Två artiklar i Dagens Industri den 11/7 väckte några tankar hos mig. Den ena var Dis ledare skriven av sonen till Fredrik Reinfeldt helt i pappans anda. Reinfeldt som likt Judas svek sitt land. Han sålde som ni kommer ihåg ut Sverige till globalismen som drivs av den angloamerikanska oligarkin – de rikaste av de rika. Han blev senare belönad med mångmiljonarvoden från en av deras banker. Den andra artikel var en reportageartikel. Båda handlade om det polska presidentvalet.

Artiklarna var som vanligt i svenska MSM numera starkt partiska för den utmanande nyliberala presidentkandidaten Rafal Trzaskowski. Det som fick mig att reagera var, att en valseger för den sittande nationalistiske presidenten Andrzej Duda beskrevs som ett nederlag för demokratin. Låt mig därför påminna om vad demokrati betyder. Det är ett grekiskt ord som betyder folkstyre. Det är alltså just vad det polska valet handlar om, att folkets majoritet bestämmer vem som skall vara president. Valet är inte ett val mellan demokrati eller antidemokrati som artiklarna försöker framställa det.

Det är på det här sättet som den dominerande nyliberala eliten i Sverige systematiskt försöker hjärntvätta oss. Överallt i den politiska debatten framställer denna elit sin nyliberala s.k. ”värdegrund” som demokrati medan andra politiska övertygelser framställs som antidemokratiska. Men nyliberalism är absolut inte samma sak som demokrati, snarare tvärt om. Det rör sig närmast om en ideologi vars ”värdegrund” leder till en världsordning där de rikaste av de rika i praktiken utövar all makt. Nationalstaterna drivs till en skuldsättning som i praktiken leder till att makten flyttas till globalisternas banker. Vi ser ett lysande exempel på det senare i EU:s nya s.k. coronapaket, men som i egentligen bara är ett stödpaket för globalisternas valuta Euron.

Valet i Polen står inte mellan demokrati och antidemokrati utan mellan en världsordning med folkstyrda nationalstater eller en odemokratisk världsordning utan gränser styrd av globala företags och bankers värdegrund.

 

Lars Bern