anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

Hälsa, Moral&Etik

Ytterligare ett justitiemord i Morgan Johanssons rättsapparat

Här återger jag en debattartikel från Uppsala Nya Tidning som jag rekommenderar er att läsa. För mig är den bara ytterligare en bekräftelse på att lilla Sverige med sina syltryggar till politiker är ett lydrike under den västliga oligarkin som bl.a. kontrollerar Big Pharma.

Lars Bern

Trots stora medicinska framsteg, dör fortfarande ett stort antal människor i Sverige av kroniska sjukdomar som olika former av cancer, neurologiska sjukdomar och andra svåra sjukdomar. Den traditionella sjukvården spelar en avgörande roll för behandling av kroniskt sjuka. Samtidigt finns flera komplementära alternativa behandlingsmetoder som ännu inte vetenskapligt belagts, men som uppvisar goda resultat.

En av dessa är en immunterapimetod med lågintensitetslaser som utvecklats av Susanna Johansson under 30 års tid, och som idag används vid behandling av ett stort antal patienter i Sverige, Norge och Storbritannien. Resultaten är omvittnat goda. Många kroniskt sjuka patienter, som från den traditionella sjukvården erhållit besked att palliativ vård är allt som återstår, har genom laserbehandling inte bara överlevt, utan även tillfrisknat på ett oväntat bra sätt.

Detta omvittnat betydelsefulla komplement i behandling av olika cancerformer, ALS, ryggmärgsskada, ME/CFS med flera sjukdomstillstånd, hotas nu av en rättsprocess som saknar motstycke i Sverige. Hela laserbehandlingsmetodiken, som är unik i världen, hotas i grunden, liksom alla de patienter som riskerar sina liv vid utebliven behandling. Allt detta på grund av en rättsprocess som präglas av en osaklig och förutfattad inställning till denna form av alternativ behandling, som är ett hot mot den traditionella sjukvården.

Detta är djupt oroande, både ur moralisk och rättsäkerhetsmässig synpunkt, då vi inte kan göra annat än misstänka att detta i grunden handlar om att stoppa all form av innovativ behandlingsmetodik av livshotande sjukdom.

Sverige står nu inför ett avgörande rättsfall, som kan vara det mest avgörande rättsfallet någonsin, vad gäller alternativ behandling för att rädda kroniskt och akut sjuka patienter. Tyvärr är vår slutsats att vi står inför ett nationellt rättshaveri av en skala som riskerar att påverka den enskilda människans rättssäkerhet under lång tid framöver. Under våra långa yrkesliv har vi inte mött en så nonchalant hantering av fakta och vittnesmål som den Svea Hovrätt redovisar i mål B 461-18 mot Susanna Johansson när hovrätten dömer henne till två och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri utan att ett enda av de centrala beviskraven är uppfyllda.

I botten ligger en tvist om ett utdelat stipendium. Har den tilltalade använt tilldelat stipendium till annat ändamål än vad som var avsett? Alla frågor som berör denna centrala aspekt har besvarats av den tilltalade med skriftliga dokument, intyg och vittnesutsagor. Den tilltalade har visat att allt hon sagt och gjort i frågan kan dokumenteras.

Svea Hovrätt har valt att ignorera dessa svar och skriftliga bevis. Inte genom att redovisa andra fakta (från åklagarens sida) som beslår den tilltalade med lögn. I stället väljer man att ersätta fakta och bevisargumentation med ren spekulation och svepande skrivningar på ett sätt som är häpnadsväckande och skrämmande.

Till det kommer att man helt bortsett från att en del vittnesuppgifter har varit bevisligen oriktiga (tydligt belagt i hovrättsförhandlingarna) och ignorerat vittnesmål som talar till den tilltalades fördel. Ingenstans för man ett juridiskt resonemang i domen där man väger fakta och bevisning mot varandra och drar slutsatser.

Det är en unik dom från Svea Hovrätt som saknar rättssäkert djup i resonemang och redovisning av domskäl.

För oss undertecknare, som känner den tilltalade och hennes yrkesutövning, är det svårt att frigöra oss ifrån tanken att det finns underliggande samhällsstrukturer som väglett hovrätten. En icke-etablerad människa mot etablissemanget.

Cell Energy Treatment (CET) är en metodskyddad och patenterad behandling som vi, och mängder av andra människor, personligen har sett leda till unika resultat där människor med livshotande sjukdomar har tillfrisknat på ett sätt som skolsjukvården inte kunnat matcha.

Vi inser att just detta påstående är sensationellt och kräver en längre och djupare hantering, något som faller utanför vårt syfte med den här debattartikeln. Men det är den här verksamheten som, likt en skugga, också synes ha värderats i rättegången. Inte av målsägande, olika vittnen eller andra (från läkare, professorer etc.), de har alla samma inställning; den tilltalade är skicklig på det hon gör och är framgångsrik. Men domstolens ledamöter har valt att låta det faktum att den tilltalade inte tillhör det medicinska etablissemanget spela en stor roll i domen.

