Forskaren Jacob Nordangård har i sin nya bok beskrivit den amerikanska familjeklan som varit mest drivande bakom den globalism som försöker insortera världen under en elitistisk byråkrati Lyssna här på hans mycket intressanta meningsutbyte med Mikael Willgert.