En stor del av dagens dysfunktionella skolmedicin bygger på myten, om att det livsnödvändiga kolesterolet i vår kropp är det kanske största hotet mot vår hälsa. Den här myten hålls vid liv av Big Pharma med alla tillbuds stående medel. Detta att demonisera något livsnödvändigt som vi inte kan undvika är en effektiv härskarteknik, som ni vet även med framgång tillämpas av klimatdomedagssekten. Ju mer rädsla man kan skapa ju större blir bytet. Big Pharma drar in hundratals miljarder varje år på att hålla rädslan för kolesterol vid liv.

Kolesterolet i vår kropp är helt nödvändigt för att vår ämnesomsättning skall fungera, utan det dör vi direkt. På samma sätt är koldioxid helt livsnödvändigt för livet på jorden, utan det avstannar nästan allt liv och jorden blir en steril öken som planeten Mars. Fundera på varför båda dessa substanser, som vi inte kan leva utan, samtidigt blivit demoniserad av de som vill härska över oss?

För att effektivt kunna skapa en kolesterolrädsla har någon döpt det livsviktiga LDL kolesterolet till det onda kolesterolet. Inom skolmedicinen förtiger man därtill att det finns två helt olika LDL kolesterol som har olika funktioner i kroppen. Dels har vi små täta LDL-partiklar och dels har vi stora fluffiga med olika funktion. Genom att inte mäta dem separat vid hälsoundersökningar får man upp den mätta halten mer och kan motivera medicinbehandling för att sänka den. Industrin tjänar mångmiljardbelopp på sådan medicinbehandling.

Motivet bakom att stämpla LDL-kolesterol som ont är att kroppen använder de små täta LDL-partiklarna för att reparera uppkomna skador. Det kan börja med en inflammation i kärlväggen som brister och bildar sår s.k. ulceration. LDL-kolesterolet oxiderar och bildar s.k. skumceller. Dessa celler flyter omkring långsamt och trögt i blodet och fastnar i dessa sår och bildar en sårskorpa – en s.k. förfettning av kärlet. Kärlen blir då smalare och orörligare och mindre blod kommer igenom, sen kan det helt plötsligt bli totalstopp med hjärtinfarkt eller stroke. Det är alltså inte LDL-kolesterolet som i grunden orsakar förträngningen av blodkärlet utan den initiala inflammationen.

Skolmedicinens föreställning att man löper mindre risk att få förfettningar om man sänker LDL-kolesterolhalten i blodet stämmer inte. Patienter som kommer in akut med infarkt har ofta låg halt LDL-kolesterol. Det går inte att se något samband mellan risken för förfettning och halten LDL. Möjligen kan en förfettning utvecklas något snabbare om halten av täta små LDL-partiklar är hög. De stora fluffiga LDL-partiklarna är överhuvudtaget inte inblandade i detta sammanhang. Och det går inte att ta bort LDL-kolesterolet helt för då dör patienten.

Det finns moderna studier som visar att äldre människor med högt kolesterol är friskast och lever längst. Det finns även studier som visar att människor med låga kolesterolvärden löper signifikant större risk att utveckla Alzheimer. Hjärnan förefaller må bra av mycket kolesterol som den i stor utsträckning är byggd av.

Orsaken till att man inte särar på de olika typerna av LDL-kolesterol vid hälsoanalyser vet jag inte, men det är anmärkningsvärt att man inte gör det. Jag kan tänka mig att läkemedelsindustrin haft ett finger med i spelet, för att på så sätt hitta fler personer med högt LDL-kolesterol som man kan motivera att ta deras kolesterolsänkande statiner.

Allt talar för att kroppen bildar det kolesterol den behöver och att då gå in med kemikalier och störa den processen får av allt att döma farliga konsekvenser. Bl.a. klipper man även av den viktiga CoQ10-bildningen. De kolesterolsänkande statinerna uppvisar därför ofta svåra biverkningar som jag berört i andra sammanhang.

Sannolikt har inte kosten en avgörande betydelse för kolesterolhalten, även om man kan se ett samband mellan halten små täta LDL-partiklar och intag av transfetter, medan stora fluffiga LDL-partiklar ökar något av mättade naturliga fetter i maten.

Det som ökar risken för de inflammationer som initierar åderförfettningen är kost som innehåller mycket socker, andra raffinerade kolhydrater, transfetter och andra processade fröoljor. Naturliga mättade fetter från animalier och kokosolja har sannolikt motsatt effekt förutsatt att de ger en balans mellan omega-3 och omega-6 oljor. Tyvärr är ofta dagens industriellt producerade animalier alldeles för rika på omega-6.

En först åtgärd som skolmedicinen borde vidta är att i hälsoanalyser sära på de två typerna av LDL-kolesterol, för att få ett betydligt bättre underlag för eventuella interventioner. Det ligger dock inte i Big Pharmas intresse.

Lars Bern

PS. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning. Och köp boken om Den Metabola Pandeminsom du nu som medlem får till självkostnadspris. DS