Medarbetare från Karolinska Institutet och konkurrenter till den tilltalade spelar en central roll i rättegången även om det inte syns i domskälen, men väl i rättegången. De vill alla komma åt hennes kunskaper och arbetsredskap och medarbetare på KI har också försökt att tillskansa sig Susanna Johanssons verktyg och yrkeskunskap.

Ingen ifrågasätter alltså hennes arbete. Tvärtom.

En bieffekt av detta justitiemord är att flera patienter nu går miste om livsviktig behandling om domen mot Susanna Johansson står fast.

Vi sätter vårt hopp till att högsta domstolen bifaller den resningsansökan som nu lämnats in av den tilltalades ombud, advokat Olle Kullinger och tidigare ordföranden i högsta domstolen Johan Munck och att Svea Hovrätts dom granskas i sina grunder.

Nina Rehnqvist Ahlberg (på bilden)

professor emerita i kardiologi, fd överdirektör för Socialstyrelsen och chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Stefan Csillag

professor emeritus i fysik, Stockholms universitet

Hans De Geer

Bertil Villard

tidigare advokat

Göran Nyström

advokat

60 reaktioner till “Ytterligare ett justitiemord i Morgan Johanssons rättsapparat

  1. Vi har på AlmaNova gett ut i pappersformat Susanne Johanssons version. Vi har med andra ordet låtit henne komma till tals. Bonniers med DN och Expressen har kallat henne för bedragerskan. I Susannes version ingår också att i fallet med den norska patienten, så avbröts också Susannes metod och hennes tidigare patient behandlades med en norsk variant, som uppenbart inte var lika framgångsrik.
   Intervju med Susanne Johansson finns på http://www.almanova.eu
   Ingemar Ljungqvist, redaktör på AlmaNova

   Gillad av 1 person

 1. Försök till illegal konkurrensbegränsning genom ”legala” medel.
  Hårresande hur man inte backar för att förstöra andras liv, inte bara de som inte längre kan få den behandling de blivit bättre av, men även Susanna Johanssons rykte och liv.

  Tillvägagångssättet påminner om USA där Rockelfeller gång på gång lyckades hedra sin privata tes ”Competition is a sin” genom att få konkurrenter nedstängda. Samma pengar, i stort samma ägare av big farma idag. Man tillåts inte att sprida sig i Kina och Ryssland ännu(?) utan fokuserar då på att ”rensa ut” där det går i väst, av artikeln att döma med hjälp av köpta domare i Sverige. Skandal!

  Gillad av 1 person

  1. Sverige behöver rensas upp!

   Ole Dammegård har skrivit böcker om Statskupp i Slowmotion.

   Korruption, infiltration måste rensas ut nu.

   Lassekniven skriver i en kommentar till en föregående krönika:
   ”Alla goda krafter bör arbeta för:
   Direktdemokrati
   Införande av Riksrätt
   Återinförande av tjänstemannaansvar”

   Det juridiska systemet är verkligen inte förskonat:

   RUBEN, HILDA, IDA

   ”Om man börjar gräva någonstans, ja i princip varsomhelst där det tycks ligga en hund begraven, så kommer man snart att upptäcka att där alltid ligger mer än en jycke och trycker. Om man till exempel skulle roa sig med att sätta det svenska rättsväsendet under lupp så kommer i vart fall ganska snart intressanta saker att framträda. Eller vad sägs om följande: Vad har mer eller mindre kända personer såsom exempelvis Dan Eliasson, Carin Götblad, Anders Danielsson, Thomas Rolén, Fredrik Wersäll, Kerstin Skarp, Lars Sjöström och Anne Ramberg gemensamt?”
   https://www.nordfront.se/svenskt-rattsvasende-i-forfall-del-1-grav-dar-det-luktar-illa.smr

   ”Vi bör fundera på det lämpliga i när Advokatsamfundet nu har blandat de yrkesgrupper som utgör vårt rättssystem i en och samma gryta under sina vingar. Polischefer, åklagare, advokater, domare, generaldirektörer med eller utan juristexamen. Det öppnar för just baksidorna på den juridifiering som Morgan Johansson identifierade tillsammans med professorer i juridik. I nio debatter av tio mellan en jurist och en politiker räcker det i regel med att juristen nämner de magiska orden ”hot mot rättssäkerheten” för att avsluta vilken diskussion som helst. Oavsett om det finns fog för det eller inte. Artikeln i FOKUS beskriver även hur den politiska aktivismen redan 2008 började sprida sig i domarkretsar i EU-domstolen.”
   https://ledarsidorna.se/2016/10/hilda-ruben-folket-och-de-folkvalda/

