att minska på kolhydrater så får man ett normalt blodsocker och en rad andra hälsofördelar. Vi är några som startat Riksföreningen för Metabol Hälsa för att hjälpa till i denna hjälp till självhjälp.

Problemet med den här situationen är att vi når bara ut till dem som har tillräcklig bildning för att själva hitta och kunna ta till sig nödvändig korrekt kunskap. Som vi nyligen har sett kan vi inte räkna med att MSM (SVT, SR, SvD, DN m.fl.) kommer att hjälpa allmänheten genom att hålla dem korrekt informerade. Dessa medier kontrolleras nämligen till 90% av samma ekonomiska intressen som de globala företagen. De sprider okritiskt industrins falska manipulerade forskningsresultat och ger voice åt deras lobbyister.

Stora grupper i samhället kommer således att fortsätta äta industrins hälsovådliga livsmedel och knapra alla Big Pharmas piller. De kommer att avstå från en rad viktiga vitamintillskott som vi behöver för att kompensera för brister i industrimaten. För dem finns ingen räddning, de kommer att få se sina liv ruinerade av alla de metabola sjukdomar som ökar okontrollerat i denna grupp. I USA ser vi hur medellivslängden i denna grupp nu sjunker, vi kommer att få se samma sak i Sverige om den inte redan är här.

Om två veckor kommer min bok Den metabola pandemin ut, där ger jag hela bakgrunden till nuvarande belägenhet och jag levererar en rad goda råd för att minska riksken att bli metabolt sjuk.

Lars Bern