Som tidigare vice ordförande i Cancerfonden är det med sorg i hjärtat jag måste konstatera att denna organisation nu har totalt spårat ur. Man bedriver en kampanj för det s.k. Rosa Bandet ihop med godisföretaget Fazer som marknadsför kraftigt sockrade produkter. I det aktuella fallet godiset Geisha. Man har tidigare i samma kampanj marknadsfört sig med sockrade bullar.

All modern forskning på cancerområdet visar att det inte finns något enskilt livsmedel som är så nära knutet till uppkomst av cancer, cancerförekomst och spridning av cancertumörer som socker och andra lättförbrända kolhydrater. Dessa livsmedel är även den främsta orsaken till den ständigt ökande diabetessjukligheten. Förr hete diabetes sockersjuka. Den som p.g.a. sitt för stora intag av socker och andra lättförbrända kolhydrater såsom mjölprodukter får diabetes, löper sedan en tre gånger så stor risk att drabbas av cancer och överlevnaden när man får cancer bland diabetiker är lång sämre än hos icke diabetiker. Jag talar här av egen erfarenhet inom min familj.

Cancerceller är helt beroende av socker för att överleva, vilket visades av nobelpristagaren Otto Warburg redan för snart hundra år sedan. När vi äter socker och mjöl som direkt omvandlas till sockerarter i vår kropp skapas en ideal näringsbas för eventuella cancertumörer i kroppen. Den som undviker lättförbrända kolhydrater sänker kraftigt sitt blodsocker och sätter cancerceller på svältkur. Går man över till ketogen kost (med huvudsakligen naturligt fett från smör, grädde, fett kött och fisk, kokosolja, olivolja m.m.) minimeras blodsockret och cancer får svårt att överleva.

Trots dessa vetenskapliga fakta marknadsför sig Cancerfonden med hjälp av godis som nästan bara består av socker. Ett ytterst cyniskt hyckleri med andra ord. Det är helt uppenbart att Cancerfonden till varje pris vill förhindra att cancerförekomsten i samhället minskar. Strategin är tydligen att ju fler som får Cancer ju större och fler donationer från allmänheten till fonden i samband med begravningar av de döda.

Till bilden hör att den cancerforskning som fonden givit sitt stöd under åren främst har haft en traditionell inriktning i nära samklang med Big Pharmas intressen. Sett till de mycket stora belopp som delats ut under åren har tyvärr resultaten varit ytterst blygsamma. Den cancerforskare som fått i särklass mest från fonden är känd för att avfärda uppenbara cancerrisker och vara industrins ekonomiska intressen till lags.

Den som vill tränga djupare in i detta ämne bör skaffa min nya bok om Den metabola pandemin. Där redovisar jag ett omfattande vetenskapligt material om uppkomsten av cancer och hur den sprider sig och växer i våra kroppar.

Slutsatsen:

Sluta ge bidrag till detta cyniska hyckleri. Sluta lämna bidrag till Cancerfonden!

Det finns ett långt seriösare alternativ som heter Kostfonden om ni vill bidra till forskningen.

Lars Bern

 

Följande genmäle har inkommit från Cancerfonden:

I sin krönika skriver Lars Bern felaktigt att Cancerfonden samarbetar med företaget Fazer i årets Rosa Bandet-kampanj. Till detta uppmanar han givare att sluta skänka pengar till Cancerfonden. Detta är djupt olyckligt då Fazer inte är en sponsor till Cancerfonden.

På bilden som ackompanjerar Lars Berns krönika framgår tydligt att för varje såld Geisha går 50 öre till Bröstcancerförbundets Bröstcancerfonden. Att Bröstcancerförbundet och Cancerfonden är två olika organisationer torde vara väl känt för Lars Bern då han tidigare suttit i styrelsen för Cancerfonden.

Har Lars Bern ytterligare funderingar kring detta samarbete rekommenderar jag honom att kontakta Bröstcancerförbundet.

Jeanette Sundin, kommunikation- och marknadschef på Cancerfonden

Mitt svar till Cancerfonden:

Ert försvar har ett vedertaget namn – advokatyr!  Enligt Nationalencyklopedin betyder det ordet: advokatyʹr (nylatin advocatuʹra), argumentering genom halvsann bevisföring, som är formellt korrekt men i sak tvivelaktig eller orimlig, ofta i försvarsposition.

Det råder ju ingen som helst tveksamhet hos allmänheten rörande sambanden mellan Rosa Bandet-kampanjen och Cancerfonden. Att ni gömmer er bakom en liten patientförening gör ju bara er sak ännu värre. Jag vet sedan tiden i fondens styrelse att dessa patientföreningar inte är något annat än en födkrok för ett antal personer som med tacksamhet tar emot ekonomiska bidrag från olika företagsintressen. Nästan alla patientföreningar är på detta sätt korrumperade.

Det är självklart att Fazer ser den där femtioöringen som en rimlig marknadsföringskostnad för att sälja mer av sina cancerdrivande sötsaker. Om fonden skall ha någon trovärdighet kvar borde ni starkt ta avstånd från Rosa Bandet kampanjen, vilket knappast är vad ni gör. Ni driver den stenhårt och hjälper därmed godisindustrin med sin marknadsföring för att få människor att äta mer socker.

Ett minst sagt moraliskt haveri Cancerfonden!

Lars Bern