   ”Rätten till prövning i två instanser försvann i samband med omfattande ändringar av rättegångsbalken år 2008.”
   https://corneliadahlberg.wordpress.com/2017/06/29/vi-kan-inte-lita-pa-domstolarna-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

   ”HILDA, IDA och RUBEN – Ytterligare ett steg närmare total rättslöshet via kartellbildning”
   https://newsvoice.se/2015/04/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

   Gillad av 2 personer

   1. Lite OT kanske.

    Morgan med HILDA, IDA och RUBEN samt YT censureringarna och förfalskade nyheter i ryggen får mig att reflektera över följande episod från förr i tiden:

    Under en episod när kung Arthur, kung Uriens och sir Accolon var ute på en liten resa iscensatte ´Morgan le Fay´ ett förräderi, under vilket hon stal Arthurs svärd Excalibur och bytte ut det mot en klen kopia, gav svärdet till Accolon och fick honom att anfalla Arthur med det. Arthur lyckades ta tillbaka Excalibur under striden och dödade Accolon, men blev själv allvarligt sårad. Då stal Morgan Excaliburs förtrollade skida och kastade den i vattnet.

    Fick en skrämmande tankeställare där, men skidan hamnade tydligen där den skulle.

    Gilla

 2. Tack, Lars Bern! Och tack till artikelförfattarna Nina Rehnqvist Ahlberg, Stefan Csillag, Hans De Geer, Bertil Villard, Göran Nyström!

  Gång efter gång har människor som utvecklat livräddande och sjukdomsbotande metoder utsatts för förföljelse. Över stora delar av världen och många decennier tillbaka i tiden.

  Här är exempel på några svenskar som drabbats: Elis Sandberg, Annika Dahlqvist, Erik Enby, Susanne Johansson.

  Vi behöver sätta stopp för detta nu. Vi har just vunnit en seger i kampen för SWEBBTV.

  Nu är det dags för oss att kämpa allt vad vi kan igen.

  Vi ska kämpa för att ge upprättelse åt Susanne Johansson och Erik Enby.

  Det får vara nog nu med vanstyret!!!

  Gillad av 3 personer

 3. ”Nina Rehnqvist Ahlberg (på bilden)

  professor emerita i kardiologi, fd överdirektör för Socialstyrelsen och chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

  Stefan Csillag

  professor emeritus i fysik, Stockholms universitet”

  Herrejävlar, har dom inte begripit hur det ska gå till?
  Professorer är ju bara Kalle-Anka forskare, ska dom gå iland med denna juridiska holmgång så måste dom anlita en 16-årig expert.

  Gilla

   1. Det är skillnad på på ‘att inte låta sig” och ”bli överkörd”.
    Det senare är vad det troliga utfallet blir, när man har med den etablerade maktmaffian att göra.
    Vad jag lite ironiskt menar, är att maktmaffian måste bekämpas med samma metoder som dom själva använder.
    Det är inte snyggt, det är inte hederligt, det är inte moraliskt försvarbart men förbannat effektivt.

    Gillad av 1 person

 4. Det finns ju stor tyngd bakom den här debattartikeln, undertecknad som den är av Nina Rehnqvist före detta ordförande i SBU:s nämnd. Och där resningsansökan skrivits av en före detta ordförande i Högsta domstolen. Det här låter inte som en historia som kan tigas ihjäl. Ska bli mycket intressant att följa.

  Gillad av 1 person

 5. Ordföranden i HD är Johan Munck och den resningsansökan som ställts av bl.a honom ska avgöras den 2 september. Med andra ord är det inte bara att följa ärendet – utan det krävs att alla vi andra reser oss. Detta för att förhindra ett justitiemord.
  Till de som fortfarande tror på myndigheter så kan det tilläggas att i fallet Susanne Johansson figurerar i kulisserna en amerikansk jurist – samma jurist som plågade Håkan Lans i utdragna rättstvister.
  Ingemar Ljungqvist, redaktör för http://www.almanova.eu

  Gillad av 1 person

  1. Ordföranden i HD är Johan Munck och han är med i RUBEN!

   ”Det intressanta med domen i Högsta Domstolen som ger advokater en sådan särställning i svensk rätt är att av fem justitieråd, som fastslog domen, är fyra medlemmar i Hilda respektive Ruben. Av justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Torgny Håstad, Marianne Lundius, referent, och Stefan Lindskog står endast Dag Victor utanför Advokatsamfundets nätverk.”
   https://ledarsidorna.se/2016/10/hilda-och-ruben-som-ett-lyckligt-aktenskap/

   Gillad av 1 person

   1. Munck ÄR inte ordförande i Högsta domstolen. Han VAR det fram till 2010.

    Från debattartikeln: ”Vi sätter vårt hopp till att högsta domstolen bifaller den resningsansökan som nu lämnats in av den tilltalades ombud, advokat Olle Kullinger och tidigare ordföranden i högsta domstolen Johan Munck och att Svea Hovrätts dom granskas i sina grunder.”

