President Ronald Reagan fick rätt när han konstaterade att om fascism någonsin kommer till Amerika, kommer den att komma i liberalismens namn. Nu blir han sannspådd fascismen sprider sig via globalismens propaganda i hela västvärlden förklädd till god liberalism.