Det har kommit uppgifter från Schweiziska sjukhus rörande Covid-19 att man intensivvårdar ett antal unga människor i kritiska tillstånd. Det förefaller som om dessa patienter har det gemensamt att de medicinerats med inflammationshämmande NSAID-preparat – alltså vanliga värkmediciner som även verkar febernedsättande. Den franska hälsoministern Olivier Veran som själv är en kvalificerad läkare och neurolog har Twittrat att ”intaget av anti-inflammatorika (ibuprofen, kortison …) kan vara en faktor som förvärrar infektionen.”

Anti-inflammatorika, där NSAID- och kortisonpreparat är typiska, är mediciner som undertrycker inflammatoriska symptom genom att hämma den immunologiska processen som orsakar inflammationen. Detta ökar risken för komplikationer i samband med feber och infektion som t.ex. en Covid-19 infektion genom att patientens naturliga immunförsvar försvagas.

Detta förefaller vara ytterligare ett exempel i en lång rad där biverkningar från mediciner som främst är framtagna för att dämpa symptom kan ställa till med större skada än de är till nytta.

Sannolikt kan cellgiftsbehandlingar av cancersjuka och immundämpande medicinering vid transplantationer leda till liknande komplikationer i samband med Covid-19.

Det är med andra ord motiverat att vara mycket restriktiv med användning av bl.a. febernedsättande preparat under pandemin. De som står på kortison bör tala med sin läkare om att dra ner eller tillfälligt göra ett uppehåll i medicineringen för att inte i onödan exponera sig för risk.

Det finns även studier som kan tyda på att personer som är vaccinerade mot den vanliga säsonginfluensan kan löpa större risk att bli allvarligt sjuk om de smittas av Covid-19. Man skall alltså absolut inte gå och vaccinera sig mot säsongsinfluensa i tron att det skulle kunna vara ett skydd mot Covid-19 om detta stämmer.

Lars Bern

PS I tisdagens SvD (17/3) finns två artiklar om detta. Det svenska Läkemedelsverket spelar givetvis ner problemet, det vore dem helt främmande att erkänna allvarliga faror med att ta ngt av Big Pharmas preparat. Tänk på att denna myndighet aldrig står på patientens sida utan alltid på industrins. DS

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441