Introduktionen av den teknologi som kallas artificiell intelligens – AI har rubricerats som mänsklighetens fjärde industriella revolution. Den kommer bland annat att helt förändra hälso- och sjukvården – på gott och ont.

Den tredje industriella revolutionen innebar bl.a. att vi lärde oss att ersätta människor inom industrin med robotar och annan automatik. Den fysiska tillverkningsindustrin blev allt mindre personalintensiv och vi tog steget in i det vi kallar tjänstesamhället. Massor av manuellt arbete försvann och många i den lägre medelklassen förlorade jobben och fick allt mindre del av tillväxtens frukter.

Det fjärde steget i den industriella revolutionen som vi nu är mitt uppe i, innebär att vi även kan börja automatisera en rad komplicerade och kvalificerade tjänster. Det har börjat med många enklare tjänster som biljettbokningar, självkörande bilar etc., men kommer nu snabbt att även börja omfatta betydligt fler tjänster som t.ex. högt utbildade ingenjörer, jurister och läkare.

Inom hälso- och sjukvård tror jag vi kommer att få uppleva en verkligt stor omställning som helt ändrar spelplanen. Jag baserar mina slutsatser på min egen mångåriga erfarenhet som stamkund inom svensk sjukvård. Här finns svindlande möjligheter till förbättringar och effektiviseringar som kreativa entreprenörer kommer att kunna utnyttja på olika sätt.

Vi har t.ex. redan framgångsrika företag som erbjuder kvalificerade medicinska analyser och tolkar dem. Vidare finns det företag som erbjuder DNA-analyser med tolkning av medicinska ärftliga styrkor och svagheter. Det jag ser i förlängningen är företag som erbjuder mer omfattande läkartjänster med kompletta diagnoser när man har ett symtom. Sådana AI-läkare kan ge helt skräddarsydda rekommendationer rörande motion, kost och lämpliga läkemedel samt remisser till specialister.

Framtidens AI läkare kommer att kunna ersätta många läkartjänster inom den s.k. primärvåden.  AI läkaren kommer att kunna bygga sina diagnoser på en ingående kännedom om patientens genetiska profil och hela sjukdomshistoria, kostvanor samt vilka mediciner patienten står på och hur de interagerar med eventuell tillkommande medicinering. Den kunskap och tid som behövs för detta finns inte i primärvården, där läkaren kanske lägger en kvart på patienten totalt och där patienten ofta möter en ny läkare varje gång. Bara att sätta sig in i en multisjuk äldre människas hela sjukdomshistoria skulle ta timmar som inte finns tillgängliga i dagens sjukvård.

Jag drar mig till minnes en egen sjukdomshändelse för några år sedan. Jag hade plötsligt och oförklarligt fått hjärtarytmi och mycket högt blodtryck som bl.a. förstörde min nattsömn. Jag konsulterade min sjukvårdsförsäkring, som remitterade mig till en kardiolog som inte kunde hitta någon förklaring utan bara skrev ut ett verkningslöst blodtryckspreparat. Efter någon vecka försvann problemen och allt återgick till det normala, utan att jag hittat någon förklaring. Det hela upprepades något år senare, varvid jag hamnade hos en ny kardiolog med samma intetsägande resultat.

Vid tredje tillfället när jag fick tillbaka de här problemen hamnade jag äntligen hos en kardiolog som hittade orsaken till mina problem, som var biverkningar av en värkmedicin som jag ordinerats av en annan läkare mot giktsmärtor som jag drabbas av ibland. Hela denna procedur kostade mig massor av lidande och tid, och innebar att jag varit utsatt för en hög risk för allvarligare komplikationer under en lång period.

En AI-läkare kommer att ständigt dateras upp med aktuell forskning på en rad områden och den kommer att ha kunskap om mina genetiska egenskaper, hela mitt hälsoläge och de mediciner jag tar samt dessas eventuella biverkningar. AI-läkaren hade kunnat hjälpa mig mot min hjärtarytmi och akut höga blodtryck på någon dag, oerhört mycket effektivare och billigare än dagens manuella sjukvård och med kraftigt minskad risk för komplikationer.

Min erfarenhet som stamkund inom sjukvården är att när jag under åren konsulterat livs levande läkare, så har jag själv varit mycket bättre påläst om de problem som jag brottas med, därför att jag ingående studerat det senaste inom medicinen som berör mig själv. Jag har vid upprepade konsultationstillfällen stött på läkare som setat och letat via sin dator efter sådant som jag själv redan läst. När jag gått ut från konsultationen har jag haft känslan av att den varit helt bortkastad.

Den dag jag får tillgång till en AI-läkare som är uppdaterad på hela min medicinska profil och vad jag tar för mediciner och vad jag äter, kommer jag att kunna få snabbare och mer direkta och korrekta diagnoser när jag drabbas av nya symptom och krämpor som kräver en åtgärd. AI-läkaren kommer att kunna hitta den lämpligaste medicineringen och kosthållningen, alternativt hitta den specialist som är mest lämpad för en viss nödvändig behandling.

Med framtida användning av AI-läkare kommer man att kunna ersätta läkarkonsultationer med en dator i hemmet. Datorn tar direkt fram patientens hela medicinska historia och vilka mediciner patienten står på från en databas. Därefter får patienten svara på några grundläggande frågor och beskriva sitt aktuella problem. Systemet kommer därefter med uppgifter om vilka fysiska undersökningar och prover som patienten skall göra. Med dessa uppgifter i handen får sedan patienten anlita något av systemet rekommenderat lab som genomför undersökningar och prover och sänder resultaten till AI-läkaren.

AI-läkaren kan efter detta ställa en diagnos som leder till en rekommenderad intervention i form av medicinering och/eller kostrekommendationer eller kirurgiskt ingrepp och annan behandling. AI-läkaren informerar samtidigt patienten om vilka biverkningar som föreslagna interventioner kan få med hänsyn till patientens andra mediciner och övriga medicinska tillstånd. Alternativt ordnar AI-läkaren en remiss till en behandling som kräver rent fysiska åtgärder av något slag.

Ett AI system av den typ som jag skissar på här, kommer givetvis att även vara tillgängligt när en patient hamnar på sjukhus med akuta problem. Vårdpersonalen på sjukhuset kan då snabbt få en korrekt överblick över patientens tillstånd och risken för felbedömningar minskar radikalt. Det senare är idag vanligt inom överbelastade sjukhus och akutmottagningar. Systemet kommer att spara tid och pengar inom vården.

Den risk jag ser med framtida AI-läkare är att läkemedelsindustrin får kontroll över framtagningen av dessa system och den vägen kan påverka medicinförskrivning och behandlingsmetoder så att de gynnar industrins produkter i första hand. Vi får alltså hoppas att vi får fram AI-läkare där vi vet att de är oberoende utvecklade och där vi erbjuds att välja alternativa behandlingsmetoder. Till exempel att vi vid högt blodtryck inte med automatik bara rekommenderas blodtrycksmediciner som det är i den manuella vården, utan att systemet istället kan föreslå en alternativ kostregim som sänker blodtrycket.

Lars Bern