Vännen Ralf Sundberg och tillika ordföranden i Riksföreningen för metabol hälsa delade häromdagen en länk till en vetenskaplig artikel på Facebook. Han konstaterade att de slutsatser som den publicerade studien kommit fram till rörande hur kolesterolnivåer påverkar dödlighet, var desamma som han själv tillsammans med Uffe Ravnskov m.fl. kom fram till i en metastudie som de publicerade hösten 2016. Slutsatserna i båda studierna är att högt kolesterol (även det s.k. onda LDL-kolesterolet) leder till en ökad livslängd hos främst äldre och inte tvärt om som skolmedicinen hävdar. Jag skrev den 18 januari om skolmedicinaren professor Anders G Olsson och hans bok om Kolesterolet – hjärtats främsta fiende?” som där förmedlar skolmedicinens motbevisade uppfattning den s.k. kolesterolhypotesen.

Att slutsatserna i de två studierna är desamma är inte mycket att säga om. Det har nämligen duggat tätt med forskning på senare tid som motbevisar att skolmedicinens uppfattning att höga kolesterolvärden är livshotande. En färsk kinesisk studie visar t.o.m. att risken att utveckla Alzheimerdemens minskar med stigande kolesterol. Det uppseendeväckande är att den aktuella studien på ursprungsbefolkningen maorier i Nya Zeeland publicerades redan 1980, alltså långt innan den omfattande förskrivningen av kolesterolsänkande statiner tog fart i mitten av 90-talet. Den aktuella studien visade även på en ökad cancerrisk vid mycket låga kolesterolnivåer. Big Pharma var alltså inte okunniga om att kolesterolhypotesen var i högsta grad osäker till helt felaktig. Man insåg dock att kolesterolsänkande preparat skulle bli en verklig framtida storsäljare.

Min slutsats är alltså att Big Pharma sopat denna typ av studier under mattan och istället mot bättre vetande blåst upp den felaktiga kolesterolhypotesen för att kunna prångla ut sina statiner med alla dess skadliga biverkningar. Utan kolesterolhypotesen hade industrin gått miste om hundratals miljarder dollar. Det finns med andra ord enormt starka ekonomiska intressen bakom att skolmedicinen fortsätter predika den emotsagda hypotesen om att det livsviktiga kolesterolet är orsaken till hjärtkärlsjukligheten. Detta är en övertydlig illustration till att dagens skolmedicin är helt korrumperad av läkemedelsindustrin, något som jag vid upprepade tillfällen haft anledning att konstatera.

Den sorgliga slutsatsen är att när ni kommer till er doktor, så kan ni inte lita på att vederbörande har ert bäst för ögonen. Sannolikt väger industriintresset tyngre eller så vågar er doktor inte säga vad hon/han innerst inne vet. Skolmedicinens makt är för stor. Detta är ett blytungt skäl att bli medlem och stödja vår riksförening. Vi står helt oberoende och har människors bästa för ögonen. Vår strävan är att sprida den kunskap ni behöver för att själva kunna fatta kloka beslut i medicinfrågor.

Lars Bern