    Gilla

 6. Ännu en gång dikten av Martin Niemöller:

  Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare skrev en dikt efter kriget.

  Först kom de för att hämta judarna
  men jag höjde inte min röst
  för jag var inte jude.

  Sedan kom de för att hämta kommunisterna
  men jag höjde inte min röst
  för jag var inte kommunist.

  Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket
  men jag höjde inte min röst
  för jag tillhörde ingen fackförening.

  Sedan kom de för att hämta mig
  och då fanns ingen kvar
  som kunde tala för mig.

  Nu ska höja vår röst – medan vi kan!

  Gilla

 7. En klok man sade vid tiden ca 440 f K följande:
  ”De som är bäst lämpade att ha makten vill inte ha den, men de som vill är de mest olämpliga”,
  Han fick visst en bägare med odört som svar på det så småningom..
  Han var varken fager eller mager men ställde ofta kloka frågor och de svarande mot väggen.
  Det saknas sådana män i dag.
  Lars är dock ett undantag som bekräftar regeln.
  🙂

  Gillad av 1 person

   1. Oroa dig inte, Lars. Det är mycket lättare att ta ned mig och andra som inte är av din kaliber, men jag är ännu här. Du gör skillnad och det vet makten, men det finns regler. Att som sköldpadda sticka ut sitt huvud kan vara ett skydd. Iii! En sköldpadda. En gubbe. Iii!

    Nu är det så att jag struntar i vad som händer i detta livet. Det finns ett annat.

    Eg elski tær bløðandi hendur

    Gilla

   2. I det här fittmösselandet finns det ingen som vågar servera en vegetarisk cocktail till Dig.
    No Worries!
    De vågar inte ens möta dig i ärlig debatt.
    Fegheten är större än att ta personligt ansvar och konsekvens för det som är rätt och sant.
    En svensk tiger 🐯. Fortfarande!!!
    Snart kanske den ryter till?

    Gilla

 8. En av de fem undertecknatna av artikeln är professorn emeritus i företagsetik vid Handels Högskolan, Hans De Geer.

  Gilla

 9. Dom kommer att överösa dig med motargument från forskningsfusk, spökskrivare, hittapåtabeller och låtsasdiagram, kryddat med beskyllningar att du motarbetar framtiden för alla kommande generationer.

  Gilla

 10. Nej Lars, det finns ingen beredskap för Dig, Om vilket Gud förbjude så står det lite sporadiskt om Dig i bibeln och den läsningen är inte den sämsta kan jag säga.
  vem det är får Du reda ut själv, men rodna inte, jag har tyvärr rodnat själv ett par gånger.

  Gilla

 11. I det här fittmösselandet finns det ingen som vågar servera en vegetarisk cocktail till Dig.
  No Worries!
  De vågar inte ens möta dig i ärlig debatt.
  Fegheten är större än att ta personligt ansvar och konsekvens för det som är rätt och sant.
  En svensk tiger 🐯. Fortfarande!!!
  Snart kanske den ryter till?

  Gilla

  1. SwebbTV nedläggningen från YT kan ha varit för att se om den svenska tigern morrar som vi alla visar i blogginläggen på anthropocene.live,s sidvisningar och antal sidvisningar på Swebben, de gjorde det!

   Ett lejons djupa morrande kan höras 1 mil över savannen och det gör säkert tigerns också 🙂

   Susanna Johansson är ett klart bevis för vad makten är kapabel till när de börjar få panik. Makten ser att vi inte går på deras propaganda längre, tydligen för många som tar sig friheten att välja själva. Nu kommer vi alla att helt öppet få bevittna om Högsta Domstolen kan hålla tätt och göra sitt jobb ärligt och rent. Frågan är, lever vi i ett fritt och rättssäkert land och HD står som bevis nu?

   Stor lycka med dig nu Susanne!

   Gilla

   1. Bara för att lägga till hur de alla högre upp trängs i skiten och allt hänger ihop. Bill Gates med fru har flugit vaccin till Afrika där kvinnor i ung ålder har blivit vaccinerade och efter ett tag utan att veta det blivit sterila. Epstein har varit piloten och de flög varannan vecka med vaccin till Afrika. Så Epstein var ett guldvittne ,som konstaterat av läkare fick nacken bruten vilket inte går att få i en hängning bara genom hårt slag.
    http://www.sfaw.org/newswire/2014/11/13/bill-gates-and-the-anti-fertility-agent-in-african-tetanus-vaccine/

    Gilla

   2. TV4 säger att Epstein var själmord vilket inte är färska nyheter. Gå in på Youtube och lyssna av Fox News med titeln
    ”Broken neck bones raising questions surrounding Epstein’s death”

    Gilla

   3. Eller ABC news så vi låter fler ta upp om Epsteins ev. suicide. Epstein är iaf borttagen under närmare utredning från ”suicide watchlist”.
    ”Questions mounting over Jeffrey Epstein’s suicide”

    konspirationsteorier som ständigt används av de som spelar i deras liga kanske visar sig vara konspirationsfakta till slut. Märkligt är iaf att de svenska nyheter så så snabbt antog suicide och fortfarande hävdar det som SANT trots nya infallsvinklar i fallet.

