Jag får ofta den rubricerade frågan. Min linje har hela tiden varit att bloggen och mitt arbete med opinionsbildning skall vara helt ideellt och utan ekonomiska intressen. Så kommer det att förbli.

Jag tillhör initiativtagarna till Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) som bildades för två år sedan. RMHs syfte är att sprida kunskap om hur människor skall kunna hålla sig friska från den skenande epidemin av sjukdomar som har att göra med vår ämnesomsättning, såsom fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer, Alzheimer, Parkinsons m.fl. sjukdomar som allt oftare drabbar oss. Denna typ av föreningar har en tendens att snabbt bli korrumperade genom att de får ekonomiskt stöd från industriintressen. Därför har vi skrivit in i föreningens stadgar att man inte får ta emot sådant stöd. Vi är med andra ord helt beroende av medlemsavgifter (200kr/år) och privata donationer. Vi är snart 3000 medlemmar och fler strömmar hela tiden till.

Om ni vill stödja mitt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441