I början av juni skrev jag om hur Cancerfonden gått ut med det upprörande påståendet att det inte finns något samband mellan socker och cancer. Då misstänkte jag ett samband mellan att fonden blivit sponsrad av ett godisföretag. Det tål tyvärr att påminna om att den typen av påståenden är på gränsen till rent kriminella.

Jag påmindes idag om den här frågan när jag hade ett samtal med en bekant som haft ett cancerfall i nära bekantskapskretsen. Vid en check-up med den ansvariga läkaren hade man frågat honom om vad man kunde göra för att minska risken för återfall och metastaser. På en fråga om sockers och blodsockers betydelse hade läkaren svarat att det finns inget som helst samband, man kan äta hur mycket som helst utan problem. Jag har tyvärr stött på flera fall av en sådan djup okunskap hos vår läkarkår, varför jag åter tar upp frågan.

Sambandet mellan cancer och högt blodsocker, som man får av kolhydratrik kost och då speciellt socker och vitt mjöl, är fullständigt solklart. Detta finns visat i rader av vetenskapliga studier. Den som först kartlade sambandet mellan blodsocker och cancer var Nobelpistagern Otto Warburg på 1930-talet. Dagens skolmedicin använder hans forskningsresultat i en etablerad diagnosmetod som heter PET-scan. Där ger man cancerpatienten ett sockerdropp med radioaktivt laddade glukosmolekyler och sedan scannar man patientens kropp, varvid alla cancertumörer lyser som ljusfyrar och kan på så sätt spåras av läkaren. Cancern suger nämligen till sig allt socker den kommer åt i blodet. Att det finns en enda läkare som missat detta samband är upprörande, vederbörande är en fara för sina patienter och borde få sin läkarleg indragen snarast.

Det kanske tydligaste beviset för sambandet högt blodsocker och cancer är att personer som är diagnosticerade med diabetes-2 (högt blodsocker) drabbas tre gånger så ofta av cancer och har en likaledes tre gånger så hög dödlighet som de som inte har diabetes-2.

Om jag skulle få en ny cancerdiagnos så kommer jag att samma dag ändra min kost till ketogen, dvs inga absolut inga kolhydrater, bara måttligt med proteiner massor av mättade naturliga fetter och överjordgrönsaker. Det låga blodsocker som blir följden (omkr 4 mmol/l) sätter cancercellerna på svältkur. Så även om man sedan tackar ja till cellgifter så kommer dessa att få mkt enklare att slå ut cancercellerna. Det finns otaliga exempel på framgångar med kombinationen ketogen kost och traditionell cancerbehandling.

Ni som är läkare och läser detta och fortfarande tror att det inte finns något samband mellan socker och cancer, var snälla och hör av er och förklara varpå ni baserar denna uppfattning. För mig är det nämligen fullständigt obegripligt att en läkare 2019 kan uttrycka sig som den jag nämnde tidigare.

Socialstyrelsen bör ta sig en funderare på om man inte skall hota läkare som sprider denna typ av helt ovetenskaplig information till sina patienter, med indragen läkar legitimation.

Lars Bern