    Gilla

 12. Ja du Lars,
  den politiska maktens totalitära språk blir allt tydligare här i Sverige.
  Vi lever just nu i en ständigt eskalerande mardröm. Snaran dras åt allt hårdare om struparna.
  Alla känner det, alla märker det och alla darrar.
  Rädslan sprider sig, för var dag, som ett förlamande gift i hela Samhällskroppen.

  Gilla

 13. Enligt min mening finns det tydliga paralleller mellan justitiemordet på Erik Enby och justitiemordet på Susanne Johansson.

  Vi i folket bör nu kämpa för upprättelse för båda. De ska retvås! Och vi behöver deras metoder till hälsa, bot och befrielse från smärta!

  Jag har inget förtroende för jurister i en märkvärdig soppskål, innehållande gräddan av juridiskt ansvariga personer, som alla utsetts av en regering som är i full färd med att sänka vårt land.

  Det är folket, vi gräsrötter, som måste mobilisera oss för att utkräva rättvisa!!!!!!

  Vi ska sätta så mycket belysning och press på systemet så att vi förhindar att HD tillåts slå fler spikar i kistan som rymmer oss alla, vårt land, våra livräddare Erik Enby och Susanne Johansson.

  Nu ska vi resa oss upp mot alla orättvisor som samlats dessa år i förfall!

  Här är ett underbart radioprogram med Björn Runge, där han berättar hur han fann bot hos Erik Enby:

  https://newsvoice.se/2019/07/bjorn-runge-erik-enby-cancer/

  (Björn Runge fick hjälp av Erik Enby för att besegra cancern – Medierna mörkar)

  Gilla

  1. Ja du Savall!

   Det är fruktansvärt det som händer och alla institutioner är involverade i Sverige och det kommer vi vara så länge vi är USAs 51:a delstat i praktiken. Så fort man hänvisar till någon forskning, studie osv så är det alltid USA och Karolinska Institutet man hänvisar till – inte undra på att statinernas uppfinnare Joseph Goldstein och Michael Brown fick Nobelpriset. Redan på 50-talet utsattes Elis Sandberg som var veterinär, THX doktorn, och kom att disputera på en avhandling om thymus 1949. Efter detta ägnade han sig åt att forska på hur cancer påverkades av hans preparat. Sandberg trodde att THX kunde stärka immunförsvaret och även skydda mot cancer. THX en lösning av kalvbräss och vatten. År 1964 öppnade Sandberg en THX-klinik i Torstorp där sammanlagt 150 000 patienter behandlades fram till det att kliniken lades ner år 2000. 1965 åtalades Sandberg för brott mot läkemedelsförordningen med olika påföljder som; böter, fängelsestraff, påföljdseftergift med mera.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Elis_Sandberg

   Bästa
   ToTh

   Gilla

   1. Ja, ToTh, Elis Sandberg hjälpte väldigt många människor att bli friska och det är ytterst intressant att hans metod används fortfarande för att bota cancersjuka.

    I Ty Bollingers programserie ”Eastern Medicine: Journey Through Asia – The Truth About Cancer” får vi ta del av en mängd olika alternativa metoder för bot mot cancer och andra allvarliga sjukdomar.

    I ett av programmen berättar en kvinna om hur hon blev frisk genom att i stort sett följa samma metod som Elis Sandberg tillämpade. Hon var mycket fattig och hade inte råd med dyra behandlingar. En läkare gav henne då dessa anvisningar som hon följde på egen hand. Hon hade långt framskriden metastaserande cancer, men hon blev helt återställd och befriad från cancern. Diet ingick också i behandlingen.

    Elis Sandberg, som var veterinär och kallades för THX-doktorn, var en livräddare av gigantiska mått. Men han blev förföljd av etablissemanget.

