Domedagssekten – ett svårslaget bottenrekord från SVT Fake News!

Den 12 februari sände SVT ett program med kusinerna Ekdal som man påstod skulle handla om klimatfrågan. Den som hade förväntat sig en allsidig belysning av denna kontroversiella fråga i enlighet med SVT:s kontrakt med staten, hade anledning att bli djupt besviken.

Det tittarna serverades var ett ytterst ensidigt väckelseprogram för den semireligiösa domedagssekt som klimatfrågan utvecklats till. Predikanter på mötet var SVT:s två Ekdalar som sa sig ha 40 års erfarenhet av journalistik, men som här uppträdde som typiska predikanter utan minsta anspelning på granskade journalism. De deklarerade t.o.m. inledningsvis att man avsåg att inte ge en allsidig bild av frågan, eftersom man likt alla fanatiska sekter påstod att vetenskapen var enig. Detta bevisar att man saknar insikt i naturvetenskap, är man enig så är det inte vetenskap utan tro.

Klimatdomedagssekten uppvisar i stort sätt alla rekvisit som är utmärkande för en domedagssekt. Grundrekvisitet är den förestående katastrofen eller som sektens profeter Johan Rockström och Anders Wijkman brukar uttrycka det, den meterologiska tiping-point som snart kommer. När klimatet sedan inte tippar över, isbjörnarna dör ut eller isarna smälter bort, då sätter man ut en ny domedag något tiotal år längre fram. Så har det hållit på ända sedan 1972, med ständigt nya datum för domedagen.

Som alla fanatiska sekter är man ytterst intolerant mot icke troende som jag själv. Vi ofredas med en flod av ad hominem och de mest fanatiska går så lång att man kräver att samhället skall spärra in oss. Sekten menar sig ha stöd i vetenskapen, men man har strypt all vetenskaplig diskussion om sin tro. Här påminner faktiskt klimatsekten mycket om Scientologikyrkan, som t.o.m. tagit in ordet ”science” i sitt namn. Klimatsekten hävdar att vetenskapen är enig, vilket alla som kan något om naturvetenskap vet att man aldrig är, för då rör det sig inte om vetenskap nämligen, utan om just någon sorts religiös tro.

Det skrämmande med den här sekten är att den fångat in större delen av samhällets etablissemang som svär sin tro till sekten. Orsaken är sannolikt mer en egoistisk självbevarelsedrift än en verklig övertygelse. Att inte svära sin tro till sekten har nämligen ett högt pris genom utstötthet ur det officiella samhällslivet.

Precis som man kan förvänta sig av ett möte med en domedagssekt börjar man det med domedagsmusiken till Carmina Burana av Carl Orff som läggs i bakgrunden till de värsta katastrofbilder SVT hade tillgängliga, nämligen bl.a. från den japanska tsunamin 2011, orsakad av en jordbävning. Att detta inte hade ett skvatt med varken väder eller klimat att göra bekymrade inte SVT ett dugg. Även det typiskt för domedagssekter, trots att de jämt påstår sig basera sina domedagspredikningar på vetenskap. Man räknade sedan upp en rad för vårt globala klimat normala väderhändelser, men var mycket noga med att t.ex. utelämna det rekordkalla väder som hållit USA i ett strypgrep i en månad.

SVT visade även ett kraftigt manipulerat diagram över hur den förment farliga koldioxiden i atmosfären ökat från 0,03% till 0,04%. Genom att klippa av diagrammet nedanför kurvan över koldioxidhaltens utveckling skapar man hos tittarna en bild av en halt som ökat tredubbelt, när sanning är att den ökat med en tredjedel. Är det Public Service uppgift att på detta sätt förmedla vilseförande bilder till tittarna?

I den här andan fortsätter Ekdalarna en timmes väckelseprogram. I studion har man en mäktig politiker i form av klimatminister Isabella Lövin som presenteras som klimatexpert. Hon har en bakgrund som journalist på Svensk Damtidning och saknar all formell utbildning inom den vetenskap sekten säger sig ta stöd i. Att samma makthavare för halvannat år sedan ävenledes stod i SVT och ljög om att öknar växer och andra tokigheter som hon påstått, föranledde inte en enda kritisk fråga från herrarna med 40 års journalistiska erfarenhet. Så gott som alla som uttalade sig i programmet saknade säkert all kompetens på området och hade nog aldrig hört talas om Stefan–Boltzmanns lag. Men klimatvetenskap det behärskade de.

En ung meterologiprofessor hade kallats in för att åtminstone ge sken av vetenskaplighet. Hon visade sig inte tala sanning när hon fick en fråga om alla de naturvetenskapsmän som inte delade sektens tro på den förestående domedagen. Hon påstod att dessa ”bara” var fysiker, astrofysiker och kemister men att ingen var klimatforskare. Det var en lögn som gör att man måste ifrågasätta allt annat hon sa.

Det dystra är att i och med att domedagsekten idag omfattar hela vår politiska makt, våra myndigheter och det akademiska etablissemanget, så vore det självmord av en ung professor att inte bekänna sig till sektens tro. Hade hon inte gjort det hade hon säkert fått se sina forskningsanlag frysa inne och sannolikt hade hon fått sparken från sitt jobb.

Det fanns bara en av deltagarna i seansen som behöll huvudet kallt och det var AB ÅF:s hållbarhetschef Nyamko Sabuni. Men hon är inte religiös.

Ta er gärna tid och titta och lyssna på när Mikael Willgert och jag dissekerar hela programmet. Att en av huvudpersonerna var en högst kontroversiell ärkebiskop bekräftar med önskvärd tydlighet sektens religiösa prägel.

 

Detta SVT-program var ett svårslaget bottennapp till och med för Fake News SVT!

Lars Bern