Prognoserna över Corona-pandemins utveckling framöver duggar tätt, från de som ser utbrottet som något som mest liknar en allvarlig säsongsinfluensa till de som tror att uppåt 80% av jordens befolkning kommer att drabbas med mycket höga dödstal. Den etablerade skolmedicinen vid de stora erkända institutionerna och inom läkemedelsindustrin jobbar för högtryck för att hitta vacciner och patenterbara mediciner, med vilka man hoppas kunna bromsa in och stoppa pandemin.

Här hägrar en marknad värd hundratals miljarder kronor för dem som lyckas. De enorma ekonomiska intressena snedvrider givetvis den bild vi förmedlas från olika intressenter – från läkemedelsbolag till hälsokostföretag. Det finns helt enkelt mycket starka intressen av att skapa maximal rädsla hos allmänheten – som vanligt tyvärr. Så alla prognoser skall idag betraktas med stor skepsis

För egen del tycker jag att man skall ta pandemin med fattning men på mycket stort allvar och planera därefter. Det alla tills vidare skall ta höjd för, är en utbredd sjuklighet med långt högre dödlighet och smittorisk än vid den vanliga säsongsinfluensan.

Som vanligt letar skolmedicinen mest efter lösningar som kan vara intressanta för deras vänner inom läkemedelsindustrin. Det senaste exemplet är att man påbörjat kliniska försök med ett fortfarande obeprövat antiviralt Ebola-läkemedel Remdesivir. Kostnaden är ungefär 1 000 dollar per behandling, alltså inget alternativ för en bred allmän insats, men med enorm vinstpotential för tillverkaren.

Skolmedicinen uppvisar som vanligt en stor rädsla för att överhuvudtaget diskutera tillskott av vitaminer och användning av andra alternativ som kan dämpa virusets framfart. Skolmedicinarna vaktar hökaktigt på varandra och slår ner på dem som nämner tänkbara alternativ till de patenterade preparaten, något som jag berört i ett tidigare inlägg. Att diskutera kostalternativ för att skapa bättre motståndskraft är livsfarligt för en skolmedicinare. Nu har trots det en pensionerad Filippinsk professor Dr. Fabian Antonio Dayrit vågat sig fram med ett intressant förslag.

Han drar sig tillminnes SARS-utbrottet år 2003 då 7000 kineser infekterades och 600 dog av det viruset. I grannlandet Filipinerna med en befolkning på 80 miljoner, varav många kineser, rapporterades endast 14 SARS-fall. Canada på andra sidan Stilla havet med likaledes många kineser i befolkningen, hade långt fler fall.

Dayrit frågar sig vad denna skillnad kunde bero på. En hypotes som han redovisat är att det kan ha att göra med den mycket omfattande användningen av kokosolja i den Filippinska matlagningen.

Kokosoljans medellånga fettsyramolekyler och då främst Laurinsyra har länge varit kända för sina antivirala egenskaper genom att kunna förstöra inkapslade virus. Kokosolja består till 50% av just Laurinsyra. Monolaurinsyra är en metabolit som produceras naturligt av kroppens egna enzym i samband med intag av kokosolja. Natriumlaurylsulfat (SLS) är en vanlig tensid som görs från Laurinsyra. Dessa tre är alla använda i en rad produkter för deras antivirala egenskaper.

Tre mekanismer anses förklara de antivirala egenskaperna.

  • De orsakar upplösning av virusets inkapsling
  • De inhiberar det sena mognadsstadiet i virusets replikeringscykel
  • De kan förhindra bindning av virala proteiner till värdcellens membran

Kaprylsyra och monocarinsyra (förekommer även i modersmjölk) som även ingår i kokosolja har visat lovande antivirala egenskaper mot t.ex. HIV. Forskare har visat på fettsyrornas signifikanta effekt mot influensa A-virus vid så låga halter som 0,06 -0,12 %.

Dayrit menar att kokosoljan och dess beståndsdelar upprepade gånger har visats vara säkra och effektiva antivirala medel hos både människor och djur. Han redovisar flera studier där det varit verksamt mot HIV. Baserat på alla goda erfarenheter av kokosolja menar han, att i avsaknad av ett bot för nCoV-2019 bör man starta kliniska studier med kokosolja på corona-patienter. Han framhåller att en sådan behandling är billig och riskfri och de potentiella fördelarna är enorma.

Min slutsats efter att ha läst Dayrits förslag är att vi knappast behöver invänta resultatet av en sådan studie som han föreslår. Eftersom kokosolja är det kanske bästa och hälsosammaste fettet vi kan ha i vår kost, vilket jag skrivit om tidigare, så har vi inget att förlora på att införliva denna olja i vår kost. D.v.s. om ni inte följt mina tidigare råd och redan gjort det. Ni har inget att förlora.

Som vanligt kommer skolmedicinen inte att ta i detta förslag om de inte blir tvingade. En omfattande användning av kokosolja som kan minska förekomsten av corona-smittade kommer ju att reducera marknaden för ev. patenterade piller och vacciner, så det kommer garanterat att motarbetas och förlöjligas.

Kanske blir den här pandemin det som äntligen får skolmedicinen att bryta upp från sitt förlamande beroende av Big Pharma och liera sig med oss människor som följer Hippokrates devis att låta i första hand maten vara vår medicin. Låt oss hoppas!

Lars Bern

 

 

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441