    Här är första avsnittet (som visas gratis) i serien Eastern Medicine: Journey Through Asia – The Truth About Cancer:

    https://go2.thetruthaboutcancer.com/eastern-medicine/episode-1/

    Gilla

  2. Glöm inte heller Dr. Einar Berg som fråntogs sin legitimation då han hjälpte tandvårdsskadade. Han har kämpat sedan 2005-2013 för sin läkarlegitimation. Han har heller aldrig skadat någon med sina behandlingar.
   Läs mer om hans fall på Tandvårdsskadeförbundets hemsida.
   Susanne Johansson, Erik Enby och Einar Berg har alla det gemensamt att de tänker längre och hjälper patienter som inte funnit hjälp inom den svenska sjukvården.
   Jag har träffat dem alla tre och ingen av dem använder behandlingar som skadar kroppen.
   Som det är idag har läkarkåren rätt att medicinera mig till döds- det är lagligt.
   Jag får dö av cancer på recept på statens bekostnad, men jag har inte rätt att välja en komplementär behandling som är icke-invasiv, betala den själv och överleva!
   Vi patienter måste få rätt att välja vård.

   Gilla

   1. Snart kommer det att bli olagligt att vårda sig själv t.o.m. och vi kommer att vara tvingade till alla möjliga vaccinationer med massor av biverkningar. Då har Big Pharma fått oss dit de vill och idioterna till politiker kommar att rösta igenom det.

    Gilla

 14. Håller tummarna för Susanna Johansson, detta är inte klokt!!!

  Jäkla överförmynderi! En människa som kan bota andra med ofarliga metoder borde väl höjas till skyarna, och om vi fortfarande äger våra kroppar kan vi behandla den med vilken metod vi vill, eller…

  Obildade s.k. experter är en risk för frihet till hälsa.

  Gilla

 15. Till:

  K. Pålman
  16 augusti, 2019 kl. 11:43

  Det där gjordes redan på 50-talet, enligt uppgift. Sverige var med och finansierade ett FN-program. Ett vaccin gavs till kvinnor yngre än 49 och det gjorde dem sterila. Gates har varit med i den inre storkapitalistiska kretsen sedan han med ett fantastiskt kontrakt fick betalt för varje persondator med eller utan hans programvara. Hans filantropi är bara maskering precis som David Rockefellers var. Det är inte undra på att folk i tredje världen misstror vaccin och läkarbehandling. Vi har haft flera utbrott av ebola och folk litar inte på läkarna. Denna farsot är misstänkt.

  Gates har skyddsrum under alla sina hus. Vad väntar han?

  Angående Epstein kan jag säga att alla som försöker hänga sig gör fel och får lida förfärligt. Svensk polis har vittnat om att de försöker komma loss utan att lyckas. De klöser på repet, men kommer inte loss. Epstein stod med fötterna på golvet och hade kunnat. Hela historien stinker. Om han verkligen dog, blev han mördad. Jag tror att fallet Epstein kan komma att drabba det washingtonska träsket värre nu. Våra makthavare har panik och begår misstag på misstag.

  Det ser vi också på våra så kallade ministrar. De leds att tänka och handla fel och sänker sig själva. Att hoppa på alternativ behandling är ett typiskt exempel. Nu samlas en opposition av mycket olika grupper och de samverkar på ett förunderligt sätt.

  Gilla

  1. Gates har ett vaccinföretag och hans pappa var den aktiva. Epstein hade speciella lakan liknande papper så det fanns inget motstånd för en hängning. Övre halsbenet som kräver enorm kraft för att gå av som knappast papoersliknande lakan kan ge. Rumskamraterna hörde ett skrik och läkarna hade konstaterat att inget suicide beteende fanns för tillfället. Vi behöver väl inte sim du säger själv Fiskarn kalla in Watson.

   Epstein var mer farlig för dem då han även var pilot från Ohio där de hadeett företag tillsammans med fd. Guvernören. De ägde fd. Militära plan, shipping plan och vad transporterade de mer än vaccinet? Vem transporterade vapen till Bengazi? Det är hör den största skandalen kommer att chockera.

   Vi har väl alla undrat hur så stora vapenarsenaler kan existera hos medborgarna i världens länder?

   Gilla

   1. De som hade företag i Ohio var McCain med wife som hade företag med x guvernören. Epstein var piloten och visste för mycket. För övrigt så är de ALLA en family allesammans av dessa kända personer. Epsteins wife Maxvells pappa var inte vem som helst heller.

    Gilla

 16. För 20 år sedan kunde jag, som den naturvetenskaplig forskare jag i grunden är, knappast i min livligaste fantasi ha kunnat tänka mig att jag skulle förvandlas till den ”totala” skeptiker till den medicinska världen som jag uppenbarligen blivit idag.

  Men om man själv tillhör den medicinska disciplinen måste en sådan helomvändning upplevas som desto mer dramatisk. Det hela måste då vara att som präst helt plötsligt inse att det inte finns någon ”högre andlig makt”.

  Så det kan gå här i livet 🙂

  Gillad av 1 person

  1. 1. Göran Sjöberg skriver:
   17 augusti, 2019 kl. 12:09

   Vi lever i en tid av två sidor av samma mynt – forskningen är politikerstyr och den vilar inte på vetenskap.

