Coronapandemin har gjort att vi tappat intresset för klimatalarmismen. I jämförelse med dramatiken i hundratusentals döende människor på IVA-mottagningar kommer klimatförändringarna till korta, hittills har de inte kostat ett enda människoliv netto. Sanningen är att de däremot räddat en massa liv både bland människor, djur och växter. Nu kämpar klimatdomedagsprofeterna och deras propagandaorgan förtvivlat för att åter komma in i strålkastarljuset. Greta gör ett patetiskt försök i The Washington Times att utnyttja den tragiska pandemin och propagandabladet Svenska Dagbladets Peter Alestig (https://www.svd.se/paradoxalt-nog-kan-coronakrisen-leda-till-rekordvarmt-2020) gör ett tappert försök att utmåla coronakrisen som ju kraftigt sänkt utsläppen av växthusgaser, till ett nytt klimatproblem.

Vännen och klimatvetenskapsmannen Lennart Bengtsson har kommenterat detta i följande inlägg:
För inte så länge sedan införde Sverige en särskilt flygskatt. Avsikten var att denna, förutom att bidraga till statskassan, skulle minska flygresandet. Man menade att svenska flygresenärer bidrog negativt till klimatet genom sitt ohemula flygande varför att en särskild skatt var befogad. Skatten skulle dessutom innehålla ett särskilt höghöjdstillägg genom utsläpp av kväveföreningar som ökande koncentrationen av lustgas samt skapandet av kondensationsstrimmor och utsläpp av vattenånga i stratosfären. Detta ansågs ytterligare förstärka växthuseffekten med en faktor 1,9. Svenska forskare på Chalmers menade att förstärkningsfaktorn borde vara ännu större. Denna omständighet motiverande en förstärkt flygskatt på internationella resor som normalt sker på en högre höjd och delvis i stratosfären.
Av denna anledning torde man förvänta sig en positiv klimateffekt på grund av de minskade flygandet under Coronakrisen. Tyvärr, som framgår av Alestigs artikel kan vi inte glädja oss åt de minskade utsläppen. Orsaken är att aerosolutsläppen minskar och därmed också den avkylning av atmosfären som beror på aerosoler och moln. Redan nu vet man därför efter 4 månader av 2020 att året blir det varmaste hittills på jorden.
Med andra ord det finns inte mycket hopp. Vad vi stackars eländiga människor än gör så blir det varmare. Det hävdas vidare att det sannolikt är klimatuppvärmningen som är orsak till Coronan genom att skapa oro i biosfären. Detta till skillnad från Alestig som in sin artikel snarare hävdar att det åtminstone indirekt är Coronan som ger ett varmare klimat genom att skapa renare luft.
Mycket vore vunnet om landets klimat – och miljöaktivister inklusive landets klimatpolitiska rådgivare för en tid kunde sätta sig på skolbänken och studera lite grundläggande meteorologi och bespara oss alla ogenomtänkta hugskott. Om både + A och – A är av ondo så är saken ohjälpligt förlorad eller hur, såvida man inte håller sig till postmodernismen där man suveränt struntar i logikens lagar.
Lennart Bengtsson