Enligt klimatsektens domedagsscenarier går världen mot en klimatkatastrof inom det närmaste decenniet pga utsläppen av koldioxid från samhället. Utsläppen måste enligt nu gällande domedag sänkas globalt före år 2030 om katastrofen skall kunna undvikas, är det budskap som predikas av klimatsektens predikanter. Man har dock rullat sin domedag med intervaller om 10 år åt gången i snart 50 år, utan att världen gått under, så budskapet börjar kännas lite skakigt.

Om det den här gången är som de säger, vad är då mest angeläget att göra. Jo, vi måste strypa alla utsläpp som bidrar till en stigande koldioxidhalt under denna tidsperiod. Vad är det då för verksamheter som står för störst utsläpp?

Den mest iögonenfallande växande källan till utsläpp av koldioxid är förbränning av biobränslen för generering av värme och el. Men det är ju ett förnyelsebart bränsle invänder någon. Ja visst förnyas det, om sådär 75 till 100 år. Men då har ju klimatkatastrofen redan inträffat enligt sektens scenarier.

Det är faktiskt så att kraftvärmeverk som eldar flis släpper ut minst dubbelt så mycket koldioxid per energienhet som eldning med kol och fyra gånger så mycket som naturgas. Cellulosan i flisen är nämligen delvis redan oxiderad varför den genererar kanske hälften av nyttig energi per utsläppt koldioxid i jämförelse med kol. Så om vi vill ha en chans att förhindra domedagen att inträffa om 11 år som är klimatsektens nu aktuella domedag, då skall vi omedelbart avbryta all eldning av flis, energiskog och skogsavfall. Merparten importerat.

Vi har ett antal industrier som i sin verksamhet släpper ut stora mängder koldioxid. Dit hör cement- och stålindustrin. Vi fick nyligen höra i SVT Public Service från klimatsektens politiska kommissarie Svante Axelsson att det inte var några problem, stålföretagen hade lovat att ställa om till noll koldioxidutsläpp, sa han. Men han utelämnade det viktigaste. När stålindustrin tar bort koldioxidgenererande kol och koks ur sin reduktionsprocess så måste det ersättas med ngt annat. Och det är vätgas, som man framställer genom elektrolys av vatten med hjälp av el. Det låter sig göras, men sektens kommissarie berättade inte att då behövs nya 2.000 Mwatt elkapacitet – två nya kärnreaktorer m.a.o.. Och klimatsekten motsätter sig utbyggnad av kärnkraften och planerar istället att stänga två kärnreaktorer i närtid.

Nästa minst lika omfattande utsläpp kommer från alla förbränningsmotorer inom transportsektorn. Enligt klimatsektens politiker skall denna sektor ställas om till eldrift. Möjligen kan man tänka sig att ha kvar en del förbränningsmotorer, men då skall de drivas med förnyelsebara bränslen. Dessa importeras idag från Sydostasien mestadels i form av palmolja, som produceras via hänsynslös skövling av regnskog som bl.a. utrotar orangutangerna som lever i dessa regnskogar. När bilparken planenligt övergått till eldrift om några decennier måste el produceras för att ladda fordonens batterier och för att tillverka batterierna i det nu planerade företaget Northvolt. Den extra kapacitet elproduktion som detta kommer att kräva blir i storleksordningen 3.000 Mwatt – tre nya kärnreaktorer.  Nyligen har e-on tackat nej till att försörja Norhvolt med el över nätet.

Till allt detta skall läggas ett växande elbehov för att driva de värmepumpar som kommer att installeras när klimatsekten förbjuder eldning i bostäder, något som jag inte räknat på men som säkert ökar behovet av ytterligare en kärnreaktor.

I likhet med alla historiens domedagssekter lever klimatsekten i en fantasivärld utan kontakt med verkligheten, när man skall eliminera alla koldioxidutsläpp och samtidigt stänga av kärnkraften. När man konfronterar sektens väldigt okunniga medlemmar med den totala bristen på realism i deras politik, då kommer det diffusa påståenden om att vi får importera det ökande elbehovet. Men varifrån? Tyskland som även styrs av sin klimatsekt, som vi kunnat importera en del el ifrån, skall lägga ner sin kolkraft till 2038 och kommer att få exakt våra problem fast i större skala. Man tröstar sig även med att Finland ju bygger ny kärnkraft som vi skulle kunna importera, men man glömmer att det finns en klimatsekt även bland deras politiker, så de kommer att göra av med sin nya el för egen del.

Om Sverige skall kunna nå sina klimatmål med nollutsläpp fram till 2040 så återstår bara en väg att gå, och det är en massiv utbyggnad av ny kärnkraft för att dels klara omställningen och dels ersätta uttjänta kärnreaktorer. Det är mao hög tid att regeringen tar upp en diskussion med ryssarna som är världens ledande kärnkraftsleverantör för att få hjälp. Vi har själva genom tankeförbudslagen som miljöminister Birgitta Dahl (S) införde frånhänt oss den stora kompetens vi en gång hade på detta område, och klarar inte en utbyggnad själva längre. Ryssarna kan därtill erbjuda modern kärnkraftsteknik där vi kan använda vårt tidigare utbrända kärnbränsle som energikälla i minst hundra år och samtidigt lösa förvaringsproblemet. Man skulle kunna finansiera utbyggnaden med alla de hundratals miljarder som man planerar att bygga snabbjärnvägar för. Den kommer att öka elbehovet ytterligare.

Jag har länge planerat att om några år byta min bränslesnåla dieselbil mot en elbil, men tills jag får besked om hur Sverige skall klara sin elförsörjning framöver kommer jag att avvakta.

Jag kan trösta er med att kärnkraften är den i särklass minst miljöpåverkande energialstringstekniken. Lyssna gärna på detta TED-föredrag av en gammal kärnkraftsmotståndare. Han redovisar uppseendeväckande siffror som jämför miljö- och förmodad klimatpåverkan från en rad förnyelsebara och andra tekniker. Han redovisar även data rörande kärnkraftens säkerhet som ni inte kan ana er till. Se föredraget, det tar bara 20 min. Där kan man lätt konstatera att vind- och solel på våra breddgrader är miljömässigt chanslöst mot kärnkraftsel.

Om klimatsekten absolut inte kan tänka sig kärnkraft, får man rucka på sitt mål om noll koldioxidutsläpp och följa Lennart Bengtssons råd att be ryssarna att få koppla in oss på Nordstream II.

Vi får dock hoppas att klimatsektens grepp om hela det politiska, kulturella och mediala etablissemanget som är starkare i Sverige än i något annat land, kommer att släppa och dessa personer kommer ut ur sina verklighetsfrämmande drömmerier och börjar fråga sig om verkligen den måttliga globala uppvärmning som ligger i korten är ett allvarligt hot. Vi har faktiskt verkliga hot som är ljusår allvarligare som t.ex. den metabola pandemi som årligen dödar 40 miljoner människor runt om i världen och riktiga luftföroreningar (alltså inte den livgivande koldioxiden) som dödar 7 miljoner. Min vädjan till alla er som fallit för domedagssektens teser är att vakna upp och börja inse verklighetens riktiga hållbarhetsproblem.

Lars Bern