   Vi lever i en tid av Lysenkoism en tid som Sovjetstaten gjorde under då man antog Trofim Lysenko tankar och idéer som i förlängningen också blev det stora språnget i kommunist Kina när dem antog hans idéer. Det hela slutade med svältkatastrof i Ryssland, Ukraina och Kina.
   se länk https://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

   Vad är det man gör idag är ju att använda sig av den s.k. Klimatetkrisen för att ändra på vårt beteende bl.a. att äta vegetarisk kost för miljöns skull. Ta SSU nyligen som vill att all offentlig matleverans skall vara vegetarisk kost som äldreboende, skolor m.m. Är det en svältkatastrof man vill skapa i Europa med hjälp av IS ifall Nationalisterna vänder sig till Putin om hjälp. För som jag ser det så upprepar sig historien igen, första världskriget, Ryska statskuppen, min kommentar och andra världskriget, nämligen Rysslands enorma naturtillgångar får inte komma Europa till nytta.

   Lite off topics kanske men vad jag vill peka på är att pseudovetenskapen genomsyrar hela samhället nu. Jag förstår att det måste kännas förjävligt att satsa på en hög utbildning och sedan se den utveckling landet Sverige genomgår nu! Göran du har hela mitt medlidande tillsamman med alla andra seriösa forskare och inte minst Lars Bern och denna sida som han skapat.
   All ära åt Er
   Bästa
   ToTh

   Gilla

  2. Göran!
   Jag glömde inledningsvis ditt avslut på din kommentar!
   Så här kommer den, bättre sent än aldrig.
   Bästa
   ToTh

   Gilla

 17. En flagrant rättsröta är en direkt spegling av en lika flagrant tankeröta hos det politiska och medicinska etablissemanget. Ingen kan inbilla mig att rättsutslaget, efter att ha tagit del av aktuella dokument, vilar på ‘objektiv grund’, vilket är portalkravet inom rättsskipning i demokratiskt styrda länder.
  Om rättning inte sker är detta en ytterligare manifestation av den snabba, negativa utvecklingen av samhället, där dess grundvalar, i en fata morgana, likt de ruttna löven utan riktning rutschar utför en strandhäll.

  Gilla

  1. Haha, ja de ruttna löven lär få en rutschbana utan dess like. Vi beskådar nu våran frihet som medborgare i ett demokratiskt land, rätten till våra egna val utifrån vårat vuxna medvetna medvetande. Eller vill staten lägga sig i hur vi tänker och agerar, intressant.

   Gilla

  2. Vilken underbar liknelse, Göran Åkesson, med de ruttna löven som utan riktning rutschar utför en strandhäll!

   Det för mina tankar till Bibeln.

   I 1 Moseboken berättas det om att människan åt av ”kunskapens träd på gott och ont”.

   Vi har fått se resultatet av detta utprovande av egoism, orättvisa, förtryck, hänsynslöshet, lögn, bedrägeri, sekretess, mörker, orättvisa, självupphöjelse.

   De vissna, ruttna, stinkande löven har vuxit på detta träd. Snart faller de nedför den hala, slippriga strandhällen och en ny tid kommer med evig grönska och fasta berg:

   1En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
   ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
   2Han är fylld av Herrens ande,
   vishetens och insiktens ande,
   klokhetens och kraftens ande,
   kunskapens och gudsfruktans ande.
   3Han dömer inte efter skenet,
   skipar inte rätt efter rykten.
   4Rättvist dömer han de svaga,
   med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.
   Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,
   de ondas liv blåses ut av hans tal.
   5Rättvisan är hans bälte,
   troheten bär han kring livet.
   6Då skall vargen bo med lammet,
   pantern ligga vid killingens sida.
   Kalv och lejon går i bet
   och en liten pojke vallar dem.
   7Kon och björnen betar tillsammans,
   deras ungar ligger sida vid sida.
   Lejonet äter hö som oxen.
   8Spädbarnet leker vid ormens håla,
   ett barn sticker handen i kobrans bo.
   9Ingenstans på mitt heliga berg
   skall ske något ont eller vrångt,
   ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
   liksom havet är fyllt av vatten
   (Jesaja 11:1-9).

   Gillad av 1 person

   1. Ja, våra döda löv. Isabella Lövin gjorde en bra sak. Hon skrev en bok och fick slut på en del av utfiskningen i EU. Där tar berömmet slut. Hon flyger så dyrt hon kan medan Fridolin flyger billigt. Nu talar hon strunt om torsken. Stormen 1969 förde in massor av saltvatten i Östersjön. Det var bara att sänka ned pilken och ta en eller två direkt nåt år senare. Hon säger att de som kritiserar klimatalarmismen är ungefär som ”deplorables”. Ja, de är väl i majoritet på bloggen? Hade hon och fru Clinton samma lärare?

