Från vännen Göran Sjöberg har jag fått följande intressanta iakttagelser.

Lars Bern

 

Göran Sjöberg: Sedan mina sena upproriska tonår har jag haft en stor svaghet för ”svåra” böcker; de böcker som väcker de grundläggande frågorna om vårt samhälle och varför det nu ser ut som om det gör. I gymnasiet läste jag metervis med seriös litteratur som dock inte fanns med på våra kursplaner och på detta sätt har det fortsatt genom livet och snarast blev ”värre” när jag väl började på mina universitetsstudier. Jag kunde nog ha blivit en ”framstående” metallurg om jag istället hade ägnat all kraft åt denna gren av vetenskapen och som blev mitt yrke.

Detta slår mig just nu när jag för andra gången läst igenom ”The World as Will and Representation” av min favoritfilosof Schopenhauer. Han hävdar i slutet av sitt verk att man tenderar att bli ”trångsynt” om man studerar ett alltför litet utsnitt av vår verklighet och att det istället krävs ett öppet filosofiskt sinne för att närma sig ”pudelns kärna” vilket jag förstår är just vad Lars Bern idag ägnar sig åt. Den typ av ”trångsynthet” som Schopenhauer talar om är också det som helt genomsyrar vårt medicinska etablissemang idag och en trångsynthet som drivs av ett urartat kapitalistiskt/globalistiskt system med okontrollerad girighet i botten. Adam Smith skulle vrida sig i sin grav om han skulle kunna se vad som pågår idag.

Jag ser också Platons samlade verk i min bokhylla framför mig som jag omsorgsfullt läst från pärm till pärm. Där ser jag även Bibeln som rönt samma öde. Och samma sak gäller för övrigt nationalekonomins klassiker ”Om nationernas välstånd” av Adam Smith och hans efterföljare ”Kapitalet” av Karl Marx. Mycket av detta hände för min del på 70-talet som förvisso var en revolutionär tid för många av oss som var unga ”sökande” då. På något sätt förstår jag att det var då jag själv därför hamnat ”snett” i min anpassning till vårt samhälle.

Nu senast har jag läst en ny bok (2015) av samma fundamentala typ, ”THE EDGE OF THE WORLD” – ”HOW THE NORTH SEA MADE US WHO WE ARE”, av historikern Michael Pye som ger ett historiskt perspektiv på hur kapitalismen växte fram i norra Europa och där framför allt Holland hade en avgörande roll under 1500-talet i denna framväxt men med rötter i tidig medeltid genom handelsutbyten av olika slag – torkad fisk från Skandinavien var t.ex. en oerhört viktig handelsvara i dåtidens Europa. Vikingarnas tidigare grundläggande verksamhet som framför allt blomstrade på slavhandel skildras i detalj. Som bokens titel antyder handlar mycket i boken om sjön och sjöfartens betydelse för framväxten av ett internationellt handelsutbyte.

Inte för inte är detta en ”International Bestseller” när den i en nästan kalejdoskopisk översikt och levandegör detaljerade händelser och handelsutbyten som ledde fram till vår ”moderna” kapitalism. Hansans handelsmonopol och kungamaktens framväxt är centrala men framför allt handlar boken om den materiella basen för hur våra samhällen förändras på ett ”organiskt” begripligt sätt. Och det är detta som gör boken så läsbar i mina ögon trots dess kalejdoskopiska natur – alla levande och humoristiska detaljrika berättelser. Den har en hög intellektuell nivå och ett språk som dock kräver en del av läsaren för att boken ska vara fullt njutbar och begriplig – den är en stimulerande utmaning för var och en för att göra världen begriplig.

Boken visar på hur kapitalismen på ett organiskt sätt växte fram under 1500- och 1600-talet genom handeln men inte minst genom den penning- och kreditverksamhet som utvecklades i de Holländska städerna som då hade blivit verkligt internationella genom den omfattande sjöfarten. Här fanns därför en enorm intellektuell dynamik med influenser från många olika håll i världen och som bland annat visade sig i den flamländska konsten som då samtidigt erövrade den ”civiliserade världen” med sitt realistiska oljemåleri. Börshus etablerades vid denna tid i många Flamländska städer, som t.ex. Antwerpen och Amsterdam, och där handlade man med papper istället för med konkreta marknadsprodukter. På bottenvåningarna i dessa börshus köpte och sålde man värdepapper medan man på övervåningarna kunde köpa den mest exklusiva konst som då var på modet – en konstmarknad hade uppkommit hand i hand med en värdepappersmarknad. Känner vi igen detta idag?

Som sagt är boken ”kalejdoskopisk” med alla sina stimulerande ”lappkast”, i alla fall för en person av min natur. Man får här en levande bild av hur kapitalismen växte fram men utan ”Marxistiska” pekpinnar även om ”klasskampen” redan då ständigt tog sig folkligt konkreta uttryck. Vad vi idag ser på Paris gator är därför knappast någonting nytt i historien.

Göran Sjöberg