När man försöker följa de politiska skeenden som pågår i världen, och sedan försöker att sammanfoga dessa trender, för att kunna göra en förutsägelse vart världen är på väg, blir åtminstone jag rejält bekymrad. Jag har tidigare på detta forum skrivit två artiklar om yttrandefriheten. (Art1 och Art2). Detta är en uppföljning.

Pelaren i all demokratisk verksamhet är en grundlagsfäst tryck- och yttrandefrihet, som tillsammans med tillhörande lagar om föreningsfrihet, likhet inför lagen etc., utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. Vad vi nu ser i Europa och USA är ett försök från de etablerade politikerna att ändra på detta. Vad, som fått de etablerade politikerna att aktivera sig mot dessa självklara rättigheter, är förmodligen uppkomsten av de nya möjligheterna att kommunicera via internet. Valet av Trump som president i USA kom som en chock för etablissemanget. Nu har det blivit bråttom att på olika sätt förhindra spridningen av information till undersåtarna. Hitintills har ju politikerna kunnat kontrollera väljarkåren med floskler och rena lögner, men det är inte lika enkelt längre. Internet når alla blixtsnabbt och internet minns vad man lovade förra gången. Väljarkåren, framförallt utanför Sverige, har blivit mycket mer lättrörlig.

Vad är det då, som gör, att etablissemanget är så ivriga att kunna kontrollera oss. Svaret på den frågan är säkert, att etablissemanget försöker att påtvinga oss en politik, som vi som väljare inte stöder. Jag är övertygad om, att när konsekvenserna av den nya globalistiska politiken blir känd (eller kännbar) av gemene man, sympatierna för de partier som förespråkar denna politik kommer att avta rejält. Tyvärr visar ju det senaste valresultatet, att väljarna I Sverige är så trögrörliga, så det kan ta årtionden innan vi ser en omsvängning här och då är det säkerligen för sent. Det som nu pågår i världen, där etablissemanget försöker påtvinga väljarna sin politik, förklaras av att de försöker att fördröja uppvaknandet så länge som möjligt. Om vi betraktar det som pågår runt om i världen med dessa ögon får väldigt mycket sin förklaring.

 

TV skatten

Etablissemanget vill ha ett fritt flöde av propaganda, där deras åsikter får stå oemotsagda. För att åstadkomma detta måste ju SVTs finansiering säkras och inte kunna ifrågasättas. Den gamla licensmodellen har ju visat sig var för ihålig, allt fler avstod ju från att betala. Att SVT inte längre är oberoende och opartisk visades ju klart i sista valet, när programledaren uppmanade tittarna att inte rösta på SD. Man behöver ju inte titta länge på TV för att konstatera att TV har blivit en megafon för etablissemanget. TV skatten är därför ett logiskt beslut, för att säkra ett fritt flöde av propaganda för etablissemanget och för att säkra att ”felaktiga” nyheter censureras på ett mycket effektivt sätt utan att behöva ändra grundlagarna och införa officiell censur. Blanda sedan ut programutbudet med billiga såpoperor, så man får upp tittaskaran.

 

Presstödet

Presstödet är en liknande åtgärd som TV skatten. För att säkerställa att megafonerna skall kunna förkunna ostört utan att bli granskade och kritiserade och för att kunna bli oberoende av inkomsterna från eventuella läsare delar man ut ett generöst av skattebetalarna finansierat bidrag till den etablerade (MSM) pressen. Samtidigt försöker man att starta drev mot dem, som stöder alternativa media, t.ex. genom att göra utfall mot deras annonsörer eller rent av portförbjuda dem på de sociala mediernas distrbutionskanaler. Alternativa media blir givetvis också utan allt statligt stöd, eftersom de, som sätts att dela ut pengarna, är just de som får ta emot dem. Tala om korruption. Trots detta så har de alternativa medierna blivit en mycket viktig del av nyhetsförmedlingen, även om jag tror att i just Sverige vi ligger mycket efter t.ex. USA. Utan dessa nya media hade aldrig Trump blivit vald och de senaste protesterna mot skattehöjningarna i Frankrike hade inte uppstått.

 

Sociala media

De sociala medias oblyga censurering av konservativa åsikter är en viktig del av samma mediekrigföring. Genom att stifta lagar med drakoniska böter tvingar lagstiftarna i Europa de sociala medierna till att införa censur, vilket i första hand drabbar skribenter med konservativa åsikter, som kritiserar det rådande globalistiska synsättet.