    Jag gillar inte Fridolins politik, men ser moral när jag tittar på honom som människa. Som f.d. riksdagsman vill han inte leva på oss. Moral ser jag inte hos Lövin, jag hör bara en massa snack. Förresten, hon verkar vara påverkad av norska fiskeekonomer. De talar om biomassa. Det finns exempel på att en överflödig biomassa minskar fisket, hävdar jag bestämt. Fiska bort stora gäddor och dra upp en gädda till varje lunch.

    Gilla

 18. Det här är bara ”Småpotatis” folk….Kolla upp vad som har hänt åt David Noaks och hans GcMaf….Hittas på Jewtube / Ian Crane

  Mycket mer effektivare mot Cancer…etc…

  Och sök sedan upp följande… ..”Dead holisticdoctors + Florida + GcMaf + Nagalase

  Så får Ni se hela Mardrömmen…….

  Gilla

 19. Bra Wise Man att du återför debatten där den hör hemma., men jag tror det är ännu bättre om vi ännu mer fokuserar på just Sverige och specifikt på Susanne Johansson. Har i dagarna granskat alla hörsägen som flukturerar. Främst de som Susanne berättade för oss i april. Det verkar som hennes historia helt stämmer, dvs det som Nina Rehnqvist m.fl tagit upp i debattartikeln ovan.
  Det ska tilläggas att de hade svårt att få in debattartikeln. Flera stora tidningar refuserade den, speciellt Bonnierpressen.
  Jag kontrollerade också uppgifterna mot Håkan Lans, som en gång träffat Susanne Johansson, Hennes modifiering av Irradias laser är såpass genomgripande att den givit henne patenträttigheter. Och hennes egna utvecklingsarbete är jämförbart med Håkan Lans uppfinningar.
  I båda fallen har en amerikansk ”jurist” figurerat: , förmodligen Talbot Lindstrom. Han har utgett sig för att vara jurist, men hans utbildning är arkeologens. Uppdrag granskning (Hannes Råstam) gjorde TV-inslag om honom för många år sedan.
  Med denna fakta bakgrund blir det mycket lättare att slå fast att Susanne Johansson helt enkelt var utsatt för en iscensatt fälla där man ville lura henne på en av de förnämsta cancerbehandlingar som världen skådat. Motivet kan ju vara att själva ta över den för en spottstyver/ eller helt enkelt undanröja en suverän metod som skulle äventyra Big Pharmas jätteinkomster från i stort värdelös cytostatika (Värdelös för patienten alltså)
  Att sedan rättsväsendet i Sverige , Tingsrätt och HD behandlar Susanne på detta sätt tyder på att vi också har stora problem med rätten. Det är den starkes rätt som gäller i svenska domstolar – inte rättvisan.
  Jag har också varit i kontakt med ett par nära kollegor och personliga vänner till Susanne som helt bekräftat den bild som både Nina R et al och jag förmedlar här.
  Resningsansökan som gått till de tre Riksåklagarna ska behandlas den 2 september – sedan kan en ny rättegång hållas.
  Jag anser det vara av vikt att fler media än AlmaNova, UNT och anthropocene ger spridning åt detta.
  Se exvis: http://almanova.eu/laserterapeut-i-fangelse-raddade-liv/
  Ett fält som jag inte gett mig in på ännu men som borde undersökas är Karolinskas roll. De skulle med tyngd kunna kräva en ny rättegång eller vad säger de två ”kunskapare” på KI som var vittnen vid TR och också de som skulle hjälpa till och säkerställa kliniska utvärderingar av Susannes CET-metod. De två var Jonas Bergh och Mikael Horal.
  Här finns utrymme för ännu mer grävande journalistik när nu vårt svenska rättssystem flagrant misslyckats.
  Ingemar Ljungqvist, redaktör AlmaNova

  Gillad av 1 person

 20. @ mynameislena08

  Jag roade mig med att för länge sedan här lägga ut en talande lite scen från Emil i Lönneberga.
  (Numera namnändrat till Lögneberga) .
  Kanske den kan roa lite igen.

  Gilla

 21. Svårt att finna någon precis beskrivning av CET på nätet.
  Jag förmodar att det är något som liknar eller motsvarar det som betecknas som fotodynamisk terapi(PDT).
  Det finns några rätt färska artiklar om prekliniska studier(på möss) om sådan terapi med mycket lovande resultat. Det förutskickas att metodens effektivitet skulle kunna ytterligare förbättras meddelst det nu senast Nobelprisbelönade upptäckten av möjligheterna till ” immune checkpoint blockade”

  Här några länkar om detta:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26546617
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28851692
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29981170
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29485662

  Gilla

Lämna ett svar till ToTh Avbryt svar

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: