I gårdagens krönika redovisade jag hur FN:s generalsekreterare Guterres ljög om allt han påstod vid pressträffen i inledningen av FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i början av månaden. Här tänkte jag redovisa vad han som chef för FN borde ha sagt rörande den globala utvecklingen under det gångna decenniet från år 2010 till år 2019:

  • De globala skördarna ökade med 20% tack vare ett lite varmare klimat och mer koldioxid.
  • Öknar minskar och global växtlighet ökar kraftigt tack vare ett varmare klimat och stigande koldioxidhalt som ger större resistens mot torka.
  • Genom bl.a. en kraftig satsning på utbyggnad av el från billig fossil energi, kunde extrem fattigdom och svält minskas med 50%.
  • Bättre sjukvård och minskad fattigdom gjorde att barnadödligheten minskade med 30%.
  • Minskad svält tack vara bättre skördar och minskad fattigdom gjorde att medellivslängden i världen ökade med 4%.
  • Minskning av luftföroreningar inomhus genom ökad elektrifiering av fattigas bostäder gjorde att dödligheten i luftföroreningar gick ner med 19%.
  • En bättre infrastruktur och ett robustare utvecklat samhälle gjorde att väderrelaterade dödsfall sedan 60-talet kunnat minska med 95%.
  • Ekonomisk utveckling och bättre tekniker gjorde att råvaruförbrukningen minskad för 66 av 72 råvaror.

Det går att fortsätta denna uppräkning av hur mycket bättre vår värld blev under det senaste decenniet, men jag hoppas ni fått budskapet. Det gångna decenniet var helt enkelt kanske det bästa i vår historia.

Fråga er varför chefen för mänsklighetens gemensamma världsorganisation inte med en stavelse berörde detta? Att han inte gjorde det styrker min uppfattning att det FN är i färd med, är historiens största bedrägeri. Fråga er i vems intressen världsorganisationen ägnar sig åt detta? Mänsklighetens bästa är det definitivt inte som ligger bakom.

Är då det mesta som hände det senaste decenniet bara bra? Nej tyvärr inte.

Under det senaste året har 40 miljoner människor dött i förtid av ämnesomsättningssjukdomar som fetma, insulinresistens, diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdom, cancer, Alzheimer och rader av autoimmuna åkommor. Nära tre miljarder har redan de första symptomen på dessa sjukdomar. Denna sjuklighet fortsätter att öka över hela världen, utan att man kan skönja något slut. Det rör sig om en pandemi av bibliska dimensioner som förmörkar miljarders liv.

Fråga er varför FN-chefen inte med en stavelse berörde denna mänskliga tragedi som utgör världens utan jämförelse största miljöproblem – den metabola pandemin?

Grundorsaken bakom den metabola pandemin är en omläggning av människors kosthållning som orkestrerats av världens största globala industri – Big Food. Sjukligheten orsakas av att denna industri gått över till att försörja en stor del av mänskligheten med livsmedelsprodukter som i huvudsak är baserade på billiga råvaror som socker, processade fröoljor och vitt mjöl. Till det har man satt en rad för människokroppen främmande kemikalier för att öka lönsamheten i hanteringen. Den för människan sedan evolutionen naturliga maten har trängts undan. Produktionen av den moderna industrimaten medverkar utöver sjukligheten hos mänskligheten, till en aldrig tidigare skådad rovdrift och utarmning av världens jordar och hav.

När människor fått alla dessa svåra ämnesomsättningssjukdomar har de inom skolmedicinen mötts av långa rader av symptomdämpande syntetiska kemikalier från Big Pharma, kemikalier som är främmande för människokroppen och som därför ger allt fler svåra och ofta dödliga biverkningar.

Vilka är det då som står bakom dessa oerhört lönsamma läkemedels- och livsmedelsföretag? Där hittar ni den finansiella elit som understödjer FN:s klimatbedrägeri. De globala ekonomiska intressena – globalisterna – står bakom den destruktiva utveckling vi kan se i dagens värld, trots att mycket trots allt går åt rätt håll. Precis som alltid numera saknas all granskande journalistik när det gäller dessa mäktiga intressen, de etablerade medierna kontrolleras direkt och indirekt av samma globala ekonomiska intressenter och fungerar nästan bara som deras propagandaorgan.

FN:s klimatbedrägeri syftar av allt att döma till att beröva människor sin frihet och sitt självbestämmande, samtidigt som det fungerar som en dimridå för att dölja den metabola pandemin. Pandemin är det överlägset viktigaste problemet för dagens mänsklighet, men den finns inte på FN:s dagordning. Den dagordningen är helt dominerad av en liten oerhört förmögen elits strävan att samla på sig all makt och rikedom i dagens värld.

 

Lars Bern

Bilden kommer från FAO.