 

FNs migrationsavtal ”Global compact”

I och med detta nya avtal, som är ytterligare ett steg i globalistisk riktning, försöker etablissemanget nu att via FN uppnå sina mål. Detta mycket viktiga och mycket långtgående avtal skall ju skrivas under om några dagar. Från svensk sida skall det skrivas under av en expeditionsministär. Detta avtal, som nu kallas ”icke bindande” för att det inte skall låta så allvarligt, kommer ju att bli ett första steg införandet av en lång rad åtgärder, som kommer att förändra livet i Sverige rejält om några år. Om man någonsin skall ha folkomröstningar i ett land borde ju ett avtal av denna art bli föremål för en omfattande debatt och sedan en bindande folkomröstning. Jag tror att svenska folket har väldigt lite kännedom om vad detta avtal kommer att innebära och har svårt att föreställa sig vad det egentligen kommer att hända långsiktigt. En jämförelse med hur EU har utvecklats från att vara ett handelsavtal till att bli en överstatlig institution med planer på en egen armé kan vara på sin plats.

Detta avtal kommer att skapa mycket stora problem inom Europa och kanske också USA, om nu inte Trump orkar hålla emot. Vad som sker just nu i Frankrike är bara en lite försmak av vad som komma skall. Jag har däremot svårt att se att detta avtal kommer att kunna implementeras i Asien. I Kina, Indien och Japan är an mycket mer nationalistiska, och att ge upp sin nationella suveränitet finns förmodligen inte på kartan. Titta bara på hur många migranter i världen som flyttar till dessa länder. I China satsar man istället på att utveckla de fattiga länderna lokalt. Delvis för att gynna sig själva och få tag i billiga råvaror, men också för att undvika begå kollektivt självmord. Även i länder som Kina är man beroende av vad folk tycker och tänker för att regimen skall kunna bestå långsiktigt.

 

Censur och trakasserier

För att stävja en fri debatt och kväsa oliktänkande har man utvecklat olika metoder för att förhindra att oliktänkande får yttra sig. Jag tänker framför allt aktioner riktade mot

exempelvis Assange, Tommy Robinson och många andra icke PK kritiker. Det skulle vara intressant att se turerna kring de svenska anklagelserna mot Assange och se vilka politiska spel och påtryckningar som ligger bakom.

Sverige har vi ju skapat lagen ”Hets mot folkgrupp”, som vi första påseendet kan tyckas värna om minoriteter, men som de facto nästan uteslutande används för att tysta kritiker, t.ex. svenska pensionärer som uttrycker sig lite vårdslöst på sociala medier. Anklagelserna polisanmäls inte av de förfördelade utan av politiska aktivister, som sitter och granskar nätet. Att sedan polisen i dagens situation har tid att utreda dessa anmälningar förvånar mig. Pressen använder sig av liknande metoder för att hänga ut oliktänkande. Detta har allvarligt påverkat möjligheterna till att för en vettig politisk diskussion i Sverige. Jag såg en intressant intervju med den moderate politikern Hanif Bali, där han av reportern anklagades för att säga vad han tycker och tänker i stället för att tala i intetsägande politiska floskler, som de flesta andra politiker gör.

Lagen ”Hets mot folkgrupp” borde ju ersättas med en lag mot förtal, som också kan stävja boulevardpressens påhopp på oskyldiga människor där den förfördelade parten får driva målet.

 

Trump

Jag hade vissa förhoppningar att Trump skulle infria sina vallöften och ändra lite på världsordningen och göra debatten mer öppen. Men det är ju ganska uppenbart idag att han inordnat sig under etablissemanget och inte kommer att påverka världsordningen i den utsträckning som jag hade hoppats på, även om jag fortfarande tror att Clinton hade varit en än större katastrof.

Alla ovan nämnda åtgärder har väl var för sig inte en så stor inverkan på livet i Sverige. Men om vi granskar helheten, ser man ett tydligt politiskt mönster, som driver landet i en omvälvande riktning. Jag tror inte svensken i gemen har förstått detta och när det sovande folket vaknar upp, är det nog för sent.

6 december 2018

Anders Thorén